Add parallel Print Page Options

Phần thưởng nếu trở lại cùng Chúa

“Nầy, chúng ta hãy trở về cùng CHÚA.
    Ngài đã đánh chúng ta,
    nhưng sẽ chữa lành chúng ta.
Ngài đã làm chúng ta bị thương,
    nhưng sẽ băng bó các vết thương chúng ta.
Trong hai ngày, Ngài sẽ đặt sự sống mới trong chúng ta;
đến ngày thứ ba Ngài sẽ khiến chúng ta sống lại
để chúng ta sống trong sự hiện diện Ngài
và nhìn biết Ngài.
Chúng ta hãy cố gắng tìm hiểu về CHÚA;
    Ngài chắc chắn sẽ đến cùng chúng ta
    như bình minh đến vậy.
Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa,
Như mưa xuân nhuần tưới đất.”

Dân chúng không trung thành

CHÚA phán, “Hỡi Ít-ra-en,
    ta phải đối với ngươi ra sao?
Hỡi Giu-đa, ta phải làm gì cho ngươi?
    Sự thành tín ngươi như sương mai,
    như sương sa biến mất vào sáng sớm.
Ta đã dùng các nhà tiên tri ta
    cảnh cáo các ngươi,
    rằng ta sẽ giết và tiêu diệt các ngươi.
Công lý ta sẽ xuất hiện như ánh sáng chói lọi.
Ta muốn tình yêu trung thành hơn các sinh tế.
Ta muốn mọi người nhìn biết ta
    hơn của lễ thiêu.
Nhưng họ đã phá giao ước
    như A-đam đã làm [a];
chúng đã không trung thành với ta.
Ghi-lê-át là thành của dân chuyên làm ác;
    các dấu chân chúng nó dính đầy máu.
Các thầy tế lễ giống như những tên cướp
    rình tấn công người ta;
chúng giết người ta trên đường đi đến Sê-chem [b]
    và làm chuyện độc ác.
10 Ta đã thấy những việc kinh khủng trong dân [c] Ít-ra-en.
    Hãy nhìn tình trạng mãi dâm trong Ít-ra-en;
    Ít-ra-en đã trở nên nhơ nhớp.
11 Hỡi Giu-đa, ta đã định thời gian gặt hái cho ngươi
    khi ta sẽ mang dân ta từ chốn lưu đày trở về [d].”

Footnotes

  1. Hô-sê-a 6:7 như A-đam đã làm Xem Sáng 3.
  2. Hô-sê-a 6:9 Sê-chem Một thành ẩn náu mà dân chúng có thể đến để được bảo vệ.
  3. Hô-sê-a 6:10 dân Nguyên văn, “nhà.” Đây có thể ám chỉ hoàng gia của xứ Ít-ra-en.
  4. Hô-sê-a 6:11 mang dân ta từ chốn lưu đày trở về Hay “Việc ấy sẽ xảy ra khi ta phục hồi tài sản của dân ta.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors