Add parallel Print Page Options

“Các ngươi hãy gọi anh em mình là, ‘dân ta,’ và chị em mình là, ‘ngươi được ta thương xót.’

Thượng-Đế phán về Ít-ra-en

Hãy trách móc mẹ [a] ngươi.
    Hãy tố cáo nó, vì nó không còn là vợ ta,
    ta cũng không phải chồng nó nữa.
Hãy bảo nó thôi đừng ăn ở như điếm đĩ nữa,
    hãy thôi sống như người vợ bất chính.
Nếu nó không chịu nghe,
    ta sẽ lột truồng nó,
làm cho nó giống như ngày nó mới chào đời.
    Ta sẽ khiến nó khô khan như sa mạc,
    như đất hạn hán,
    Ta sẽ cho nó chết khát.
Ta sẽ không thương hại con cái nó,
    vì chúng là con của gái điếm.
Mẹ chúng nó đã hành động như gái điếm;
    người mang thai chúng hành động nhơ nhuốc.
Nó bảo, ‘Ta sẽ theo đuổi các tình nhân [b] ta,
    là những người cho ta thức ăn
    và đồ uống, len, vải đay, rượu và dầu.’
Cho nên ta sẽ dùng các bụi gai
    cản lối nó đi;
Ta sẽ xây tường quanh nó để nó lạc lối.
Nó sẽ đuổi theo các tình nhân nó,
    nhưng không bắt được ai.
Nó sẽ tìm các nhân tình mình,
    nhưng chẳng kiếm được người nào.
Rồi nó sẽ bảo, ‘Ta sẽ về với chồng [c] cũ ta,
    vì cuộc đời ta lúc trước khá hơn bây giờ.’
Nhưng nó không biết rằng
    chính ta là người ban cho nó lúa thóc,
    rượu mới, và dầu.
Ta đã cho nó rất nhiều vàng bạc,
    nhưng nó dùng để cúng cho Ba-anh [d].

Cho nên ta sẽ trở về
    lấy lại lúa thóc ta lúc sẵn sàng để gặt,
và lấy lại rượu mới ta
    khi trái nho đã sẵn sàng để làm rượu.
Ta sẽ lấy lại len và vải gai
    mà nó đã dùng để che sự trần truồng nó.
10 Ta sẽ phơi bày sự trần truồng nó
    cho các tình nhân nó,
    không ai có thể giải thoát nó khỏi tay ta.
11 Ta sẽ chấm dứt mọi cuộc liên hoan của nó,
    các ngày lễ hằng năm,
    các lễ Trăng Mới và các ngày Sa-bát của nó.
Ta sẽ chấm dứt các lễ lạc đặc biệt của nó.
12 Ta sẽ tiêu hủy các cây nho
    và cây vả của nó, mà nó bảo là
    của các tình nhân trả công cho nó.
Ta sẽ biến chúng thành rừng rú,
    và các dã thú sẽ ăn nuốt chúng.
13 Ta sẽ trừng phạt nó
    về những lúc nó đốt hương cho Ba-anh.
Nó mang nhẫn và đồ trang sức vào
    rồi đuổi theo các tình nhân nó,
Nhưng nó chẳng nhớ đến ta!”
    CHÚA phán vậy.

14 “Cho nên ta sẽ tìm cách quyến rũ nó;
    Ta sẽ dẫn nó vào sa mạc
    và nói ngọt dịu với nó.
15 Ở đó ta sẽ trả lại vườn nho cho nó,
    và ta sẽ biến Thung Lũng Quấy Rối
    thành cửa hi vọng.
Nơi đó nó sẽ đáp lời ta
    như khi nó còn trẻ,
    như lúc nó mới ra khỏi Ai-cập.”

16 CHÚA phán, “Trong tương lai nó sẽ gọi ta là ‘chồng tôi.’
    Nó sẽ không còn gọi ta là ‘Ba-anh [e] của tôi’ nữa.
17 Ta sẽ không bao giờ để nó gọi tên Ba-anh;
    và dân chúng sẽ không bao giờ dùng tên đó nữa.
18 Lúc đó ta sẽ lập giao ước với chúng nó, với các dã thú,
    chim chóc và các loài bò sát.
Ta sẽ đập nát khỏi xứ cung tên,
    gươm giáo và các vũ khí chiến tranh,
    để cho dân ta sống trong hòa bình.
19 Ta sẽ khiến ngươi trở thành
    cô dâu hứa của ta đời đời.
Ta sẽ nhân từ và công bằng;
    Ta sẽ tỏ tình yêu ta
    và lòng nhân ái ta đối với ngươi.
20 Ta sẽ đối chân thật cùng ngươi
    vì ngươi là cô dâu của ta,
    ngươi sẽ nhìn biết CHÚA.”

21 CHÚA phán, “Lúc đó ta sẽ nói cùng ngươi,
    Ta sẽ bảo trời làm mưa xuống đất.
22 Đất sẽ sinh sản ngũ cốc, rượu mới, và dầu;
    mùa màng sẽ trúng
    vì dân ta được gọi là Ghít-rê-ên.
23 Ta sẽ trồng dân ta trong xứ [f],
    ta sẽ tỏ lòng nhân từ cho kẻ trước đây ta gọi là
    ‘không thương được,’
Ta sẽ bảo, ‘Các ngươi là dân ta’
    cho những kẻ ta đã gọi là ‘không phải dân ta.’
Và họ sẽ gọi ta, ‘Ngài là Thượng-Đế chúng tôi.’”

Footnotes

  1. Hô-sê-a 2:2 mẹ Đây nghĩa là dân Ít-ra-en.
  2. Hô-sê-a 2:5 tình nhân Đây nghĩa là các dân tộc sống quanh Ít-ra-en đã dẫn dân ấy đi thờ các thần giả. Xem các câu 7, 10, 13.
  3. Hô-sê-a 2:7 chồng Ám chỉ Thượng Đế.
  4. Hô-sê-a 2:8 Ba-anh Trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là “chồng” nhưng cũng có nghĩa là thần Ba-anh, một thần giả của xứ Ca-na-an.
  5. Hô-sê-a 2:16 Ba-anh Đây là một lối chơi chữ. Ba-anh là một thần của dân Ca-na-an nhưng từ ngữ nầy cũng có nghĩa “Chúa hay chồng.”
  6. Hô-sê-a 2:23 trồng dân ta trong xứ Đây là vùng Ghít-rê-ên. Lô-Ru-ha-ma và Lô-Am-mi là con của Ô-sê. Còn Ghít-rê-ên có nghĩa là “Thượng Đế sẽ trồng” nhưng cũng là tên của một thung lũng lớn trong xứ Ít-ra-en. Đây có nghĩa là Thượng Đế sẽ mang dân chúng trở về Ít-ra-en.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors