Add parallel Print Page Options

CHÚA phán cùng Ô-sê, con trai Bê-ê-ri trong đời Ô-xia, Giô-tham, A-cha, và Ê-xê-chia làm vua Giu-đa và Giê-rô-bô-am con trai Giô-ách làm vua Ít-ra-en.

Vợ con Ô-sê

Đây là lời phán đầu tiên của CHÚA cho Ô-sê, “Hãy đi lấy một người đàn bà bất chính để sinh con bất chính vì dân xứ nầy đã hoàn toàn bất chính cùng CHÚA.”

Vậy Ô-sê đi lấy Gô-me, con gái Đíp-la-im. Nàng thụ thai và sinh ra một con trai cho Ô-sê. CHÚA bảo Ô-sê, “Hãy đặt tên nó là Ghít-rê-ên vì chẳng bao lâu nữa ta sẽ trừng phạt gia đình Giê-hu vì những người nó giết tại Ghít-rê-ên [a]. Trong tương lai ta sẽ chấm dứt nước [b] Ít-ra-en và bẻ gãy cung của nó trong thung lũng Ghít-rê-ên.”

Gô-me lại mang thai nữa và sinh ra một con gái. CHÚA bảo Ô-sê, “Hãy đặt tên nó là Lô-ru-ha-ma [c], vì ta sẽ không tội nghiệp Ít-ra-en, nhất định không tha thứ nó nữa. Nhưng ta sẽ thương xót dân Giu-đa. Ta sẽ giải cứu họ, không phải bằng cung tên, gươm giáo, ngựa, người cỡi ngựa, hay vũ khí chiến tranh. Chính ta, CHÚA và là Thượng-Đế sẽ giải cứu họ bằng quyền năng của ta.” [d]

Sau khi Gô-me dứt sữa Lô-ru-ha-ma thì nàng lại thụ thai và sinh ra một trai nữa. CHÚA phán, “Hãy đặt tên nó là Lô-Am-mi [e], vì các ngươi không phải là dân ta, ta cũng không phải là Thượng-Đế của các ngươi.

Lời hứa của Chúa cho dân Ít-ra-en

10 Nhưng số dân Ít-ra-en sẽ đông như cát bãi biển, không ai đếm được. Họ trước kia được gọi, ‘Không phải dân ta,’ nhưng về sau họ sẽ được gọi là ‘con cái của Thượng-Đế hằng sống.’

11 Dân Giu-đa và Ít-ra-en sẽ họp nhau lại và đồng chọn một vị lãnh tụ cho mình. Họ sẽ từ xứ mình đi lên [f] vì ngày của Ghít-rê-ên [g] quả thật trọng đại.”

Footnotes

  1. Hô-sê-a 1:4 những người nó giết tại Ghít-rê-ên Xem II Vua 9-10 về chuyện Giê-hu dấy loạn trong thung lũng Ghít-rê-ên.
  2. Hô-sê-a 1:4 nước Nguyên văn, “nhà.” Đây có thể nghĩa là hoàng gia của nước ấy.
  3. Hô-sê-a 1:6 Lô-ru-ha-ma Nghĩa là “không thương được” trong tiếng Hê-bơ-rơ.
  4. Hô-sê-a 1:7 bằng quyền năng của ta Nguyên văn, “do Chúa là Thượng Đế họ.”
  5. Hô-sê-a 1:9 Lô-Am-mi Nghĩa là “không phải dân ta” trong tiếng Hê-bơ-rơ.
  6. Hô-sê-a 1:11 từ xứ mình đi lên Nghĩa là “dân cư quá đông đúc so với đất họ đang ở.”
  7. Hô-sê-a 1:11 Ghít-rê-ên Nghĩa là “Thượng Đế sẽ trồng” trong tiếng Hê-bơ-rơ.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors