Add parallel Print Page Options

Việc gì cũng có định kỳ

Mọi việc đều có định kỳ, mọi sự trên đất đều có thời kỳ riêng.

Có lúc sinh,
    và có lúc tử.
Có lúc trồng
    và có lúc nhổ.
Có lúc giết hại
    và có lúc chữa lành.
Có lúc hủy phá
    và có lúc xây dựng.
Có lúc khóc
    và có lúc cười.
Có lúc buồn bã
    và có lúc nhảy múa.
Có lúc ném đá
    và có lúc thu đá lại [a].
Có lúc ôm ấp
    và có lúc ruồng rẫy.
Có lúc tìm kiếm
    và có lúc thôi tìm.
Có lúc giữ đồ vật
    và có lúc ném đồ vật đi.
Có lúc xé rách
    và có lúc vá lại.
Có lúc im lặng
    và có lúc lên tiếng.
Có lúc yêu
    và có lúc ghét.
Có lúc chiến tranh
    và có lúc hoà bình.

Thượng Đế cầm quyền trên thế giới

Người ta có được lợi ích gì từ công lao của mình không? 10 Ta thấy công việc nhọc nhằn mà Thượng Đế giao cho con người làm. 11 Thượng Đế cho chúng ta khả năng suy nghĩ về thế gian nầy nhưng chúng ta không thể hiểu hết mọi việc Ngài làm.

12 Cho nên ta thấy tốt nhất là con người vui hưởng công việc của tay mình đang khi còn sống. 13 Vì thế ai có thể ăn uống, vui hưởng công khó mình làm thì đó là ân huệ Ngài cho.

14 Ta biết mọi việc Thượng Đế làm đều còn đời đời. Không ai thêm hay bớt được điều gì Ngài đã làm. Ngài làm như thế để mọi người kính sợ Ngài.

15 Việc gì hiện đang xảy ra thì trước kia đã xảy ra rồi,
    và việc gì sẽ xảy ra trong tương lai thì trước đó cũng đã xảy ra.
Thượng Đế khiến sự việc tái diễn nhiều lần.

Cảnh bất công trên đời

16 Ta cũng nhận thấy điều nầy trên đời [b]:
    Chỗ đáng có công lý, thì lại thấy gian ác;
    chỗ đáng có lẽ phải, thì lại thấy điều trái.
17 Ta tự nhủ,
“Thượng Đế dự liệu thời kỳ cho mỗi việc và mỗi hành vi,
    để Ngài có thể phân xử người tốt, kẻ xấu.”

Con người có giống thú vật không?

18 Ta suy nghĩ điều con người làm và tự nhủ: Thượng Đế muốn thử nghiệm con người, để họ thấy rằng họ chẳng hơn gì loài thú. 19 Việc xảy ra cho loài thú cũng xảy ra cho loài người; cả hai loài cùng có hơi thở [c], cả hai loài cùng chết. Loài người không hơn gì loài thú vì cả hai đều vô ích. 20 Cả hai cùng chung số phận; cả hai đều từ bụi đất mà ra rồi cả hai cũng sẽ trở về với bụi đất. 21 Có ai biết chắc được là hồn loài người sẽ lên ở với Thượng Đế và hồn loài thú sẽ đi xuống đất không? 22 Do đó ta thấy tốt nhất là con người vui hưởng công việc mình làm vì đó là phần số mình. Vì chẳng ai biết được những việc gì sẽ xảy ra sau khi mình qua đời.

Footnotes

  1. Giảng Sư 3:5 Có lúc ném đá … thu đá lại Hay “Có lúc hạ vũ khí xuống, cũng có lúc nhặt vũ khí lên.”
  2. Giảng Sư 3:16 trên đời Nguyên văn, “dưới mặt trời.”
  3. Giảng Sư 3:19 hơi thở Hay “thần linh.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors