Add parallel Print Page Options

13 “Mắt tôi đã thấy những điều ấy;
    tai tôi đã nghe hiểu tất cả.
Điều gì các anh biết tôi cũng biết.
    Các anh chẳng có gì hơn tôi.
Nhưng tôi muốn nói chuyện với Đấng Toàn Năng,
    và biện luận với Ngài về hoàn cảnh tôi.
Các anh bôi lọ tôi bằng những lời bịa đặt.
    Mấy anh đều là y sĩ bất tài!
Ước gì các anh làm thinh;
    thì các anh mới thực sự khôn ngoan!

Hãy lắng nghe lời biện luận tôi,
    ráng nghe lời bào chữa của môi tôi.
Các anh đừng nhân danh Thượng Đế mà bêu xấu;
    các anh không thể dùng lời láo khoét
    mà nói về chân lý của Thượng Đế.
Các anh đừng về phe Ngài mà chống tôi một cách bất công;
    không nên biện hộ giùm Thượng Đế.
Nếu Ngài tra xét, các anh cũng sẽ không khá đâu;
    các anh không thể gạt Thượng Đế như gạt người phàm được.
10 Chắc chắn Thượng Đế sẽ khiển trách các anh
    nếu các anh thiên vị, về hùa theo một bên.
11 Sự vinh quang sáng rực của Ngài sẽ làm các anh kinh khiếp,
    và Ngài sẽ làm các anh hoảng sợ.
12 Những châm ngôn khôn ngoan của các anh rốt cuộc vô dụng như tro bụi,
    lập luận các anh yếu ớt như đất sét.

13 Hãy im lặng nghe tôi nói.
    Điều gì xảy đến với tôi cũng được.
14 Tại sao tôi phải liều mạng,
    và tự nắm lấy số phận trong tay mình?
15 Dù Thượng Đế giết tôi, tôi cũng vẫn vững tin nơi Ngài [a];
    Tôi sẽ bênh vực mình trước mặt Ngài.
16 Đây là sự cứu rỗi tôi.
    Kẻ ác không thể đến trước mặt Ngài.
17 Hãy lắng nghe kỹ lời tôi;
    lỗ tai các anh hãy nghe điều tôi nói đây.
18 Nầy, tôi đã chuẩn bị lý đoán,
    và tôi sẽ chứng tỏ mình có lý.
19 Không ai có thể cáo tôi làm bậy.
    Nếu ai làm được, tôi sẽ im miệng và chịu chết.

20 Lạy Thượng Đế, xin cho tôi hai điều thôi,
    rồi tôi sẽ không lẩn trốn Ngài:
21 Xin hãy cất sự trừng phạt Ngài khỏi tôi,
    và đừng dùng sự kinh khiếp Ngài làm tôi hoảng sợ.
22 Rồi hãy kêu tôi, tôi sẽ trả lời,
    hay để tôi nói, còn Ngài trả lời.
23 Tôi đã làm bao nhiêu điều ác và phạm bao nhiêu tội?
    Xin hãy cho tôi thấy việc quấy hay tội lỗi tôi phạm.
24 Xin đừng giấu mặt Ngài khỏi tôi;
    và đừng xem tôi như kẻ thù Ngài.
25 Xin đừng trừng phạt chiếc lá bị gió thổi bay;
    đừng đuổi theo cọng rạ khô.
26 CHÚA ghi lại những điều dữ nghịch tôi, bắt tôi chịu khổ sở
    vì những tội lỗi tôi phạm thuở niên thiếu.
27 Ngài còng chân tôi vào xiềng,
    và theo dõi các bước đi tôi.
    Ngài ghi dấu nơi bàn chân tôi.
28 Tôi hao mòn như đồ mục thối,
    như áo quần bị mọt ăn.”

Footnotes

  1. Gióp 13:15 Dù Thượng Đế … tin nơi Ngài Hay “Nếu Ngài nhất quyết giết tôi, thì tôi chẳng có hi vọng gì.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

13  Nầy, mắt ta đã thấy các điều đó, Tai ta có nghe và hiểu đến.

Điều gì các ngươi biết, ta cũng biết với. Ta chẳng kém hơn các người đâu.

Song ta muốn thưa với Đấng Toàn năng, Ước ao biện luận cùng Đức Chúa Trời:

Còn các ngươi là kẻ đúc rèn lời dối trá; Thảy đều là thầy thuốc không ra gì hết.

Chớ chi các ngươi nín lặng! Đó sẽ là sự khôn ngoan của các ngươi.

Vậy, hãy nghe lời biện luận của ta, Khá chăm chỉ về lẽ đối nại của miệng ta.

Có phải các ngươi dám nói lời bất công với Đức Chúa Trời chăng? Các ngươi há sẽ nói điều dối trá vì Ngài sao?

Các ngươi há muốn tây vị Đức Chúa Trời, Và cãi lẽ cho Ngài sao?

Nếu Ngài dò xét lòng các ngươi, các ngươi vừa ý điều đó sao? Các ngươi há muốn phỉnh gạt Ngài như phỉnh gạt loài người sao?

10 Quả thật Ngài sẽ trách phạt các ngươi. Nếu các ngươi lén tây vị người.

11 Chớ thì sự oai nghi Ngài sẽ chẳng khiến các ngươi bối rối sao? Sự hoảng kinh Ngài há sẽ chẳng giáng trên các ngươi ư,

12 Châm ngôn của các ngươi chỉ như châm ngôn loài tro bụi; Những thành lũy của các ngươi thật là thành lũy bùn đất,

13 Vậy, hãy nín đi, khá lìa khỏi ta, để ta biện luận, Mặc dầu xảy đến cho ta điều gì.

14 Cớ sao ta lấy răng cắn thịt mình Và liều sanh mạng mình?

15 Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài; Nhưng ta sẽ binh vực tánh hạnh ta trước mặt Ngài.

16 Chánh điều đó sẽ là sự cứu rỗi ta; Vì một kẻ vô đạo chẳng được đến trước mặt Chúa.

17 Hãy nghe kỹ càng các lời ta, Lời trần cáo ta khá lọt vào tai các ngươi!

18 Kìa, ta đã bày tỏ việc cáo tụng ta, Ta biết ta sẽ được xưng công bình.

19 Có ai sẽ tranh luận với ta chăng? Ví bằng ta nín lặng, quả ta tắt hơi.

20 Có hai điều cầu xin Chúa chớ làm cho tôi, Thì tôi sẽ không ẩn mình tôi khỏi mặt Chúa:

21 Xin Chúa rút tay Chúa khỏi mình tôi, Và sự hoảng kinh của Chúa chớ làm bối rối tôi nữa.

22 Đoạn, hãy gọi tôi, tôi sẽ thưa lại, Hoặc tôi nói thì Chúa sẽ trả lời cho tôi.

23 Số gian ác và tội lỗi tôi bao nhiêu? Cầu xin Chúa cho tôi biết sự phạm luật và tội lỗi tôi.

24 Nhân sao Chúa giấu mặt Chúa, Và cầm bằng tôi là kẻ cừu địch Chúa?

25 Chúa há muốn khiến kinh hãi chiếc lá bị gió đưa đi, Và đuổi theo cộng rạ khô sao?

26 Vì Chúa làm cho tôi bị điều cay đắng, Và khiến cho tôi gánh các tội ác phạm lúc thanh niên,

27 Đặt chơn tôi trong xiềng tỏa, Xét các đường lối tôi, Và ghi ranh hạng chung quanh bước chơn tôi,

28 Còn tôi bị bể nát ra như vật mục, Như một cái áo sâu cắn nát vậy.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Bible Gateway Sponsors