Add parallel Print Page Options

Sự trừng phạt các vua gian ác

22 CHÚA phán như sau: “Hãy đi xuống cung vua Giu-đa và nói tiên tri tại đó như sau: ‘Hỡi vua Giu-đa, đang trị vì trên ngôi Đa-vít hãy nghe lời CHÚA phán. Ngươi, các sĩ quan, và toàn dân ngươi là những người đi qua các cổng nầy hãy nghe đây!’ CHÚA phán: Hãy làm điều công bình và phải chăng. Hãy cứu người bị cướp bóc khỏi tay kẻ cướp bóc. Đừng ngược đãi hay làm hại khách ngoại quốc, trẻ mồ côi hay đàn bà góa. Đừng giết hại những lương dân vô tội tại đây. Nếu các ngươi vâng theo các mệnh lệnh nầy thì các vua ngồi trên ngôi Đa-vít sẽ cỡi quân xa và ngựa đi qua các cổng nầy cùng với quần thần và dân chúng mình. CHÚA phán, ‘Nhưng nếu các ngươi không vâng theo những mệnh lệnh nầy thì ta lấy danh ta mà thề rằng cung vua sẽ trở nên đống hoang tàn.’”

CHÚA phán như sau về cung điện nơi vua Giu-đa ở:

“Ngươi như cây cao lớn trong rừng Ghi-lê-át,
    như đỉnh núi Li-băng.
Nhưng ta sẽ biến ngươi ra sa mạc,
    biến thành những thị trấn hoang vu không ai ở.
Ta sẽ sai người đến tiêu diệt cung vua,
    mỗi người mang khí giới mình.
Chúng sẽ chặt hết các cây đà
    bằng gỗ hương nam xinh đẹp của ngươi, rồi ném vào lửa.

Dân chúng từ nhiều nước sẽ đi ngang thành nầy và hỏi nhau, ‘Tại sao CHÚA đối với thành lớn Giê-ru-sa-lem nầy kinh khủng như vậy?’ Người ta sẽ trả lời: ‘Vì dân Giu-đa đã không vâng giữ giao ước với CHÚA là Thượng Đế của họ. Họ bái lạy và phục vụ các thần khác.’”

Sự đoán phạt Giô-a-cha

10 Đừng than khóc cho vua đã qua đời [a]
    hay buồn rầu vì người.
Nhưng hãy than khóc cho vua bị đày đi xa [b],
    vì người sẽ không trở về
hay nhìn thấy quê hương mình nữa.

11 Vì CHÚA phán như sau về Giô-a-cha [c], con trai Giô-xia, lên ngôi vua Giu-đa sau khi cha mình qua đời và người đã rời nơi nầy: “Người sẽ không trở về nữa. 12 Người sẽ chết nơi mình bị đày và sẽ không còn thấy lại mảnh đất nầy.”

Sự trừng phạt dành cho Giê-hô-gia-kim

13 “Khốn cho kẻ làm điều bất chính
    để xây nhà mình,
lường gạt dân chúng để xây phòng ốc mình.
    Nó bắt người ta làm không công,
    không trả thù lao cho họ.
14 Nó nói, ‘Ta sẽ xây một lâu đài lớn cho ta
    có thật nhiều phòng trên sân thượng.’
Vậy nó xây lâu đài có nhiều cửa sổ rộng
    dùng gỗ hương nam làm vách,
    rồi sơn vách màu đỏ.
15 Có phải vì dùng nhiều gỗ hương nam mà khiến ngươi thành vua lớn không?
Cha ngươi có đủ món ăn thức uống
    là mãn nguyện rồi.
Người làm điều hợp lý và công bằng,
    Cho nên mọi việc người làm đều thành công.
16 Người giúp đỡ những kẻ nghèo khó túng thiếu,
    cho nên việc gì người làm cũng thành công.
Biết Thượng Đế là như thế đó,”
    CHÚA phán vậy.
17 “Còn ngươi chỉ tìm kiếm và nghĩ đến chuyện thủ lợi bất lương.
Nếu cần giết kẻ vô tội
    để đạt mục đích ngươi cũng làm.
    Ngươi tha hồ làm hại kẻ khác và ăn cắp của họ.”
18 Vì thế CHÚA phán như sau về Giê-hô-gia-kim,
    con Giô-xia, vua Giu-đa:
Dân Giu-đa sẽ không than khóc
    khi Giê-hô-gia-kim qua đời
    rằng, “Ôi, anh tôi ơi,”
    hay “Ôi, huynh trưởng tôi ơi.”
Cũng sẽ không khóc cho người rằng:
    “Ôi, chủ ơi,” hay “Ôi, vua ơi.”
19 Chúng sẽ chôn người như chôn con lừa, kéo xác người đi
    và ném ra ngoài cổng thành Giê-ru-sa-lem.

20 Hỡi Giu-đa, hãy đi lên Li-băng mà than khóc.
    Hãy cho người ta nghe tiếng ngươi trong Ba-san,
Hãy khóc lớn từ A-ba-rim,
    vì các bạn hữu ngươi đều đã chết cả rồi!
21 Hỡi Giu-đa, khi ngươi thịnh vượng,
    ta đã cảnh cáo ngươi,
    nhưng ngươi nói, “Tôi sẽ không thèm nghe.”
Từ khi còn trẻ ngươi đã hành động như thế rồi;
    ngươi không hề vâng lời ta.
22 Sự trừng phạt ta sẽ thổi bay các kẻ chăn chiên ngươi, như gió bão,
    xô đẩy các bạn hữu ngươi vào cảnh tù đày.
Rồi ngươi sẽ thực sự xấu hổ và sỉ nhục
    vì mọi điều ác ngươi làm.
23 Nầy vua, ngươi sống trong cung điện,
    ấm cúng trong phòng bằng gỗ hương nam [d] của ngươi.
Nhưng khi sự trừng phạt ngươi đến,
    thì ngươi sẽ rên rỉ như đàn bà đang sinh con!

Sự đoán phạt dành cho Giê-hô-gia-kin

24 CHÚA phán, “Thật như ta hằng sống, hỡi Giê-hô-gia-kin, con Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, dù cho ngươi là nhẫn đóng ấn [e] trên tay phải ta đi nữa, ta cũng sẽ lột ra, 25 trao ngươi vào tay những kẻ muốn giết ngươi, những kẻ ngươi sợ, vào tay Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn và vào tay người Canh-đê. 26 Ta sẽ quăng ngươi và mẹ ngươi vào một xứ khác không phải là nơi mà các ngươi sinh ra nhưng cả hai đều sẽ chết tại đó. 27 Chúng sẽ muốn trở về nhưng không trở về được.”

28 Giê-hô-gia-kin như bình gốm bể
    bị người ta quăng đi;
    như vật phế thải.
Tại sao Giê-hô-gia-kin
    và con cái người bị ném bỏ
    và bị đày sang nước ngoài?
29 Đất ơi, hỡi đất Giu-đa,
    hãy nghe lời CHÚA phán đây!
30 CHÚA phán như sau:
“Hãy ghi trong sử ký về Giê-hô-gia-kin như sau:
    Người là cha không có con,
đời người là một chuỗi thất bại.
    Không ai trong vòng dòng dõi người sẽ thành công;
chẳng ai được ngồi trên ngôi Đa-vít,
    hay trị vì trên Giu-đa.”

Footnotes

  1. Giê-rê-mi-a 22:10 vua đã qua đời Đây là vua Giô-xia bị giết trong trận chiến chống quân Ai-cập vào năm 609 trước Công nguyên.
  2. Giê-rê-mi-a 22:10 vua bị đày đi xa Đây là vua Giô-a-cha, con vua Giô-xia. Ông lên ngôi sau khi Giô-xia qua đời. Ông cũng có tên là Sa-lum. Vua Nê-cô của Ai-cập đánh bại vua Giô-xia và truất Giô-a-cha khỏi ngôi vua Giu-đa, cầm tù ông ta ở Ai-cập.
  3. Giê-rê-mi-a 22:11 Giô-a-cha Bản Hê-bơ-rơ ghi “Sa-lum,” một tên khác của Giô-a-cha.
  4. Giê-rê-mi-a 22:23 phòng bằng gỗ hương nam Đền vua ở Giê-ru-sa-lem được xây bằng gỗ hương nam (hay bá hương) của Li-băng. Xứ Li-băng rất nổi tiếng về loại gỗ nầy.
  5. Giê-rê-mi-a 22:24 nhẫn đóng ấn Một loại ấn đeo trên ngón tay như nhẫn.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors