Si Cain kag si Abel

Pagkatapos sadto, naghulid si Adan sa iya asawa nga si Eva kag nagbusong siya. Sang nakabata na si Eva, nagsiling siya, “Nakaangkon ako sang bata nga lalaki paagi sa bulig sang Ginoo, gani ngalanan ko siya nga Cain.”[a] Kag sang ulihi nagbata liwat si Eva sing lalaki kag gin-ngalanan niya nga Abel.

Sang nagdako na sila, si Abel nangin manugbantay sang mga karnero kag kanding, kag si Cain iya nangin mangunguma. Isa sadto ka adlaw, naghalad si Cain sa Ginoo halin sa iya patubas. Si Abel iya nagkuha sang kamagulangan sa iya mga kasapatan kag gin-ihaw niya, kag ginhalad ang pinakamaayo nga bahin sa Dios. Nalipay ang Ginoo kay Abel kag sa iya halad, pero wala siya nalipay kay Cain kag sa iya halad. Kag tungod sini, nagkusmod si Cain kag puwerte gid ang iya kaakig. Gani ginpamangkot siya sang Ginoo, “Ano bala ang naakigan mo? Ngaa nagakusmod ka? Kon maayo lang ang imo ginahimo, kuntani malipayon ka.[b] Pero mag-andam ka! Tungod kay kon indi maayo ang imo ginahimo, ang sala magagahom sa imo. Kay ang sala pareho sa mabangis nga sapat nga nagabantay sa imo agod tukbon ka. Gani kinahanglan daugon mo ini.”

Isa sadto ka adlaw, nagsiling si Cain kay Abel, “Dali, makadto kita sa uma.” Kag sang didto na sila, ginpatay ni Cain si Abel nga iya utod.

Dayon nagpamangkot ang Ginoo kay Cain, “Diin na bala ang imo utod?” Nagsabat si Cain, “Ambot, wala ako kahibalo. Ngaa, ako bala ang manugbantay niya?” 10 Nagsiling dayon ang Ginoo kay Cain, “Ano bala ang imo ginhimo? Ang dugo sang imo utod daw sa tingog nga nagapakitluoy nga silutan ko ang tawo nga nagpatay sa iya. 11 Tungod sang imo ginhimo, ginapakamalaot ko ikaw. Sugod subong indi ka na makapanguma sa duta nga nagsuyop sang dugo sang imo utod nga imo ginpatay. 12 Bisan magtanom ka pa, ang duta indi na magpatubas para sa imo. Kag wala ka na sing permanente nga elistaran, gani bisan diin ka na lang makadto.”

13 Nagsiling si Cain sa Ginoo, “Tama gid ini kabug-at nga silot para sa akon. 14 Ginatabog mo ako subong sa sini nga duta kag sa imo presensya. Wala na ako sing permanente nga elistaran, gani bisan diin na lang ako makadto. Kag kon may makakita sa akon sigurado gid nga patyon niya ako.” 15 Pero nagsiling ang Ginoo kay Cain, “Indi ina matabo sa imo! Kay nagasiling ako nga ang bisan sin-o nga magpatay sa imo, balusan ko sing pito ka pilo.” Gani ginbutangan sang Ginoo sing tanda si Cain agod indi siya pagpatyon sang bisan sin-o nga makakita sa iya. 16 Dayon nagpalayo si Cain sa Ginoo kag didto nag-estar sa lugar sang Nod,[c] sa sidlangan dampi sang Eden.

Ang mga Kaliwat ni Cain

17 Karon, naghulid si Cain sa iya asawa. Nagbusong ang iya asawa kag nagbata sing lalaki kag gin-ngalanan nila nga Enoc. Nagtukod si Cain sang isa ka banwa kag gin-ngalanan niya nga Enoc pareho sa ngalan sang iya anak. 18 Si Enoc may anak man nga lalaki kag ang iya ngalan si Irad. Si Irad nga ini amay ni Mehuel; si Mehuel amay ni Metushael; kag si Metushael amay ni Lamec. 19 Si Lamec may duha ka asawa nga si Ada kag si Zila. 20 Si Ada nagbata kay Jabal nga amo ang ginhalinan sadtong mga tawo nga nagaestar sa mga tolda, nga nagaatipan sang mga sapat. 21 May utod si Jabal nga lalaki nga ang ngalan si Jubal, nga amo ang ginhalinan sang tanan nga manugtukar sang arpa kag plawta. 22 Si Zila nagbata man sing lalaki nga ang ngalan si Tubal Cain. Si Tubal Cain nga ini nagapanghimo sang tanan nga klase sang galamiton halin sa salsalon kag saway. May utod siya nga babayi nga si Naama.

23 Isa sadto ka adlaw, nagsiling si Lamec sa iya duha ka asawa,

“Ada kag Zila, nga akon mga asawa, pamati kamo sa akon.
Ginpatay ko ang bataon[d] nga lalaki kay ginsakit kag ginpilasan niya ako.
24 Kon pito ka pilo ang balos sa tawo nga magpatay kay Cain,
77 ka pilo ang balos sa tawo nga magpatay sa akon.”

Ang mga Kaliwat ni Set

25 Naghulid liwat si Adan kay Eva, kag nagbata si Eva sing lalaki. Nagsiling siya, “Ginhatagan liwat ako sang Dios sing anak nga lalaki bilang ilis kay Abel nga ginpatay ni Cain, gani ngalanan ko siya nga Set.”[e] 26 Sang ulihi, si Set may anak man nga lalaki nga iya gin-ngalanan nga Enosh. Sang panahon ni Enosh, nagsugod ang mga tawo tawag sa ngalan sang Ginoo.[f]

Footnotes

 1. 4:1 Cain: posible ang buot silingon sa Hebreo, nakaangkon.
 2. 4:7 malipayon ka: ukon, ginbaton ko ang imo nga halad.
 3. 4:16 Nod: posible ang buot silingon sa Hebreo, bisan diin na lang makadto.
 4. 4:23 bataon: sa iban nga Bisaya, batan-on.
 5. 4:25 Set: posible ang buot silingon sa Hebreo, ginhatag.
 6. 4:26 nagsugod… Ginoo: ukon, nagsugod ang mga tawo sa pagsimba sa Ginoo.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Cain and Abel

Adam[a] made love to his wife(A) Eve,(B) and she became pregnant and gave birth to Cain.[b](C) She said, “With the help of the Lord I have brought forth[c] a man.” Later she gave birth to his brother Abel.(D)

Now Abel kept flocks, and Cain worked the soil.(E) In the course of time Cain brought some of the fruits of the soil as an offering(F) to the Lord.(G) And Abel also brought an offering—fat portions(H) from some of the firstborn of his flock.(I) The Lord looked with favor on Abel and his offering,(J) but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry, and his face was downcast.

Then the Lord said to Cain, “Why are you angry?(K) Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door;(L) it desires to have you, but you must rule over it.(M)

Now Cain said to his brother Abel, “Let’s go out to the field.”[d] While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him.(N)

Then the Lord said to Cain, “Where is your brother Abel?”(O)

“I don’t know,(P)” he replied. “Am I my brother’s keeper?”

10 The Lord said, “What have you done? Listen! Your brother’s blood cries out to me from the ground.(Q) 11 Now you are under a curse(R) and driven from the ground, which opened its mouth to receive your brother’s blood from your hand. 12 When you work the ground, it will no longer yield its crops for you.(S) You will be a restless wanderer(T) on the earth.(U)

13 Cain said to the Lord, “My punishment is more than I can bear. 14 Today you are driving me from the land, and I will be hidden from your presence;(V) I will be a restless wanderer on the earth,(W) and whoever finds me will kill me.”(X)

15 But the Lord said to him, “Not so[e]; anyone who kills Cain(Y) will suffer vengeance(Z) seven times over.(AA)” Then the Lord put a mark on Cain so that no one who found him would kill him. 16 So Cain went out from the Lord’s presence(AB) and lived in the land of Nod,[f] east of Eden.(AC)

17 Cain made love to his wife,(AD) and she became pregnant and gave birth to Enoch. Cain was then building a city,(AE) and he named it after his son(AF) Enoch. 18 To Enoch was born Irad, and Irad was the father of Mehujael, and Mehujael was the father of Methushael, and Methushael was the father of Lamech.

19 Lamech married(AG) two women,(AH) one named Adah and the other Zillah. 20 Adah gave birth to Jabal; he was the father of those who live in tents and raise livestock. 21 His brother’s name was Jubal; he was the father of all who play stringed instruments(AI) and pipes.(AJ) 22 Zillah also had a son, Tubal-Cain, who forged(AK) all kinds of tools out of[g] bronze and iron. Tubal-Cain’s sister was Naamah.

23 Lamech said to his wives,

“Adah and Zillah, listen to me;
    wives of Lamech, hear my words.
I have killed(AL) a man for wounding me,
    a young man for injuring me.
24 If Cain is avenged(AM) seven times,(AN)
    then Lamech seventy-seven times.(AO)

25 Adam made love to his wife(AP) again, and she gave birth to a son and named him Seth,[h](AQ) saying, “God has granted me another child in place of Abel, since Cain killed him.”(AR) 26 Seth also had a son, and he named him Enosh.(AS)

At that time people began to call on[i] the name of the Lord.(AT)

Footnotes

 1. Genesis 4:1 Or The man
 2. Genesis 4:1 Cain sounds like the Hebrew for brought forth or acquired.
 3. Genesis 4:1 Or have acquired
 4. Genesis 4:8 Samaritan Pentateuch, Septuagint, Vulgate and Syriac; Masoretic Text does not have “Let’s go out to the field.”
 5. Genesis 4:15 Septuagint, Vulgate and Syriac; Hebrew Very well
 6. Genesis 4:16 Nod means wandering (see verses 12 and 14).
 7. Genesis 4:22 Or who instructed all who work in
 8. Genesis 4:25 Seth probably means granted.
 9. Genesis 4:26 Or to proclaim
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors