Add parallel Print Page Options

Nagpangasawa ang mga Israelinhon sang mga Indi Israelinhon

Nagsiling pa si Ezra: Pagkatapos sini nga hitabo, nagkadto sa akon ang mga pangulo sang mga Judio kag nagsiling, “Madamo sa katawhan sang Israel, pati na ang mga pari kag ang mga Levita, ang nagaginawi pareho sang mga katawhan sa ila palibot. Ginahimo nila ang mga makangilil-ad nga mga buluhaton sang mga Canaanhon, Hithanon, Periznon, Jebusnon, Ammonhon, Moabnon, Egiptohanon, kag Amornon. Nagpangasawa pa gani sila kag ang ila mga anak sang mga babayi nga halin sa sini nga mga katawhan. Gani ang katawhan nga pinili sang Dios nasimpunan sang iban nga mga katawhan. Kag ang aton mga pangulo kag mga opisyal amo pa ang nanguna sa paghimo sini.”

Sang mabatian ko ini, gin-gisi ko ang akon bayo sa kasubo; gin-gan-it ko ang akon buhok kag burangos, kag nagpungko ako nga nagakaurungan. Nagtipon sa akon ang mga tawo nga hinadlukan sa mensahi sang Dios sang Israel parte sa pagluib sang ila kapareho nga mga Israelinhon nga nagbalik halin sa pagkabihag. Nagpungko lang ako nga nagakaurungan hasta nga nag-abot ang oras sang pangsirom nga halad.[a] Pag-abot sang sina nga oras, gin-untatan ko ang akon pagpangasubo. Nagluhod ako nga gisi ang akon bayo, kag nagpangamuyo nga nagabayaw sang akon mga kamot sa Ginoo nga akon Dios. Siling ko, “Dios ko, nahuya gid ako. Indi ako makatangla sa imo sa kahuya, tungod kay puwerte na gid ang amon mga sala; daw lapaw na ini sa amon mga ulo kag lambot na sa langit. Halin sang panahon sang amon mga katigulangan hasta subong, puwerte ang amon sala; kag tungod sini, kami kag ang amon mga hari kag mga pari permi ginasakop sang mga hari sang iban nga mga nasyon. Ginpamatay nila ang iban sa amon, kag ang iban ginbihag, ginkawatan kag ginpakahuy-an, pareho sa nagakatabo sa amon subong.

“Kag karon, sa malip-ot nga tion, ginkaluoyan mo kami, Ginoo nga amon Dios. Gintugutan mo nga may mabilin sa amon, kag ginpaestar mo kami nga may seguridad sa sining lugar nga imo ginpili. Ginhatagan mo kami sang paglaom kag ginpahaganhagan mo ang amon kahimtangan sa amon pagkaulipon. Bisan mga ulipon kami, wala mo kami ginapabay-an sa amon pagkaulipon, kundi ginapakita mo ang imo gugma sa amon paagi sa maayo nga pagtratar sang mga hari sang Persia sa amon. Ginhimo mo ini agod mahatagan mo kami sang bag-o nga kabuhi, kag agod mapatindog namon liwat ang imo templo nga naguba, kag agod mahatagan mo kami sang proteksyon diri sa Juda kag Jerusalem.

10 “Pero karon nga nakasala kami, O Dios namon, ano pa ang masiling namon? Kay ginbaliwala namon ang imo mga sugo 11 nga ginhatag mo sa amon paagi sa imo mga alagad nga mga propeta. Nagsiling sila sa amon nga ang duta nga amon kadtuan agod panag-iyahan mahigko nga duta tungod sang kalautan sang mga pumuluyo sini. Ginhigkuan nila ang bisan diin nga parte sang sini nga duta paagi sa ila makangilil-ad nga mga binuhatan. 12 Nagsiling man ang mga propeta sa amon nga indi gid kami magpangasawa ukon magpamana sa ila, kag indi gid kami magbulig sa ila nga mag-uswag sila, agod mangin malig-on kag mainuswagon kami,[b] kag agod ini nga kauswagan magapabilin sa amon mga kaliwat hasta san-o. 13 Ginsilutan mo kami, O Dios namon, tungod sang amon mga sala. Pero ang silot mo sa amon indi tuman nga bayad sa sala nga nahimo namon, kag gintugutan mo pa nga may mabilin nga buhi sa amon. 14 Pero bisan pa sini, ginsupak liwat namon ang imo mga sugo, kag nagpangasawa kag nagpamana kami sang mga tawo nga nagahimo sang makangilil-ad nga mga binuhatan. Sigurado gid nga maakig ka sa amon kag laglagon mo kami hasta nga wala na sing may mabilin sa amon. 15 O Ginoo, Dios sang Israel, matarong ikaw. Kay gintugutan mo nga may mabilin sa amon nga buhi hasta subong. Ginatuad namon ang amon mga sala, kay indi kami makapabilin sa imo presensya tungod sining amon mga sala.”

Footnotes

  1. 9:4 pangsirom nga halad: Ginahimo ini sang pagsalop na sang adlaw.
  2. 9:12 mainuswagon kami: ukon, makakaon kami sang pinakamaayo nga mga produkto sang duta.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors