Add parallel Print Page Options

Ang Pagpartida sang Duta

45 Nagsiling pa gid ang Ginoo, “Kon partidahon na ninyo ang duta para sa tagsa ka tribo sang Israel, hatagan ninyo ako sang parte bilang espesyal nga regalo sa akon. Ang kalabaon sini dose ka kilometro kag ang kasangkaron napulo ka kilometro.[a] Ini nga duta kabigon nga balaan. Sa sini nga duta, magseparar kamo sang 875 ka tapak kuwadrado nga para patindugan sang templo, kag sa palibot sang templo may bakante nga lugar nga 87 ka tapak ang kasangkaron. 3-4 Ang katunga sang duta nga para sa akon, nga dose ka kilometro ang kalabaon kag lima ka kilometro ang kasangkaron, iseparar para sa mga pari nga nagaalagad sa akon sa templo. Patindugan ini sang ila mga balay kag sang templo nga amo ang pinakabalaan nga lugar. Ang katunga pa nga duta, nga dose ka kilometro ang kalabaon kag lima ka kilometro ang kasangkaron, iya sang mga Levita. Ila ini panag-iyahan, agod may mga banwa sila nga pagaestaran.[b]

“Sa tupad sang duta nga para sa akon, magpain kamo sang duta nga dose ka kilometro ang kalabaon kag duha kag tunga ka kilometro ang kasangkaron. Ini himuon nga banwa nga sa diin makaestar ang bisan sin-o nga mga Israelinhon. Bahinan man sing duha ka parte sang duta ang pangulo sang Israel. Ang isa ka parte halin sa nakatundan nga dulunan sang duta nga para sa akon kag sang duta nga himuon nga banwa pakadto sa Dagat sang Mediteraneo, kag ang isa pa ka parte halin sa sidlangan nga dulunan pakadto sa Suba sang Jordan. Ang dulunan sini sa sidlangan kag sa nakatundan tupong sa dulunan sang mga duta nga ginpartida sa mga tribo sang Israel. Ini nga duta amo ang mangin bahin sang pangulo sang Israel.

Ang mga Kasuguan para sa mga Pangulo sang Israel

“Ang akon mga pangulo indi na magpamigos sa akon katawhan. Tugutan nila ang katawhan sang Israel nga magpanag-iya sa duta nga ginahatag sa ila suno sa ila tribo. Kay ako, ang Ginoong Dios, nagasiling: Kamo nga mga pangulo sang Israel, sobra na ang inyo mga ginahimo! Untati na ninyo ang inyo pagpamintas kag pagpamigos, kag himua ninyo ang matarong kag husto. Indi na ninyo pagkuhaa ang duta sang akon katawhan. 10 Gamita ninyo ang husto nga kilohan, talaksan, ukon sulukban. 11 Ang ‘homer’[c] amo ang dapat basihan sa pagtakos sang kadamuon. Ang isa ka ‘homer’ napulo ka ‘epa’ [d] ukon napulo ka ‘bat’.[e] 12 Ang ‘shekel’[f] amo ang dapat basihan sa pagtakos sang kabug-aton. Ang isa ka ‘shekel’ 20 ka geras, kag ang 60 ka ‘shekel’ isa ka ‘mina.’

Ang Parte sa mga Halad kag mga Espesyal nga Adlaw

13 “Amo ini ang mga halad nga dapat ninyo dal-on sa pangulo sang Israel: Ika-60 nga parte sang inyo patubas nga trigo kag barley, 14 ika-100 nga parte sang inyo lana nga olibo (ang basihan sa pagtakos sini amo ang ‘bat’; ang napulo ka ‘bat’ isa ka ‘homer’ ukon isa ka ‘cor’), 15 kag isa ka karnero sa kada 200 halin sa inyo kasapatan. Mga halad ini nga regalo, mga halad nga ginasunog, kag mga halad nga para sa maayo nga relasyon, agod matubos kamo sa inyo mga sala. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini. 16 Tanan nga mga Israelinhon magdala sini nga mga halad para gamiton sang pangulo sang Israel. 17 Katungdanan sang pangulo ang paghatag sang mga halad nga ginasunog, halad nga regalo, halad nga ilimnon, halad sa pagpakatinlo, kag halad nga para sa maayo nga relasyon sa tion sang mga piesta pareho sang Piesta sang Pag-umpisa sang Bulan, mga Adlaw nga Inugpahuway, kag iban pa nga mga piesta nga ginasaulog sang mga Israelinhon. Ihalad ini nga mga halad agod matubos ang katawhan sang Israel sa ila mga sala.”

Ang mga Piesta(A)

18 Nagsiling pa gid ang Ginoong Dios, “Sa nahauna nga adlaw sang nahauna nga bulan, maghalad kamo sang torite nga baka nga wala sing deperensya para matinluan ang templo. 19 Ang pari magkuha sang dugo sining halad sa Pagpakatinlo kag lamhitan niya ang hamba[g] sang puwertahan sang templo, ang apat ka pamusod sang halaran, kag ang hamba sang puwertahan sang sulod nga lagwerta. 20 Amo man ini ang inyo himuon sa ikapito nga adlaw sang amo man nga bulan para sa kay bisan sin-o nga nakasala nga indi hungod ukon nakasala nga wala niya mahibalui. Sa sini nga paagi matinluan ang templo.

21 “Sa ika-14 nga adlaw sang nahauna nga bulan, saulugon ninyo ang Piesta sang Paglabay sang Anghel. Saulugon ninyo ini sa sulod sang pito ka adlaw, kag magkaon lang kamo sang tinapay nga wala sing inugpahabok. 22 Sa nahauna nga adlaw sang inyo pagsaulog, maghalad ang pangulo sang torite nga baka bilang halad sa pagpakatinlo para sa iya kaugalingon kag sa tanan nga Israelinhon. 23 Kada adlaw sa sulod sang pito ka adlaw sang inyo pagsaulog, maghalad sa akon ang pangulo sang pito ka torite nga baka kag pito ka lalaki nga karnero nga wala sing deperensya bilang halad nga ginasunog. Maghalad man siya sang isa ka lalaki nga kanding bilang halad sa pagpakatinlo. 24 Sa kada torite nga baka kag kada lalaki nga karnero kinahanglan nga may upod ini nga halad nga regalo, nga ang kadamuon mga tunga sa sako nga harina kag mga isa ka galon nga lana sang olibo. 25 Magahalad man ang pangulo sa tion sang Piesta sang Pagpatindog sang mga Payag, nga nagasugod sa ika-15 nga adlaw sang ika-7 nga bulan. Kag sa sulod man sang pito ka adlaw, magahalad siya sang pareho man nga mga halad nga iya ginhalad sang Piesta sang Paglabay sang Anghel: mga halad sa pagpakatinlo, mga halad nga ginasunog, mga halad nga regalo, kag lana.”

Footnotes

  1. 45:1 napulo ka kilometro: Amo ini sa Septuagint. Sa Hebreo, lima ka kilometro.
  2. 45:5 Ila ini… pagaestaran: Amo ini sa Septuagint. Sa Hebreo, Ila panag-iyahan ang 20 ka kuwarto.
  3. 45:11 homer: Ang isa ka homer mga 100 ka gantang.
  4. 45:11 epa: Amo ang takos sa mga trigo, barley, kag iban pa nga mga uyas.
  5. 45:11 bat: Amo ang takos sa mga lana, bino, kag iban pa nga mga ilimnon.
  6. 45:12 shekel: Ang isa ka shekel mga dose ka gramo.
  7. 45:19 hamba: sa English, doorpost.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors