Add parallel Print Page Options

Mga Pagsulundan sa Templo

44 Gindala ako liwat sang tawo sa guwa nga alagyan sang templo, nga nagaatubang sa sidlangan, pero sirado ini. Nagsiling ang Ginoo sa akon, “Ini nga alagyan dapat permi sirado. Indi gid ini pagbuksan agod wala sing may mag-agi diri, kay ako, ang Ginoo, ang Dios sang Israel, nag-agi diri. Ang pangulo lang sang Israel ang makapungko sa sini nga alagyan sa pagkaon sang ginhalad sa akon, pero didto siya mag-agi sa balkon sang alagyan, kag didto man siya magguwa.”

Dayon gindala ako sang tawo sa atubangan sang templo. Didto kami nag-agi sa alagyan sa aminhan. Nakita ko didto ang gamhanan nga presensya sang Ginoo nga nagalikop sa iya templo, kag naghapa dayon ako. Nagsiling pa gid ang Ginoo sa akon, “Tawo, pamatii gid sing maayo ang tanan nga ihambal ko sa imo parte sa tanan nga pagsulundan parte sa akon templo. Hibalua sing maayo kon sin-o ang makasulod sa templo kag ang indi makasulod. Silinga ang rebelde nga katawhan sang Israel nga ako, ang Ginoong Dios, nagasiling, ‘O katawhan sang Israel, untati na ninyo ang tanan nga makangilil-ad ninyo nga ginahimo. Ginapasulod ninyo sa akon templo ang mga indi Israelinhon nga wala nagatuo sa akon.[a] Sa sini nga paagi ginahigkuan ninyo ang akon templo samtang nagahalad kamo sang pagkaon, tambok, kag dugo. Wala labot sa inyo makangilil-ad nga mga binuhatan, ginalapas pa ninyo ang akon kasugtanan sa inyo. Imbes nga kamo ang magdumala sang akon balaan nga mga butang sa templo, iban ang inyo ginpadumala. Gani ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga wala sing mga indi Israelinhon nga wala nagatuo sa akon ang makasulod sa akon templo, bisan ang mga indi Israelinhon nga nagaestar upod sa inyo.’

10 “Kon parte sa mga kaliwat ni Levi nga nagbiya sa akon kag nag-upod sa iban nga mga Israelinhon nga nagsimba sa ila mga dios-dios, magaantos sila tungod sa ila mga sala. 11 Puwede sila makaalagad sa akon templo bilang mga guwardya sa puwertahan kag manug-ihaw sang mga halad nga ginasunog kag sang iban pa nga mga halad sang mga tawo. Kag puwede sila makaalagad sa mga tawo sa templo. 12 Pero tungod kay nag-alagad sila sa mga tawo sa presensya sang ila mga dios-dios, kag tungod sini nagpakasala ang katawhan sang Israel, nagasumpa ako nga mag-antos gid sila tungod sa ila nga sala. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini. 13 Sugod subong indi ko na sila pagtugutan nga mag-alagad sa akon bilang mga pari. Indi man sila makatandog sa balaan ko nga mga butang ukon sa balaan ko nga mga halad. Kinahanglan nga mag-antos sila sa kahuy-anan tungod sang ila makangilil-ad nga mga binuhatan. 14 Himuon ko na lang sila nga mga manugbulig sa tanan nga ulobrahon sa templo.

15 “Pero ang mga pari nga halin sa tribo ni Levi kag mga kaliwat ni Zadok nga matinumanon nga nag-alagad sa akon sa templo sang nagbiya sa akon ang mga Israelinhon, makaalagad sila sa akon. Sila ang magahalad sa akon sang tambok kag dugo. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini. 16 Sila lang ang makasulod sa akon templo kag makapalapit sa akon halaran sa pag-alagad sa akon. Sila lang ang makahimo sa akon mga ginapatuman sa templo. 17 Kon magsulod sila sa alagyan pakadto sa sulod nga lagwerta sang templo, kinahanglan nga magbayo sila sang linen. Indi sila magbayo sang delana samtang nagaalagad sila sa sulod nga lagwerta ukon sa sulod mismo sang templo. 18 Kinahanglan nga mag-turban sila sang linen kag magsuksok sang pang-idalom nga panapton nga hinimo man sa linen. Indi sila magsuksok sang bisan ano nga makapabalhas sa ila. 19 Kon magguwa sila sa guwa nga lagwerta nga sa diin didto ang mga tawo, kinahanglan nga ubahon anay nila ang ila mga bayo nga ginagamit sa pag-alagad kag ibutang didto sa balaan nga mga kuwarto, kag dayon magsuksok sila sang ordinaryo lang nga bayo. Sa sina nga paagi, ang pagkabalaan sang ila bayo indi makaapekto sa mga tawo.[b]

20 “Kinahanglan indi sila magpakiskis sang ila ulo ukon magpalaba sang ila buhok, kundi guntingan lang nila ini permi. 21 Indi man sila mag-inom sang bino kon magkadto sila sa sulod nga lagwerta. 22 Indi man sila magpangasawa sang balo ukon sang babayi nga ginbulagan sang iya bana. Ang ila pangasaw-on amo lang atong birhen nga mga Israelinhon, ukon ang mga balo sang mga pari. 23 Kinahanglan tudluan nila ang akon katawhan kon ano ang balaan kag ang indi balaan, kon ano ang matinlo kag ang mahigko. 24 Kon may mga pagbinais, ang mga pari amo ang magahukom kag magadesisyon suno sa akon nga mga kasuguan. Kinahanglan nga tumanon sang mga pari ang akon mga sugo kag mga pagsulundan parte sa mga piesta nga akon ginapatuman, kag pakabalaanon nila ang mga Adlaw nga Inugpahuway. 25 Indi nila dapat pagdagtaan ang ila kaugalingon paagi sa pagtandog sang bangkay[c] luwas lang kon ang napatay iya nga amay ukon iloy, ukon iya nga anak, ukon iya utod nga lalaki, ukon iya utod nga babayi nga wala pa sing bana. 26 Kon makatandog siya sang bangkay, kinahanglan nga magpakatinlo siya[d] kag maghulat anay sang pito ka adlaw. 27 Kag kon magsulod na siya sa sulod nga lagwerta sang templo sa pag-alagad didto, dapat maghalad anay siya sang halad sa pagpakatinlo para sa iya kaugalingon. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.”

28 Nagpadayon sa pagsiling ang Ginoo, “Wala sing duta nga panublion ang mga pari sa Israel, kay ako mismo ang magahatag sang ila mga kinahanglanon. 29 Ang ila kalan-on magahalin sa mga halad nga regalo, mga halad sa pagpakatinlo, kag mga halad nga bayad sa sala. Kag ang mga butang nga gintugyan na sing bug-os sa akon mangin ila. 30 Ang pinakamaayo sang inyo una nga patubas kag ang espesyal ninyo nga mga regalo sa akon mangin iya sang mga pari. Hatagan man ninyo sang inyo pinakamaayo nga harina ang mga pari, agod pakamaayuhon ang inyo panimalay. 31 Indi dapat magkaon ang mga pari sang bisan ano nga pispis ukon sapat nga napatay lang ukon ginpatay sang iban nga sapat.”

Footnotes

  1. 44:7 wala nagatuo sa akon: sa literal, wala matuli.
  2. 44:19 makaapekto sa mga tawo: Ginadumilian sadto ang mga ordinaryo nga mga tawo sa pagtandog sa balaan nga mga butang, kay basi may matabo sa ila.
  3. 44:25 pagtandog sang bangkay: ukon, pagpalapit sa bangkay.
  4. 44:26 magpakatinlo siya: buot silingon, tumanon niya ang seremonya sang pagpakatinlo.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors