Add parallel Print Page Options

Ginpakita ni Ezekiel Kon Paano Kibunon ang Jerusalem

Nagsiling pa gid ang Ginoo sa akon, “Karon, ikaw nga tawo, magkuha ka sang tisa[a] kag ibutang ini sa imo atubangan, kag idrowing dira ang Jerusalem. Dayon himua ini nga daw sa ginakibon sang mga kaaway. Butangi ini sang mga pangsalakay: mga tore-tore, talaklasan sa pader, tinumpok nga duta agod mataklas ang pader, kag sang mga kahoy nga pangwasak sa pader. Kag palibuti ini sang mga kampo. Dayon magkuha ka sang malapad nga salsalon kag ibutang ini sa tunga nimo kag sang siyudad bilang pader. Mag-atubang ka sa siyudad nga daw ginasalakay mo ini. Mangin tanda ini sa katawhan sang Israel nga salakayon sila sang ila mga kaaway.

“Pagkatapos maghigda ka nga nagatakilid sa wala bilang simbolo nga ginapas-an mo ang sala sang katawhan sang Israel. Pas-anon mo ang ila sala suno sa kadamuon sang mga adlaw sang imo paghigda. Ang isa ka adlaw nagarepresentar sang isa ka tuig. Gani sa sulod sang 390 ka adlaw pas-anon mo ang ila sala. Pagkatapos magliso ka sa tuo kag pas-ana naman ang sala sang katawhan sang Juda sa sulod sang 40 ka adlaw; ang isa ka adlaw nagarepresentar man gihapon sang isa ka tuig. Tuluka liwat ang larawan sang Jerusalem nga ginakibon, kag maghambal ka kontra sa Jerusalem nga nagakalukos ka sang pako[b] sang imo bayo. Gapuson ko ikaw sang lubid agod indi ka makaliso-liso hasta nga matapos ang pagpakita mo sang pagkibon sa siyudad.

“Karon, kuha ka sang trigo, barley, mga liso nga ulutanon, balatong, dawa kag espelta,[c] kag ibutang ini tanan sa isa ka suludlan kag amo ina ang himuon mo nga tinapay. Amo ina ang kaunon mo sa sulod sang 390 ka adlaw nga nagahigda ka nga nagatakilid sa wala. 10 Mga 1/4 kilo lang nga pagkaon ang imo kaunon kada adlaw sa natalana nga mga oras. 11 Kag mga tunga sa litro lang nga tubig ang imo imnon kada adlaw sa natalana man nga mga oras. 12 Magluto ka sang tinapay kada adlaw samtang nagatulok ang mga tawo. Lutua ina pareho sa pagluto sang tinapay nga barley. Gamita nga panggatong ang mamala nga tai sang tawo. Kag dayon kauna ang tinapay. 13 Kay pareho man sini ang matabo sa katawhan sang Israel, magakaon sila sang mga pagkaon nga ginakabig nga mahigko sa mga lugar nga sa diin ipabihag ko sila.”

14 Pero nagsiling ako, “O Ginoong Dios, wala ko gid paghigkui ang akon kaugalingon halin sang bata pa ako hasta subong. Wala gid ako makakaon sang sapat nga napatay lang ukon ginpatay sang iban nga sapat. Wala man ako makakaon sang sapat nga ginakabig nga mahigko.” 15 Nagsabat ang Ginoo, “Sige, ipot na lang sang baka ang gamiton mo nga panggatong sa baylo sang tai sang tawo.”

16 Nagsiling pa gid ang Ginoo, “Tawo, paiwaton ko ang pagkaon sa Jerusalem. Takson sang mga pumuluyo sang Jerusalem ang ila pagkaon kag tubig kag magakaon sila kag magainom nga nagapalibog kag nagapangasubo 17 tungod sa kaiwat sang pagkaon kag tubig. Magatinulukay sila nga nagakaurungan, kag amat-amat sila nga magakalamatay tungod sa ila sala.”

Footnotes

  1. 4:1 tisa: sa English, brick.
  2. 4:7 pako: sa iban nga Bisaya kag sa Tagalog, manggas.
  3. 4:9 espelta: Ang Hebreo sini nagatumod sa isa ka klase sang uyas.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors