Add parallel Print Page Options

Nagsiling pa gid ang tingog sa akon, “Tawo, kauna ining linukot nga kasulatan, kag maglakat ka kag maghambal sa katawhan sang Israel.” Gani nagnganga ako, kag ginpakaon niya sa akon ang linukot nga kasulatan. Nagsiling siya sa akon, “Sige, kauna ina hasta nga mabusog ka.” Kag sang ginkaon ko na, pareho ini katam-is sang dugos.

Nagsiling siya dayon sa akon, “Tawo, lakat na sa katawhan sang Israel kag ihambal ang akon mensahi para sa ila. Wala ko ikaw ginapadala sa katawhan nga lain ang ila lingguahe kag mabudlay intiendihon, kundi sa katawhan sang Israel. Kon ipadala ko ikaw sa katawhan nga lain ang ila lingguahe kag mabudlay intiendihon, sigurado nga mamati sila sa imo. Pero ang katawhan sang Israel indi magpamati sa imo, kay indi sila gusto magpamati sa akon. Tanan sila mga matig-a sing ulo kag batinggilan. Pero himuon ko ikaw nga mas matig-a kag mas kabalan sang sa ila, pareho katig-a sang bato nga bantiling. Gani indi ka gid magkahadlok sa ila. Mga rebelde gid man sila nga katawhan.”

10 Nagsiling pa gid siya sa akon, “Tawo, pamatii sing maayo kag hupti sa imo tagipusuon ang tanan nga ginasiling ko sa imo. 11 Karon, magkadto ka sa imo mga kasimanwa nga kaupod mo nga mga bihag, kag isugid sa ila ang mensahi nga halin sa akon, ang Ginoong Dios. Himua ini bisan mamati man sila ukon indi.”

12 Dayon gin-alsa ako sang Espiritu, kag may nabatian ako sa akon likod nga tingog nga nagadaguhob nga nagasiling, “Dalayawon ang gamhanan nga presensya sang Ginoo sa langit!” 13 Kag nabatian ko man ang huni sang mga pakpak sang buhi nga mga tinuga nga nagasag-iranay, kag ang gahod sang mga rueda sa tupad sini nga daw sa nagadaguhob. 14 Gin-alsa ako sang Espiritu kag gindala palayo. Akig ako kag nagalain ang akon buot, pero ginkontrolar ako sang Ginoo.

15 Nakaabot ako sa Tel Abib, sa higad sang Suba sang Kebar nga sa diin nagaestar ang mga bihag. Nagpabilin ako didto sa ila sa sulod sang pito ka adlaw. Indi ako mapahamtang sa sadtong mga butang nga akon nakita.

Ginhimo sang Dios si Ezekiel nga Manugbantay sang Israel(A)

16 Pagkaligad sang pito ka adlaw, nagsiling ang Ginoo sa akon, 17 “Tawo, ginhimo ko ikaw nga manugbantay sa katawhan sang Israel. Gani kon ano man nga paandam ang mabatian mo sa akon isiling mo sa ila. 18 Kon magsiling gani ako nga ang isa ka malaot nga tawo mapatay gid, pero wala mo siya ginpaandaman nga magbiya sa iya malaot nga pagginawi agod maluwas siya, mapatay ang amo nga malaot nga tawo tungod sa iya sala, kag sukton ko ikaw sa iya kamatayon. 19 Pero kon ginpaandaman mo siya kag wala siya magbiya sa iya malaot nga pagginawi, mapatay siya tungod sa iya sala, pero wala ka sing salabton sa akon. 20 Kon ang matarong nga tawo magtalikod sa matarong nga kabuhi kag pabay-an ko lang siya sa paghimo sina, mapatay siya. Kon wala mo siya ginpaandaman, mapatay siya tungod sa iya sala, kag indi ko pagdumdumon ang maayo niya nga mga binuhatan. Pero sukton ko ikaw sa iya kamatayon. 21 Pero kon ginpaandaman mo siya nga indi na magpakasala, kag nag-untat siya sa pagpakasala, indi siya mapatay kag wala ka sing salabton sa akon.”

22 Gin-gamhan ako sang Ginoo kag nagsiling siya sa akon, “Magkadto ka gilayon sa patag, kay didto may ihambal ako sa imo.” 23 Gani nagkadto ako gilayon sa patag, kag nakita ko ang gamhanan nga presensya sang Ginoo nga pareho sang nakita ko sa higad sang Suba sang Kebar, kag nagluhod ako. 24 Dayon gin-gamhan ako sang Espiritu kag ginpatindog, kag ginsilingan, “Pauli ka kag magpanirado sa imo balay! 25 Didto, gapuson ka sang lubid agod indi ka makapakig-upod sa imo mga kasimanwa. 26 Paapaon ko ikaw agod indi ka makapaandam sa sining rebelde nga katawhan. 27 Pero sa tion nga magpakighambal ako sa imo, makahambal ka na. Kag isugid mo sa ila ang mensahi nga halin sa akon, ang Ginoong Dios. Ang iban sa ila mamati, pero ang iban indi, kay mga rebelde sila nga katawhan.”

Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors