Add parallel Print Page Options

Naghalin ang Gamhanan nga Presensya sang Dios sa Templo

10 Samtang nagatan-aw ako, may nakita ako nga daw isa ka trono nga hinimo halin sa bato nga sapiro. Ara ini sa ibabaw sang tabon nga kristal sa ibabaw sang ulo sang mga kerubin. Nagsiling ang Ginoo sa tawo nga nagabayo sang linen, “Magkadto ka sa tunga sang mga rueda sa idalom sang mga kerubin, kag maghakop ka didto sang mga baga kag isabwag ini sa siyudad.” Kag nakita ko nga nagkadto siya.

Ang mga kerubin nagatindog sa bagatnan dampi sang templo sang magsulod ang tawo, kag may panganod nga naglikop sa sulod nga lagwerta sang templo. Dayon naghalin ang gamhanan nga presensya sang Ginoo sa ibabaw sang mga kerubin kag nagsaylo sa puwertahan sang templo. Ginlikupan sang panganod ang templo, kag ang lagwerta nagsanag tungod sa gamhanan nga presensya sang Ginoo. Ang huni sang mga pakpak sang mga kerubin pareho sa tingog sang Makagagahom nga Dios, kag mabatian ini hasta sa guwa nga lagwerta.

Sang ginsugo sang Ginoo ang tawo nga nagabayo sang linen nga magkuha sang baga sa tunga sang mga rueda sa idalom sang mga kerubin, nagkadto siya didto kag nagtindog sa kilid sang isa ka rueda. Dayon ang isa sa mga kerubin nagkuha sang baga sa kalayo kag ginbutang ini sa kamot sang tawo nga nagabayo sang linen. Gindala ini sang tawo kag nagguwa. Ang tagsa ka kerubin may ara sang daw kamot sang tawo sa idalom sang ila mga pakpak.

May nakita man ako nga apat ka rueda sa kada kilid sang apat ka kerubin. Nagaidlak ini pareho sang malahalon nga bato nga krisolito, 10 kag palareho ang ila hitsura. Ang kada rueda may ara pa gid sang isa ka rueda nga nagasaang, 11 gani makakadto ini kag ang kerubin sa bisan diin nga direksyon nga indi na kinahanglan nga magliso pa. 12 Ang bug-os nga lawas sang mga kerubin, ang ila likod, kamot, kag pakpak, puno sang mata, kag amo man ang mga rueda. 13 Kag nabatian ko nga ginatawag ang ini nga mga rueda nga “nagatiyog nga mga rueda.” 14 Ang kada kerubin may apat ka guya. Ang hitsura sang nahauna nga guya kerubin, ang ikaduha tawo, ang ikatatlo leon, kag ang ikaapat agila.

15 Dayon nagpaibabaw ang mga kerubin. Amo ini sila ang mga buhi nga tinuga nga akon nakita sa Suba sang Kebar. 16 Kon maglakat gani ang mga kerubin, nagaupod man sa ila ang mga rueda, kag kon maglupad sila, nagaupod man ang mga rueda. 17 Kon magpundo gani sila, nagapundo man ang mga rueda, kag kon magpaibabaw sila, nagapaibabaw man ang mga rueda, kay ang ila espiritu ara sa mga rueda. 18 Dayon ang gamhanan nga presensya sang Ginoo naghalin sa puwertahan sang templo kag nagsaylo sa ibabaw sang mga kerubin. 19 Kag samtang nagatan-aw ako, naglupad ang mga kerubin, kag nag-upod man sa ila ang mga rueda. Nagpundo sila sa sidlangan dampi nga puwertahan sang templo sang Ginoo, kag ang gamhanan nga presensya sang Dios sang Israel ara sa ibabaw nila.

20 Amo ato ang buhi nga mga tinuga nga nakita ko sa idalom sang Dios sang Israel didto sa Suba sang Kebar. Kag nahibaluan ko nga ang ini nga mga tinuga mga kerubin. 21 Ang kada isa sa ila may apat ka guya kag apat ka pakpak, kag sa idalom sang ila pakpak may daw kamot sang tawo. 22 Ang ila hitsura pareho man sang hitsura sang buhi nga mga tinuga nga nakita ko sa Suba sang Kebar. Ang kada isa nagalakat sing deretso.

Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors