Add parallel Print Page Options

Silutan ang Indi Matuod nga mga Propeta

13 Nagsiling ang Ginoo sa akon, “Tawo, maghambal ka kontra sa indi matuod nga mga propeta sang Israel nga nagapanagna sang ila-ila lang. Silinga sila nga magpamati sining akon mensahi: Ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga kaluluoy ang buang-buang nga mga propeta nga nagahimo-himo lang sang ila mga tagna, kag wala man sila sing nakita nga palanan-awon. O Israel, ang imo mga propeta pareho sang talunon nga mga ido[a] nga ara sa guba nga mga lugar. Wala nila ginapaandaman ang mga tawo. Daw pareho lang nga wala nila pagkay-uha ang naguba nga mga pader sang Israel agod mangin malig-on ini pag-abot sang inaway, sa adlaw nga magsilot ang Ginoo. Indi matuod ang ila palanan-awon kag binutig ang ila mga tagna. Nagasiling sila nga halin sa Ginoo ang ila ginapanghambal, pero ang matuod wala ko sila ginpadala. Kag nagapaabot pa sila nga matuman ang ila ginpanghambal. Indi matuod ang ila palanan-awon kag binutig ang ila mga tagna. Nagasiling sila nga amo ato ang akon ginsiling, pero wala ako naghambal sadto.

“Gani ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga kontrahon ko sila, kay binutig ang ila mga tagna kag indi matuod ang ila palanan-awon. Silutan ko ini nga mga propeta nga ang ila palanan-awon indi matuod kag ang ila ginatagna binutig. Indi sila pagkabigon nga sakop sang akon katawhan kag ang ila mga ngalan indi pag-isulat sa listahan sang katawhan sang Israel, kag indi man sila makasulod sa duta sang Israel. Dayon mahibaluan ninyo nga ako amo ang Ginoong Dios.

10 “Ini nga mga propeta nagapatalang sa akon katawhan paagi sa pagsiling nga maayo ang tanan, pero indi gali maayo. Daw pareho lang nga nagapatindog ang mga tawo sang pigaw nga pader, kag ginapulupintahan lang ini sang mga propeta sang apog. 11 Silinga inang mga nagapulupinta nga ang ila pader marumpag, kay magapadala ako sing mabaskog nga ulan. Ang ulan nga yelo nga daw mga bato magatupa sa sina nga pader, kag waswasan ini sang mabaskog nga hangin. 12 Kag kon marumpag na gani ini mamangkot ang mga tawo sa ila, ‘Ano bala ang nabulig sang inyo ginpulupinta nga apog?’

13 “Gani ako, ang Ginoong Dios, nagasiling: Sa akon puwerte nga kaakig, rumpagon ko ang mga pader paagi sa mabaskog nga hangin, ulan nga yelo nga daw mga bato, kag mabaskog nga ulan. 14 Huo, rumpagon ko ang pader nga inyo ginpulupintahan lang sang apog. Rumpagon ko gid ini hasta nga magguluwa ang pundasyon sini. Kag kon marumpag na gani, mapilpilan kamo kag magakalamatay. Dayon mahibaluan ninyo nga ako amo ang Ginoo. 15 Ipaagom ko ang akon kaakig sa pader kag sa mga nagpulupinta sini. Dayon ipahibalo ko nga wala na ang pader pati ang mga nagpulupinta sini 16 nga amo ang mga propeta sang Israel nga nagapanagna nga mangin maayo kuno ang kahimtangan sang Jerusalem, bisan indi gali. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.

17 “Karon, ikaw nga tawo, maghambal ka man kontra sa mga babayi nga nagapanagna nga ila-ila lang. 18 Silinga sila nga ako, ang Ginoong Dios, nagasiling: Kaluluoy kamo nga mga babayi nga nagapangbiktima sa akon katawhan, bata man ukon tigulang, paagi sa mga anting-anting. Ginabutangan ninyo sila sang bendahi sa ila mga butkon kag belo sa ila mga ulo bilang mga anting-anting. Gusto ninyo nga biktimahon ang kabuhi sang akon katawhan para sa inyo kaugalingon nga kaayuhan. 19 Ginapasipalahan ninyo ako sa atubangan sang akon katawhan tungod lang sa pila ka hakop nga barley kag pila ka bilog nga tinapay. Paagi sa inyo pagbinutig, ginadeklarar ninyo nga mapatay ang indi dapat mapatay, kag ginadeklarar man ninyo nga indi mapatay ang dapat mapatay. Kag nagapati ang akon katawhan sa inyo binutig.

20 “Gani ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga akig gid ako sa inyo mga anting-anting nga inyo ginagamit sa pagbiktima sa mga tawo, nga daw sa mga pispis nga ginsiod. Lalason ko ini nga mga anting-anting sa inyo mga butkon, kag buy-an ko ang mga tawo nga daw sa mga pispis nga ginsiod ninyo. 21 Lalason ko man ang inyo mga belo, kag luwason ko ang akon katawhan halin sa inyo mga kamot, kag indi na ninyo sila mabiktima liwat. Dayon mahibaluan ninyo nga ako amo ang Ginoo.

22 “Ginapasubo ninyo ang mga matarong paagi sa inyo binutig, nga bisan ako gani mismo wala nagpasubo sa ila. Ginakombinsi ninyo ang mga malaot nga indi sila magbiya sa ila malain nga pagginawi paagi sa pagpromisa sa ila nga maluwas sila sa kamatayon.[b] 23 Gani madula na ang inyo indi matuod nga palanan-awon kag ang inyo pagpangbabaylan. Luwason ko ang akon katawhan halin sa inyo mga kamot. Dayon mahibaluan ninyo nga ako amo ang Ginoo.”

Footnotes

  1. 13:4 talunon nga mga ido: sa English, jackals.
  2. 13:22 paagi… kamatayon: ukon, nga amo kuntani ang makaluwas sa ila sa kamatayon.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors