Add parallel Print Page Options

Nagbisita si Jetro kay Moises

18 Si Jetro nga pari sang Midian kag ugangan ni Moises nakabalita sang tanan nga ginhimo sang Dios kay Moises kag sa iya katawhan nga mga Israelinhon. Nabatian man niya kon paano ginpaguwa sang Ginoo ang mga Israelinhon sa Egipto.

2-3 Sadto anay ginpapauli ni Moises si Zipora nga iya asawa kag ang duha nila ka anak nga lalaki didto kay Jetro nga iya ugangan. Ang ngalan sang isa niya ka anak amo si Gershom,[a] kay sang natawo siya nagsiling si Moises, “Dumuluong ako sa iban nga duta.” Ang ngalan sang ikaduha amo si Eliezer,[b] kay sang natawo siya nagsiling si Moises, “Ang Dios sang akon amay[c] amo ang akon manugbulig. Ginluwas niya ako sa espada sang hari sang Egipto.”

Karon, nagkadto si Jetro kaupod ang asawa kag duha ka anak ni Moises didto sa ginakampuhan nila ni Moises sa kamingawan, malapit sa bukid sang Dios. Nagpahibalo na nga daan si Jetro kay Moises nga maabot siya upod si Zipora kag ang duha niya ka anak.

Gani ginsugata ni Moises ang iya ugangan, kag bilang pagtahod nagluhod siya kag pagkatapos naghalok sa iya. Nagpangamustahanay sila kag dayon nagsulod sila sa tolda. Ginsugid ni Moises kay Jetro ang tanan nga ginhimo sang Ginoo sa hari sang Egipto kag sa mga Egiptohanon para sa mga Israelinhon. Ginsugid man niya ang tanan nga kabudlayan nga ila naagihan sa ila nga pagpanglakaton kag kon paano sila ginluwas sang Ginoo.

Nalipay gid si Jetro sa tanan nga kaayo nga ginhimo sang Ginoo sa mga Israelinhon sa iya pagluwas sa ila sa kamot sang mga Egiptohanon. 10 Nagsiling si Jetro, “Dalayawon ang Ginoo nga nagluwas sa inyo sa kamot sang mga Egiptohanon kag sa ila hari. 11 Karon nahibaluan ko na nga ang Ginoo mas gamhanan sang sa tanan nga dios, kay ginluwas niya ang mga Israelinhon sa mga Egiptohanon nga nagdaogdaog sa ila.” 12 Dayon naghalad si Jetro sang mga halad nga ginasunog kag iban pa nga mga halad sa Dios. Kag samtang ginahimo niya ini, nag-abot si Aaron kag ang tanan nga manugdumala sang Israel. Nag-upod sila kay Jetro sa pagkaon sa presensya sang Dios.

Nagpili si Moises sang mga Opisyal nga Magbulig sa Iya sa Paghukom(A)

13 Sang madason nga adlaw, nagpungko si Moises bilang hukom sa paghusay sa mga kaso sang mga tawo. Nagalinya ang mga tawo sa iya atubangan halin sa aga hasta sa sirom. 14 Sang makita ini ni Jetro, nagsiling siya kay Moises, “Ngaa ginahimo mo ini para sa mga tawo? Ngaa ikaw lang ang nagahimo sini? Nagalinya ang mga tawo sa imo atubangan halin sa aga hasta sa sirom.”

15 Nagsabat si Moises, “Ginahimo ko ini tungod kay nagapalapit ang mga tawo sa akon sa paghibalo sang kabubut-on sang Dios. 16 Kon may ginabaisan ang mga tawo, ginadala ini sa akon, kag ako ang nagahukom kon sin-o sa ila ang husto. Kag ginatudluan ko sila sang mga sugo kag mga pagsulundan sang Dios.” 17 Nagsiling si Jetro, “Indi husto ang imo pamaagi sa paghimo sini. 18 Ginapabudlayan mo lang gid ang imo kaugalingon kag ang ini nga mga tawo. Tama ini kabudlay para sa imo; indi mo ini mahimo nga ikaw lang. 19 Pamati sa akon kay laygayan ko ikaw, kag kabay pa nga mag-upod ang Dios sa imo. Padayuna ang imo ginahimo nga pagpalapit sa Dios para sa mga tawo. Dal-a ang ila mga ginabaisan sa iya. 20 Padayuna man ang imo nga pagtudlo sa ila sang mga sugo kag mga pagsulundan sang Dios. Tudlui sila kon paano magkabuhi kag kon ano ang ila himuon. 21 Pero magpili ka sang mga tawo nga magbulig sa imo sa paghukom. Dapat may ikasarang sila sa paghukom, nagatahod sa Dios, masaligan, kag wala nagabaton sang lagay. Himua sila nga mga hukom sa grupo sang mga tawo nga tag-isa ka libo, tag-isa ka gatos, tag-singkuwenta kag tag-napulo. 22 Mag-alagad sila bilang mga hukom sa tanan nga tion. Sila ang magahusay sa simple nga mga kaso, pero ang mabudlay nga mga kaso dal-on nila sa imo. Sa sini nga paagi, magmulumag-an ang imo obra kay makabulig sila sa imo. 23 Nahibaluan ko nga amo ini ang gusto sang Dios nga himuon mo, kag kon tumanon mo ini indi ka mabudlayan. Kag ini nga mga tawo makapauli nga matawhay.”

24 Gintuman ni Moises ang ginlaygay sang iya ugangan. 25 Nagpili siya sa mga Israelinhon sang mga tawo nga may ikasarang sa paghukom, kag ginhimo niya sila nga mga hukom sa grupo sang mga tawo nga tag-isa ka libo, tag-isa ka gatos, tag-singkuwenta, kag tag-napulo. 26 Nag-alagad sila sa mga tawo bilang mga hukom sa tanan nga tion. Sila ang nagahusay sa simple nga mga kaso, pero ang mabudlay nga mga kaso ginadala nila kay Moises.

27 Sang ulihi, ginpabalik ni Moises ang iya ugangan sa iya nasyon.

Footnotes

  1. 18:2-3 Gershom: buot silingon sa Hebreo, dumuluong didto.
  2. 18:4 Eliezer: buot silingon sa Hebreo, Ang Dios ang akon manugbulig.
  3. 18:4 amay: ukon, katigulangan.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors