Add parallel Print Page Options

Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Pamati! Himuon ko ikaw nga daw isa ka dios para sa hari sang Egipto.[a] Magapakighambal ka sa iya paagi kay Aaron nga imo utod. Sugiri si Aaron sang tanan nga ginasiling ko sa imo, kag ipasiling ini sa iya sa hari. Silingon niya ang hari nga paguwaon niya ang mga Israelinhon sa iya nasyon. Pero patig-ahon ko ang tagipusuon sang hari, kag bisan pa maghimo ako sang madamo nga mga milagro kag makatilingala nga mga butang sa Egipto, indi siya magpamati sa inyo. Dayon silutan ko ang Egipto sing puwerte gid, kag paguwaon ko ang bug-os nga puwersa sang Israel nga akon katawhan. Kon masilutan ko na ang mga Egiptohanon, kag mapaguwa ko na ang mga Israelinhon sa ila nasyon, mahibaluan nila nga ako amo ang Ginoo.”

Gintuman ni Moises kag ni Aaron ang ginsugo sang Ginoo sa ila. Nagaedad si Moises sing 80 ka tuig kag si Aaron 83 sang nagpakighambal sila sa hari sang Egipto.

Nagsiling ang Ginoo kay Moises kag kay Aaron, “Kon magsiling ang hari sang Egipto nga maghimo kamo sang milagro, ikaw Moises magsiling kay Aaron, ‘Ihaboy ang imo baston sa atubangan sang hari, kag mahimo ini nga man-og.’ ”

10 Gani nagkadto si Moises kag si Aaron sa hari kag ginhimo nila ang ginsiling sang Ginoo. Ginhaboy ni Aaron ang iya baston sa atubangan sang hari kag sang iya mga opisyal, kag nahimo ini nga man-og. 11 Ginpatawag dayon sang hari ang iya mga maalamon nga tawo kag mga madyikero, kag paagi sa ila nga mga madyik, nahimo man nila ang pareho sadto nga milagro. 12 Ang kada isa sa ila naghaboy sang ila baston kag nahimo man ini nga mga man-og. Pero ginlamon sang man-og ni Aaron ang ila mga man-og. 13 Pero matig-a gihapon ang tagipusuon sang hari, kag wala siya nagpamati kay Moises kag kay Aaron, subong sang ginsiling sang Ginoo.

Ang Suba sang Nilo Nangin Dugo

14 Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Matig-a gid ang tagipusuon sang hari; indi niya pagpalakton ang katawhan sang Israel. 15 Gani kadtuan mo ang hari buwas sa aga sa iya pagkadto sa Suba sang Nilo. Didto ka magpakigkita sa iya sa higad sang suba kag dal-on mo gid ang imo baston nga nahimo nga man-og. 16 Silingon mo siya, ‘Ang Ginoo, ang Dios sang mga Hebreo, nagsugo sa akon sa pagsiling sini sa imo: Palakta ang akon katawhan agod makasimba sila sa akon sa kamingawan. Pero hasta subong wala ka gid nagtuman. 17 Ako, ang Ginoo, nagasiling nga paagi sa akon pagahimuon mahibaluan mo nga ako amo ang Ginoo. Paagi sa sini nga baston, hampakon ko ang tubig sang Nilo kag mahimo ang tubig nga dugo. 18 Magakalamatay ang mga isda, kag magabaho ang suba, kag indi na makainom ang mga Egiptohanon sang tubig sini.’ ”

19 Nagsiling pa gid ang Ginoo kay Moises, “Silinga si Aaron nga itudlo niya ang iya baston sa tanan nga tubig sang Egipto: sa mga suba, sapa, kanal, punong kag sa tanan nga ginatipunan sang tubig, kag mahimo ini tanan nga dugo. Amo ini ang matabo sa bisan diin sa Egipto. Pati ang tubig sa mga suludlan[b] nga kahoy ukon bato mangin dugo.”

20 Gintuman ni Moises kag ni Aaron ang ginsugo sang Ginoo. Samtang nagatulok ang hari kag ang iya mga opisyal, ginbayaw ni Aaron ang iya baston kag ginhampak sa Suba sang Nilo, kag ang tanan nga tubig nahimo nga dugo. 21 Nagkalamatay ang mga isda kag nagbaho gid ang suba, gani indi na makainom ang mga Egiptohanon. Bisan diin sa Egipto may mga dugo. 22 Pero ginhimo man ini nga milagro sang mga madyikero nga Egiptohanon paagi sa ila madyik. Gani matig-a gihapon ang tagipusuon sang hari, kag wala siya nagpamati kay Moises kag kay Aaron, subong sang ginsiling sang Ginoo. 23 Nagbalik ang hari sa iya palasyo, kag wala lang niya ato ginsapak. 24 Nagkutkot ang mga Egiptohanon sa palibot sang Suba sang Nilo agod makakuha sang ilimnon nga tubig, kay indi na nila mainom ang tubig sa suba.

Ang mga Paka

25 Pagkaligad sang pito ka adlaw halin sang paghampak sang Ginoo sang Suba sang Nilo paagi kay Aaron,

Footnotes

  1. 7:1 hari sang Egipto: sa Hebreo, Faraon. Amo man sa masunod nga mga bersikulo.
  2. 7:19 tubig sa mga suludlan: ukon, tubig nga ginabubo sa mga dios-dios.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors