Add parallel Print Page Options

Indi Ninyo Pagkalimti ang Dios

“Sundon gid ninyo sing maayo ang tanan nga sugo nga ginahatag ko sa inyo subong, agod padayon kamo nga mabuhi kag magdamo, kag makapanag-iya sa duta nga ginsumpa sang Ginoo nga ihatag sa inyo mga katigulangan. Dumduma ninyo kon paano kamo gintuytuyan sang Ginoo nga inyo Dios sa inyo pagpanglakaton sa kamingawan sa sulod sang 40 ka tuig. Ginhimo niya ini sa pagpaubos sa inyo kag sa pagtilaw sa inyo agod mahibaluan kon ano gid ang sa sulod sang inyo tagipusuon, kon bala tumanon ninyo ang iya mga sugo ukon indi. Ginpapaubos niya kamo paagi sa pagpagutom sa inyo kag dayon ginhatagan niya kamo sang manna—isa ka klase sang pagkaon nga wala pa gid ninyo matilawi halin sang una bisan sang inyo mga katigulangan. Ginhimo ini sang Ginoo sa pagtudlo sa inyo nga indi lang sa pagkaon mabuhi ang tawo, kundi sa tagsa ka pulong sang Ginoo. Sa sulod sang 40 ka tuig wala magdaan ang inyo mga bayo kag wala malap-uki ang inyo mga tiil sa pagpanglakaton. Dapat mareyalisar ninyo nga subong nga ang amay nagadisiplina sa iya anak, ang Ginoo nga inyo Dios nagadisiplina man sa inyo.

“Gani tumana ninyo ang mga sugo sang Ginoo nga inyo Dios. Magkabuhi kamo suno sa iya mga pamaagi kag tahura ninyo siya. Kay dal-on kamo sang Ginoo nga inyo Dios sa maayo nga duta, nga may mga ililigan sang tubig kag mga tuburan nga nagailig sa mga patag kag mga bukid. Ina nga duta may mga trigo, barley, ubas, higos, pomegranata, olibo kag dugos. Indi kamo mawad-an sang pagkaon sa sina nga duta kag indi kamo pagkulangon sang bisan ano. Bugana sang mga salsalon ang mga bato kag sang mga saway ang mga bukid. 10 Kon makapagusto na gani kamo kaon, dayawa ninyo ang Ginoo nga inyo Dios tungod sa maayo nga duta nga iya ginhatag sa inyo.

11 “Mag-andam gid kamo nga indi ninyo malimtan ang Ginoo nga inyo Dios kag indi ninyo masupak ang iya mga sugo kag mga pagsulundan nga ginahatag ko sa inyo subong. 12 Kon makapagusto na gani kamo kaon kag makapatindog na sang maayo nga mga balay nga maestaran 13 kag magdamo na ang inyo mga kasapatan, pilak, bulawan kag mga pagkabutang, 14 mag-andam kamo nga indi kamo magpabugal kag magkalipat sa Ginoo nga inyo Dios nga nagpaguwa sa inyo sa Egipto nga sa diin gin-ulipon kamo. 15 Gintuytuyan niya kamo sa malapad kag makahaladlok nga kamingawan nga may dalitan nga mga man-og kag mga iwi-iwi. Kag ini nga lugar wala sing tubig, pero ginhatagan niya kamo sang tubig halin sa bato bantiling. 16 Didto sa kamingawan, ginahatagan niya kamo sang manna—isa ka pagkaon nga wala makilala sang inyo mga katigulangan. Ginhimo ini sang Ginoo sa pagpaubos sa inyo kag sa pagtilaw sa inyo agod sa ulihi mangin maayo ang inyo kahimtangan. 17 Basi bala masiling kamo sa inyo kaugalingon, ‘Paagi sa akon gahom kag kusog naangkon ko ini tanan nga manggad.’ 18 Pero dumdumon gid ninyo nga ang Ginoo nga inyo Dios amo ang naghatag sa inyo sang abilidad nga magmanggaranon kamo, kag ginhimo niya ini agod matuman niya ang iya kasugtanan nga iya ginsumpa sa inyo mga katigulangan. Ginatuman niya gani ini subong.

19 “Pero ginapaandaman ko na kamo subong nga kon kalimtan ninyo ang Ginoo nga inyo Dios, kag magsunod kamo sa iban nga mga dios kag magsimba kag mag-alagad sa ila, sigurado gid nga malaglag kamo. 20 Subong nga ginpanglaglag sang Ginoo ang mga nasyon sa inyo atubangan, panglaglagon man niya kamo kon indi kamo magtuman sa Ginoo nga inyo Dios.

Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors