Add parallel Print Page Options

Ang mga Tawo nga Ginsikway sa Pagtilipon sang Katilingban sang Ginoo

23 “Wala sing tawo nga ginkapon ukon gin-utdan sang kinatawo nga makaimpon sa katilingban sang Ginoo.

“Ang tawo nga anak sa guwa indi makaimpon sa katilingban sang Ginoo pati ang iya mga kaliwat hasta sa ikanapulo nga henerasyon. Wala sing Ammonhon ukon Moabnon ukon bisan sin-o sa ila mga kaliwat hasta sa ikanapulo nga henerasyon nga makaimpon sa katilingban sang Ginoo. Kay wala nila kamo paghatagi sang pagkaon ukon tubig sang nagpanglakaton kamo halin sa Egipto, kag ginsuhulan pa nila si Balaam nga anak ni Beor nga taga-Petor sa Aram Naharaim[a] sa pagsumpa sa inyo. Pero wala pagpamatii sang Ginoo nga inyo Dios si Balaam. Sa baylo, ginhimo niya nga bendisyon ang sumpa sa inyo, kay ginahigugma kamo sang Ginoo nga inyo Dios. Samtang buhi pa kamo, indi gid kamo magbulig sa mga Ammonhon ukon Moabnon sa bisan ano nga paagi.

“Indi ninyo pagpakalaina ang mga Edomnon, kay mga kadugo ninyo sila. Indi man ninyo pagpakalaina ang mga Egiptohanon, kay nag-estar kamo anay sa ila duta bilang mga dumuluong. Ang ila mga kaliwat sa ikatatlo nga henerasyon puwede makaimpon sa katawhan sang Ginoo.

Iban pa nga mga Pagsulundan

“Kon magpakig-away kamo sa inyo mga kaaway, maglikaw gid kamo sa bisan ano nga butang nga makapahigko sa inyo. 10 Kon may isa sa inyo nga naguwaan sang semilya sa iya pagtulog sa gab-i, kinahanglan nga magguwa siya sa kampo kag didto anay siya magtiner. 11 Pagkahapon, magpaligo siya, kag pagkasalop sang adlaw puwede na siya makabalik sa kampo.

12 “Magpili kamo sang lugar sa guwa sang kampo nga himuon ninyo nga palamus-unan. 13 Kinahanglan nga ang kada isa sa inyo may pangkutkot sa inyo mga gamit, agod nga kon magpamus-on kamo, magkutkot kamo kag tabunan ini. 14 Kay ang Ginoo nga inyo Dios nagalibot-libot sa inyo kampo sa pagluwas sa inyo kag sa pagtugyan sang inyo mga kaaway sa inyo. Gani kinahanglan nga matinlo ang inyo kampo agod wala siya sing may makita nga indi maayo, kag agod indi niya kamo pagbayaan.

15 “Kon ang isa ka ulipon nagpalagyo sa iya agalon kag magdangop sa inyo, indi siya pagpilita sa pagbalik sa iya agalon. 16 Paestara siya sa inyo lugar sa bisan diin nga banwa nga iya nagustuhan. Indi ninyo siya pagpigusa.

17 “Dapat wala sing Israelinhon, lalaki man ukon babayi, nga magbaligya sang iya lawas sa templo bilang pagsimba sa mga dios-dios. 18 Indi gid ninyo pagdal-a sa templo sang Ginoo nga inyo Dios ang kuwarta nga inyo nabaton sa sina nga paagi para ibayad sa inyo promisa sa iya, kay makangilil-ad gid ini sa iya.

19 “Kon magpahulam kamo sa inyo kapareho nga Israelinhon, indi ninyo ini pagpasakaan, kuwarta man ini ukon pagkaon ukon bisan ano nga butang nga puwede pasakaan. 20 Puwede ninyo mapahulam ang mga indi Israelinhon nga may saka, pero indi ang inyo kapareho nga mga Israelinhon. Himuon ninyo ini agod pakamaayuhon kamo sang Ginoo nga inyo Dios sa tanan ninyo nga ginahimo didto sa duta nga inyo panag-iyahan.

21 “Kon magpanaad kamo sa Ginoo nga inyo Dios, indi kamo magpatumbaya sa pagtuman sini, kay sigurado gid nga sukton kamo sang Ginoo nga inyo Dios, kag makasala kamo sa indi ninyo pagtuman sini. 22 Indi ina sala kon indi kamo magpanaad sa Ginoo. 23 Pero ang bisan ano nga inyo ginpanaad sa Ginoo nga inyo Dios, kinahanglan nga tumanon gid ninyo.

24 “Kon magkadto kamo sa talamnan sang ubas sang inyo kapareho nga Israelinhon, puwede kamo makapagusto kaon sang ubas, pero indi kamo magpanguha kag isulod sa inyo suludlan. 25 Kon magkadto man kamo sa talamnan sang trigo sang inyo kapareho nga Israelinhon, puwede kamo makapangutol sang uyas, pero indi ninyo ini paggarabon.

Footnotes

  1. 23:4 Aram Naharaim: isa ka lugar sa Mesopotamia.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors