Add parallel Print Page Options

Ang Isa ka Lugar nga Pagasimbahan

12 “Amo ini ang mga sugo kag mga pagsulundan nga kinahanglan nga tumanon ninyo sing maayo samtang nagakabuhi kamo didto sa duta nga ginahatag sa inyo sang Ginoo, ang Dios sang inyo mga katigulangan. Kon palayason na ninyo ang mga katawhan nga nagaestar didto, panggub-a ninyo sing bug-os ang tanan nga lugar nga ginasimbahan nila sang ila mga dios-dios sa mga mataas kag manubo nga mga bukid kag sa idalom sang madabong nga mga kahoy. Panggub-a ninyo ang ila mga halaran, pangdugmuka ang ila handumanan nga mga bato, pangsunuga ang ila mga hulohaligi nga simbolo sang diosa nga si Ashera, kag panggub-a ang imahen sang ila mga dios agod malimtan na ini sa sina nga mga lugar.

“Indi ninyo pagsimbaha ang Ginoo nga inyo Dios pareho sa ila pamaagi sa pagsimba, kundi magdangop kamo sa Ginoo nga inyo Dios sa lugar nga iya pilion halin sa tanan nga teritoryo sang mga tribo sang Israel. Didto kamo magsimba sa Ginoo, kay amo ina ang lugar nga iya ginpili nga sa diin padunggan siya. Didto ninyo dal-on ang inyo mga halad nga ginasunog kag iban pa nga mga halad, ang inyo ikanapulo, ang inyo espesyal nga mga regalo, ang inyo mga ginpromisa nga ihalad, ang inyo kinabubut-on nga mga halad, kag ang kamagulangan sang inyo mga kasapatan. Didto kamo kag ang inyo pamilya magkaon sa presensya sang Ginoo nga inyo Dios, kag magakalipay kamo sa tanan nga inyo nahuman tungod kay ginpakamaayo kamo sang Ginoo.

“Karon nagapagusto kamo sa inyo mga ginahimo, pero indi na ninyo paghimua ina kon mag-abot na kamo sa lugar nga sa diin makapahuway kamo. Ini nga lugar ginahatag sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios bilang palanublion ninyo. 10 Kon makatabok na kamo sa Jordan kag mag-estar sa duta nga ginahatag sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios bilang palanublion ninyo, magakabuhi kamo nga malinong kay indi pagtugutan sang Ginoo nga tublagon kamo sang inyo mga kaaway sa palibot. 11 Dayon dal-on ninyo ang inyo mga halad didto sa lugar nga pilion sang Ginoo nga inyo Dios nga sa diin padunggan siya. Amo ini ang mga halad nga ginasugo ko sa inyo: mga halad nga ginasunog kag ang iban pa nga mga halad, ang inyo ikanapulo, ang espesyal nga mga regalo, kag ang tanan nga pinakamaayo nga halad nga inyo ginpromisa sa Ginoo. 12 Didto magkinalipay kamo sa presensya sang Ginoo nga inyo Dios, upod ang inyo mga kabataan, mga suluguon, kag ang mga Levita nga wala sing duta nga palanublion kundi nagaestar lang sa inyo mga banwa. 13 Indi gid ninyo pag-ihalad ang inyo mga halad nga ginasunog sa bisan diin lang nga lugar nga gusto ninyo, 14 kundi ihalad lang ini sa lugar nga pilion sang Ginoo sa isa ninyo ka tribo, kag didto himua ninyo ang tanan nga ginasugo ko sa inyo.

15 “Puwede kamo makaihaw kag makakaon sang sapat sa bisan diin kamo nagaestar.[a] Magapagusto kamo kaon sang karne sini, pareho sang pagkaon ninyo sang usa kag sang gasela,[b] suno sa pagpakamaayo nga ginhatag sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios. Ang tagsa ka tawo makakaon sini, ginakabig man siya nga mahigko ukon matinlo. 16 Pero indi ninyo pagkaunon ang dugo; iula ninyo ini sa duta pareho sang tubig. 17 Indi man ninyo pagkaunon o imnon ining mga masunod: ang ikanapulo sang inyo uyas, duga sang ubas, lana, ang kamagulangan sang inyo mga kasapatan, ang bisan ano nga inyo ginpromisa nga ihalad, ang inyo kinabubut-on nga mga halad kag mga regalo. 18 Kundi kaunon lang ninyo ini sa presensya sang Ginoo nga inyo Dios didto sa lugar nga iya pilion upod sang inyo mga kabataan, mga suluguon, kag sang mga Levita nga nagaestar sa inyo mga banwa. Didto magkinalipay kamo sa presensya sang Ginoo nga inyo Dios sa tanan ninyo nga himuon. 19 Indi gid ninyo pagpabay-i ang mga Levita samtang nagakabuhi kamo sa inyo duta.

20 “Kon palaparon na sang Ginoo nga inyo Dios ang inyo teritoryo suno sa iya ginpromisa sa inyo, kag gusto ninyo magkaon sang karne, makapagusto kamo kaon. 21 Kon malayo sa inyo ang lugar nga pilion sang Ginoo nga inyo Dios nga sa diin padunggan siya, puwede kamo makaihaw kag makakaon sang inyo mga baka ukon karnero sa inyo mismo mga lugar. Kag suno sa ginsugo ko sa inyo, makapagusto kamo kaon sang mga sapat nga ginhatag sang Ginoo sa inyo, 22 pareho sang pagkaon ninyo sang gasela kag sang usa. Ang tagsa ka tawo makakaon sini, ginakabig man siya nga mahigko ukon matinlo. 23 Basta siguraduhon lang ninyo nga indi ninyo pagkaunon ang dugo, kay ang kabuhi ara sa dugo. Indi ninyo pagkauna ang kabuhi upod sa karne. 24 Sa baylo, iula ninyo ang dugo sa duta pareho sang tubig. 25 Indi gid ninyo ini pagkaunon agod mangin maayo ang inyo kahimtangan kag sang inyo mga kaliwat, kay ang paglikaw sa pagkaon sang dugo maayo sa panulok sang Ginoo.

26 “Basta dal-on lang ninyo sa lugar nga pilion sang Ginoo ang inyo balaan nga mga halad kag ang mga halad nga inyo ginpromisa sa iya. 27 Ihalad ninyo ang karne sang inyo mga halad nga ginasunog sa halaran sang Ginoo nga inyo Dios. Sa iban ninyo nga mga halad kinahanglan man nga iula ninyo ang dugo sa halaran sang Ginoo nga inyo Dios, pero puwede ninyo kaunon ang karne. 28 Tumana gid ninyo ining tanan nga pagsulundan nga ginahatag ko sa inyo, agod mangin maayo gid permi ang inyo kahimtangan kag sang inyo mga kaliwat hasta san-o, kay ang pagtuman sini maayo kag husto sa panulok sang Ginoo nga inyo Dios.

29 “Ipalaglag sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios ang mga nasyon nga inyo salakayon. Palayason ninyo ang mga pumuluyo sini kag estaran ang ila lugar. 30 Kon malaglag na ninyo sila, maghalong kamo nga indi kamo masiod sa pagsunod sa ila. Indi kamo mag-usisa parte sa ila mga dios. Indi kamo magsiling, ‘Paano sila nagaalagad sa ila mga dios? Sundon man naton ang ila ginahimo.’ 31 Indi gid ninyo paghimua ina sa pagsimba sa Ginoo nga inyo Dios, kay sa ila pagsimba ginahimo nila ang tanan nga klase sang makangilil-ad nga butang nga ginakaugtan sang Ginoo. Ginasunog pa gani nila ang ila mga kabataan bilang halad sa ila mga dios.

32 “Tumana gid ninyo ang tanan nga ginasugo ko sa inyo. Indi ninyo ini pagdugangan ukon pagbuhinan.

Footnotes

  1. 12:15 Puwede kamo makaihaw kag makakaon sang sapat sa bisan diin kamo nagaestar: Ang buot silingon, ang mga sapat nga wala ginahalad.
  2. 12:15 gasela: sa English, gazelle, isa ka sapat nga daw pareho man sa usa.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors