Add parallel Print Page Options

Higugmaa kag Sunda Ninyo ang Dios

11 “Higugmaa ninyo ang Ginoo nga inyo Dios kag tumana ninyo permi ang iya mga ginapatuman, mga pagsulundan kag mga sugo. Dumduma ninyo karon ang inyo naeksperiensyahan nga pagdisiplina sang Ginoo nga inyo Dios. Kamo ang nakaeksperiensya sini kag indi ang inyo mga anak. Wala sila makakita sang pagkahalangdon kag pagkagamhanan sang Ginoo kag sang mga milagro nga iya ginpanghimo sa Egipto kontra sa Faraon nga hari sang Egipto kag sa iya bug-os nga nasyon. Wala man nila makita ang ginhimo sang Ginoo sa Egiptohanon nga mga soldado kag sa ila sini nga mga kabayo kag mga karwahe, kon paano sila ginlumsan sang Ginoo sa Mapula nga Dagat sang ginlagas nila kamo. Ginlaglag sila sang Ginoo kag wala na sila hasta subong! Wala man makita sang inyo mga anak ang ginhimo sang Ginoo sa inyo didto sa kamingawan hasta nga nakaabot kamo sa sini nga lugar, kag kon ano ang iya ginhimo kay Datan kag kay Abiram, nga mga anak ni Eliab nga kaliwat ni Reuben. Ginlamon sila sang duta nga napihak, pati ang ila mga pamilya, tolda, kag ang tanan nila nga kaupod.[a] Natabo ini sa atubangan sang tanan nga Israelinhon. Kamo mismo ang nakakita sining gamhanan nga mga ginhimo sang Ginoo.

“Gani tumana ninyo ang tanan nga sugo nga ginahatag ko sa inyo subong, agod may kusog kamo sa paglakat kag sa pagpanag-iya sang duta didto sa tabok sang Jordan. Kon magtuman kamo, magakabuhi kamo sing malawig didto sa duta nga maayo kag mapatubason,[b] nga ginsumpa sang Ginoo nga ihatag sa inyo mga katigulangan kag sa ila mga kaliwat. 10 Kay ang duta nga inyo sudlon kag panag-iyahan indi pareho sa duta sang Egipto nga inyo ginhalinan. Didto sa Egipto, kon magtanom kamo nagapangabudlay pa kamo sing tudo sa pagbunyag. 11 Pero ang duta nga inyo panag-iyahan may mga bukid kag mga patag nga permi lang ginaulanan. 12 Ini nga duta ginaatipan sang Ginoo nga inyo Dios; ginabantayan niya ini adlaw-adlaw sa bug-os nga tuig!

13 “Gani kon tumanon lang ninyo permi ang mga sugo nga ginahatag ko sa inyo subong, nga higugmaon ninyo ang Ginoo nga inyo Dios kag alagaran sa bug-os ninyo nga tagipusuon kag sa bug-os nga kalag, 14 padal-an niya kamo sang ulan sa husto nga panahon agod makapatubas kamo sang uyas, sang ubas para himuon nga bino, kag sang olibo para himuon nga lana. 15 Hatagan niya sang palahalban ang inyo kasapatan, kag kamo mismo may bugana nga pagkaon.

16 “Mag-andam gid kamo kay basi bala maganyat kamo sa pagbiya sa Dios kag magsimba sa iban nga mga dios kag mag-alagad sa ila. 17 Kon himuon ninyo ini, maakig ang Ginoo sa inyo kag indi na niya pagpaulanon kag indi na kamo makapatubas, kag magakalawala kamo gilayon sa maayo nga duta nga ginahatag sang Ginoo sa inyo. 18 Gani itanom gid ninyo ining akon mga pulong sa inyo tagipusuon kag hunahuna. Ihigot ninyo ini sa inyo mga butkon ukon ibutang sa inyo mga agtang bilang padumdom sa inyo. 19 Itudlo ini sa inyo mga kabataan. Hambali ninyo ini kon ara kamo sa inyo balay kag kon nagalakat kamo, kon nagahigda kamo kag kon magbangon kamo. 20 Isulat ninyo ini sa mga hamba sang puwertahan sang inyo mga balay kag sa mga puwertahan sang inyo mga banwa, 21 agod nga kamo kag ang inyo mga anak mabuhi sing malawig didto sa duta nga ginsumpa sang Ginoo nga ihatag sa inyo mga katigulangan. Panag-iyahan ninyo ini samtang may langit sa ibabaw sang kalibutan.

22 “Kon tumanon ninyo sing maayo ining tanan nga sugo nga ginahatag ko sa inyo, nga higugmaon ninyo ang Ginoo nga inyo Dios kag magkabuhi suno sa iya mga pamaagi kag magpabilin sa iya, 23 ipatabog sang Ginoo sa inyo ang mga nasyon sa duta nga inyo panag-iyahan bisan mas dalagko kag gamhanan sila sang sa inyo. 24 Ang tanan nga duta nga inyo matapakan mangin inyo: halin sa kamingawan pakadto sa Lebanon, kag halin sa Suba sang Eufrates pakadto sa Dagat sang Mediteraneo.[c] 25 Wala sing may makapugong sa inyo. Suno sa ginpromisa sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios, pahadlukon niya ang mga tawo sa inyo sa bisan diin nga lugar nga inyo kadtuan sa sina nga duta.

26 “Pamati! Ginapapili ko kamo subong. Gusto bala ninyo nga pakamaayuhon ukon pakamalauton? 27 Pakamaayuhon kamo kon tumanon ninyo ang mga sugo sang Ginoo nga inyo Dios nga ginahatag ko sa inyo subong. 28 Pakamalauton kamo kon indi ninyo pagtumanon ini nga mga sugo sang Ginoo nga inyo Dios nga ginahatag ko sa inyo subong, kag magsimba sa iban nga mga dios nga wala gani ninyo makilal-i. 29 Kon dal-on na kamo sang Ginoo nga inyo Dios sa duta nga inyo panag-iyahan, ibantala ninyo ang pagpakamaayo sa Bukid sang Gerizim kag ang pagpakamalaot sa Bukid sang Ebal. 30 Ini nga mga bukid ara sa nakatundan sang Suba sang Jordan, sa duta sang mga Canaanhon nga nagaestar sa Kapatagan sang Jordan[d] malapit sa banwa sang Gilgal. Indi ini malayo sa dalagko nga mga kahoy sang More. 31 Manugtabok na kamo sa Jordan sa pagsulod kag sa pagpanag-iya sang duta nga ginahatag sang Ginoo nga inyo Dios sa inyo. Kon makuha na ninyo ini kag didto na kamo nagaestar, 32 tumana gid ninyo ang tanan nga sugo kag pagsulundan nga ginahatag ko sa inyo subong.

Footnotes

  1. 11:6 ang tanan nila nga kaupod: Posible man nga ang tanan nila nga suluguon kag kasapatan.
  2. 11:9 duta… mapatubason: sa literal, duta nga nagailig ang gatas kag dugos.
  3. 11:24 Dagat sang Mediteraneo: sa Hebreo, dagat sa nakatundan.
  4. 11:30 Kapatagan sang Jordan: sa Hebreo, Araba.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors