Add parallel Print Page Options

18 Những kẻ thiếu thân thiện tỏ ra ích kỷ,
    và cãi vã với sự khôn ngoan thật.
Kẻ dại không muốn hiểu biết gì.
    Chúng chỉ muốn nói điều mình nghĩ.
Khi điều ác đến, thì sự khinh rẻ cũng xuất hiện.
    Khi sỉ nhục đến thì lời chửi bới cũng sẽ đến.
Lời nói có thể như nước sâu,
    nhưng sự khôn ngoan như dòng suối chảy.
Không nên thiên vị kẻ ác,
    hay xử bất công với người vô tội.
Lời nói kẻ ngu dại đưa đến cãi vã.
    Lối ăn nói của chúng
    khiến người ta muốn đánh chúng.
Ngôn ngữ của kẻ dại sẽ hại nó;
    lời nói của nó là cái bẫy cho nó.
Lời nói của kẻ bép xép như món ăn ngon,
    đi sâu vào ruột gan người nghe.
Kẻ biếng nhác trong công việc,
    là anh em với kẻ phá hoại.
10 Danh của Chúa như cái tháp vững chắc;
    ai làm điều phải chạy đến đó trú ẩn an toàn.
11 Kẻ giàu trông cậy vào của cải,
    tin rằng của cải là thành có vách cao vững chãi.
12 Sự kiêu căng đi trước sự tàn hại,
    sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng.
13 Trả lời trước khi nghe,
    là ngu dại và sỉ nhục.
14 Tinh thần của con người
    có thể khiến họ chịu đựng bệnh tật,
    nhưng nếu mất tinh thần thì mọi việc đều bó tay [a].
15 Trí óc người hiểu biết thu nhận tri thức;
    người khôn lắng nghe để học thêm kiến thức.
16 Quà cáp mở cửa cho người biếu xén,
    và giúp người ấy gặp kẻ có quyền.
17 Người đầu tiên trình bày lý lẽ có vẻ hợp lý,
    cho đến khi bị chất vấn.
18 Bắt thăm giải quyết được cuộc tranh luận
    giữa hai người mạnh bạo.
19 Anh em bị tổn thương khó được lòng lại
    hơn thành có vách kiên cố,
    còn tranh luận phân rẽ anh em như then cài cổng lâu đài.
20 Nhờ lời nói mà được hưởng phúc;
    cũng nhờ môi miệng mà được khen ngợi.
21 Sống chết đều do lời nói mà ra.
    Ăn nói thận trọng sẽ được khen thưởng [b].
22 Ai kiếm được vợ tức tìm được hạnh phúc,
    và nhận được phúc lành từ Chúa.
23 Kẻ nghèo van xin
    nhưng người giàu đáp xẳng xớm.
24 Người có nhiều bạn đôi khi bị hại [c],
    nhưng có một người bạn
    còn thân thiết hơn anh em ruột.

Footnotes

  1. Châm Ngôn 18:14 mọi việc đều bó tay Nguyên văn, “không thể nhấc lên,” hay “không cách nào chữa lành được.”
  2. Châm Ngôn 18:21 Ăn nói … khen thưởng Nguyên văn, “Kẻ thích nói sẽ ăn hoa quả của miệng mình.”
  3. Châm Ngôn 18:24 Người có nhiều bạn đôi khi bị hại Câu nầy trong nguyên văn không rõ nghĩa.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors