Add parallel Print Page Options

14 Đàn bà khôn ngoan gây dựng gia đình,
    còn đàn bà ngu dại làm tan hoang cửa nhà [a].
Ai sống ngay lành kính sợ CHÚA,
    còn kẻ sống gian ác khinh dể Ngài.
Trong miệng kẻ ngu dại có cái roi quất vào lưng nó,
    nhưng lời lẽ của người khôn sẽ che chở người ấy.
Nơi nào không có trâu, kho chứa vắng thực phẩm.
    Nhưng có trâu cày ruộng thì ngũ cốc sinh sản nhiều.
Nhân chứng thành thật không khai gian,
    còn nhân chứng dối chỉ khai điều giả trá.
Kẻ tự phụ tìm sự khôn ngoan mà không thấy,
    nhưng người hiểu biết gặp tri thức dễ dàng.
Hãy tránh xa kẻ ngu dại,
    vì con chẳng học được gì nơi chúng đâu.
Sự khôn ngoan của người thông sáng giúp người biết phải làm gì,
    còn sự dốt nát của kẻ ngu dại phỉnh gạt nó.
Kẻ ngu dại chê bai của lễ chuộc lỗi [b],
    nhưng người liêm chính nhận được ân huệ.
10 Không ai biết được nỗi buồn trong lòng con,
    người dưng không chia xẻ được niềm vui của con.
11 Nhà cửa kẻ gian ác sẽ bị tiêu hủy,
    nhưng lều người lành sẽ vững bền.
12 Có kẻ tưởng mình làm phải,
    nhưng cuối cùng dẫn đến chỗ chết.
13 Có người bên ngoài vui cười mà trong lòng sầu thảm,
    Sau khi niềm vui ra đi thì nỗi buồn vẫn còn lại.
14 Kẻ phản nghịch trả giá cho điều ác mình,
    còn người nhân đức sẽ được ban thưởng về phong cách của mình.
15 Kẻ ngây ngô tin hết mọi điều,
    nhưng người khôn cân nhắc hành vi mình.
16 Người khôn khéo léo tránh lôi thôi,
    nhưng kẻ ngu dại quá tự tin và hành động cẩu thả.
17 Người nào nóng tính hành động dại dột,
    còn kẻ mưu mô bị ghét bỏ.
18 Kẻ ngu dại nhận được điều xuẩn ngốc của nó,
    nhưng người khôn ngoan nhận được tri thức làm mão triều.
19 Kẻ ác sẽ phải cúi đầu trước người nhân đức;
    Nó sẽ cúi đầu trước cổng nhà của người công chính.
20 Người nghèo khó thì dù cho đến láng giềng cũng ruồng bỏ,
    nhưng kẻ giàu sang có rất đông bạn hữu.
21 Ghét người láng giềng là phạm tội,
    nhưng tỏ lòng nhân từ đối với kẻ khốn cùng mang hạnh phúc.
22 Kẻ âm mưu điều ác sẽ bị lầm lạc,
    nhưng ai tính chuyện tốt lành
    sẽ được yêu thương và tin cậy.
23 Ai chịu khó sẽ kiếm được lợi,
    nhưng kẻ đa ngôn sẽ gặp túng quẫn.
24 Người khôn ngoan nhận được của cải làm phần thưởng,
    nhưng kẻ ngu dại chỉ lãnh lấy sự dại dột.
25 Nhân chứng thành thật cứu mạng người khác,
    nhưng nhân chứng giả dối là kẻ phản bội.
26 Ai kính sợ Chúa sẽ có lòng tự tin,
    con cái họ cũng được che chở.
27 Sự kính sợ Chúa là nguồn sống,
    giúp người ta tránh được cạm bẫy,
28 Dân số đông là niềm vinh dự cho vua,
    nhưng quan trưởng mà không có dân thì xem như chẳng có gì.
29 Người kiên nhẫn có thông sáng lớn,
    nhưng kẻ nóng tính phơi bày sự ngu dại mình.
30 Tinh thần trầm tĩnh khiến thân thể khoẻ mạnh,
    nhưng sự ganh ghét làm mục xương cốt.
31 Ai ngược đãi người nghèo là sỉ nhục Đấng Tạo Hóa mình,
    nhưng ai tử tế với người thiếu thốn tôn trọng Thượng Đế.
32 Kẻ ác bị tàn hại vì mưu mô mình,
    nhưng ai làm điều phải
    tìm được sự liêm chính làm nơi trú ẩn [c].
33 Sự khôn ngoan sống trong lòng người có trí hiểu biết,
    nhưng kẻ ngu dại chẳng hiểu biết khôn ngoan là gì [d].
34 Thực thi điều phải khiến quốc gia phồn thịnh,
    nhưng tội lỗi mang sỉ nhục cho bất cứ dân tộc nào.
35 Vua thích tôi tớ khôn ngoan,
    nhưng tôi tớ mang sỉ nhục khiến vua nổi giận.

Footnotes

  1. Châm Ngôn 14:1 Đàn bà khôn ngoan … tan hoang cửa nhà Hay “Sự khôn ngoan xây cất nhà mình, nhưng sự ngu dại phá sập nó đi.”
  2. Châm Ngôn 14:9 chê bai của lễ chuộc lỗi Nghĩa là “Kẻ ngu dại không biết hối hận.”
  3. Châm Ngôn 14:32 nhưng ai … trú ẩn Hay “Nhưng ai làm điều phải dù cho đến chết vẫn an ninh.”
  4. Châm Ngôn 14:33 nhưng kẻ ngu dại … là gì Hay “Dù giữa kẻ ngu dại, sự khôn ngoan cũng được nhận ra.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors