Add parallel Print Page Options

12 Ai yêu học vấn sẽ yêu sự sửa dạy,
    còn kẻ ghét sự sửa dạy là dại dột.
Người chân chính nhận được ân lành từ Chúa,
    nhưng Ngài trừng phạt kẻ mưu đồ việc ác.
Làm ác không mang lại an ninh,
    còn nền tảng của người đạo đức sẽ không bị lay chuyển.
Vợ đảm đang như mão triều cho chồng mình,
    nhưng vợ gây sỉ nhục giống như bệnh xương cốt.
Những dự định của người chân chính đều phải lẽ,
    còn lời khuyên của kẻ ác sẽ phỉnh gạt con.
Lời nói của kẻ ác như cuộc phục kích đẫm máu,
    nhưng lời nói của người công chính sẽ cứu mình.
Kẻ ác bị diệt khỏi đất,
    nhưng gia đình người nhân đức sẽ vững chắc.
Người biết lẽ phải sẽ được ca tụng,
    còn người lươn lẹo sẽ bị khinh khi.
Làm người tầm thường mà có kẻ hầu,
    còn hơn giả vờ quan trọng mà không có thức ăn.
10 Người nhân đức chăm sóc gia súc mình,
    nhưng hành vi nhân từ của kẻ ác vẫn mang dấu hiệu độc ác [a].
11 Ai cày bừa nơi đất mình sẽ dư ăn,
    còn kẻ chạy theo ảo vọng là dại dột.
12 Kẻ ác thèm muốn điều kẻ ác chiếm đoạt,
    nhưng người nhân đức mọc rễ sâu và mang kết quả nhiều [b].
13 Kẻ ác bị sập bẫy trong lời ác mình,
    nhưng người nhân đức thoát khỏi chuyện lôi thôi.
14 Nhờ lời nói mình mà được hưởng phúc,
    cũng nhờ công khó mình mà được lợi ích.
15 Kẻ dại tưởng mình làm đúng,
    nhưng người khôn nghe lời khuyên dạy.
16 Kẻ dại tỏ dấu hiệu giận dữ,
    nhưng người khôn bỏ qua điều sỉ nhục.
17 Nhân chứng lương thiện khai sự thật,
    còn nhân chứng bất lương bịa đặt điều dối trá.
18 Lời nói xấu đâm buốt như gươm,
    nhưng lời khôn ngoan khiến vết thương lành.
19 Lưỡi chân thật sẽ còn mãi,
    nhưng lưỡi dối trá chỉ tồn tại trong chốc lát.
20 Những kẻ âm mưu điều ác đầy dẫy dối trá,
    nhưng người tính chuyện hoà bình tràn ngập vui mừng.
21 Người nhân đức không gặp tổn hại gì,
    còn đời kẻ ác đầy dẫy khốn khó.
22 Chúa ghét những kẻ nói dối,
    nhưng Ngài thích những người thật thà.
23 Người khôn khéo giữ điều mình biết trong lòng,
    còn kẻ ngu dại phơi bày sự ngu dại mình.
24 Người siêng năng sẽ giữ vai trò lãnh đạo,
    còn kẻ lười biếng sẽ phải làm tôi tớ.
25 Sự lo lắng là gánh nặng cho tinh thần,
    nhưng lời nói êm dịu khiến lòng phấn khởi.
26 Người chân chính giúp ý hay cho bạn hữu,
    còn kẻ ác dẫn người khác đi lầm lạc [c].
27 Kẻ biếng nhác không nướng thịt mình đã săn được [d],
    nhưng ai chăm chỉ sẽ được giàu sang.
28 Làm điều phải dẫn đến sự sống,
    ai đi theo đường đó sẽ không gặp sự chết [e].

Footnotes

  1. Châm Ngôn 12:10 nhưng hành vi … độc ác Hay “Kẻ ác chỉ biết chuyên làm ác mà thôi.”
  2. Châm Ngôn 12:12 Kẻ ác … nhiều Câu nầy trong nguyên văn hơi tối nghĩa.
  3. Châm Ngôn 12:26 dẫn người … lầm lạc Câu nầy trong nguyên văn hơi tối nghĩa.
  4. Châm Ngôn 12:27 Kẻ biếng nhác … săn được Câu nầy trong nguyên văn hơi tối nghĩa.
  5. Châm Ngôn 12:28 ai đi … sự chết Hay “nhưng có một con đường dẫn đến sự chết.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors