Add parallel Print Page Options

Kamo nga mga dungganon nga mga babayi sang Samaria, pareho kamo sa mga baka sa Bashan nga ginasagod sing maayo. Ginapigos ninyo kag ginapintasan ang mga imol, kag ginasugo pa ninyo ang inyo mga bana nga dal-an kamo sang ilimnon. Gani pamatii ninyo ining ginasiling sang Ginoong Dios: “Sa akon nga pagkabalaan, nagapanumpa ako nga maabot gid ang adlaw nga bihagon kamo sang inyo mga kaaway pareho sang pagbunit sang isda.[a] Paguwaon nila kamo sa inyo siyudad paagi sa mga buho sang mga pader nga nagkalaguba, kag dal-on nila kamo sa lugar sang Harmon. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.

“Kamo nga mga Israelinhon, lakat kamo sa ginasimbahan ninyo sa Betel kag sa Gilgal kag magpakasala pa gid kamo. Magdala kamo sang inyo mga halad kada aga kag magdala kamo sang inyo ikanapulo kada tatlo ka adlaw. Magsunog kamo sang tinapay nga may inugpahabok bilang halad sa pagpasalamat sa akon. Sige, ipahambog ninyo ina pati ang inyo mga halad nga kinabubut-on, kay amo man bala ina ang gusto ninyo. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.

“Ako ang nagpadala sa inyo sang gutom sa tanan ninyo nga mga banwa, pero wala gihapon kamo magbalik sa akon. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.

“Ako ang nagpugong sang ulan tatlo ka bulan antes mag-abot ang tig-alani. Ginapaulanan ko ang iban nga mga banwa pero ang iban iya wala. Ginapaulanan ko ang iban nga mga talamnan pero ang iban iya nagakamalhan. Tungod sa kaluya nagaduling-duling kamo sa pagpangita sang tubig halin sa isa ka banwa pakadto sa isa ka banwa, pero indi bastante ang inyo makuha. Pero wala gihapon kamo magbalik sa akon. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.

“Madamo na nga beses nga ginpierdi ko ang inyo mga talamnan paagi sa mainit nga hangin kag mga peste. Ginsalakay sang mga apan ang inyo mga kahoy nga higera kag olibo. Pero wala gihapon kamo magbalik sa akon. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.

10 “Ginpadal-an ko kamo sang mga kalalat-an pareho sang ginpadala ko sadto sa Egipto. Ginpapatay ko ang inyo mga pamatan-on nga mga lalaki sa inaway kag ginpabihag ko ang inyo mga kabayo. Kag ginpaantos ko kamo sa baho sang mga patay sa inyo mga kampo. Pero wala gihapon kamo magbalik sa akon. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.

11 “Ginlaglag ko ang iban sa inyo pareho sa ginhimo ko sa Sodom kag Gomora. Kag ang iban sa inyo nga nakaluwas daw pareho sa kahoy nga ginsabnit sa kalayo. Pero wala gihapon kamo magbalik sa akon. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.

12 “Gani himuon ko pa gid ini nga mga silot sa inyo nga mga taga-Israel. Kag tungod nga himuon ko ini, magpreparar kamo sa pag-atubang sa akon nga inyo Dios.”

13 Ang Dios amo ang naghimo sang mga bukid kag nagtuga sang hangin,[b] kag siya man ang nagabaylo sang kaagahon sa kagab-ihon. Ginapahayag niya sa tawo ang iya mga plano, kag siya ang nagagahom sa bug-os nga kalibutan. Ang iya ngalan amo ang Ginoong Dios nga Makagagahom.

Footnotes

  1. 4:2 Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sa ulihi nga bahin sang sini nga bersikulo.
  2. 4:13 hangin: ukon, espiritu sang tawo.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors