Add parallel Print Page Options

Bài ai ca cho Ít-ra-en

Hỡi Ít-ra-en hãy nghe bài ai ca ta hát về ngươi.

“Trinh nữ [a] Ít-ra-en đã ngã xuống,
    sẽ không ngồi dậy nữa.
Nó còn lại trong xứ một mình,
    không ai đỡ dậy.”

CHÚA phán như sau:
    “Một ngàn người rời khỏi thành,
nhưng chỉ có một trăm người trở về.”

Chúa khuyên dân Ít-ra-en trở về với Ngài

Sau đây là lời CHÚA phán về dân [b] Ít-ra-en:
    “Hãy trở lại cùng ta để được sống,
Đừng nhìn về Bê-tên,
    hay đi đến Ghinh-ganh,
    cũng đừng xuống Bê-e-sê-ba [c].
Dân Ghinh-ganh sẽ bị bắt làm tù binh [d],
    Bê-tên sẽ không còn gì.”
Hãy đến cùng CHÚA để được sống,
    nếu không Ngài sẽ ra tay
    như lửa ào đến nhà Giô-xép [e].
Lửa sẽ thiêu đốt Bê-tên [f],
    không ai dập tắt.
Ngươi làm đảo lộn công lý,
    và ném lẽ phải xuống đất.
Thượng-Đế là Đấng tạo nên các chòm sao,
    Sao Cày và Sao Rua [g];
Ngài biến đêm tối ra bình minh tươi sáng,
    và biến ngày ra đêm tối.
Ngài gọi nước biển đến xối trên đất.
Danh Ngài là CHÚA.
Ngài giữ gìn thành lớn nầy,
    Ngài để cho thành lớn kia bị tiêu diệt.

Những điều ác mà dân Ít-ra-en làm

Ngươi đổi điều thiện ra thuốc độc [h].
    Ngươi diệt công lý, ném nó xuống đất.
10 Ngươi ghét những kẻ làm chứng trước toà nghịch lại điều ác,
Ngươi không chịu nổi kẻ nói sự thật.
11 Ngươi chà đạp kẻ nghèo,
    bắt họ trao thóc gạo cho ngươi.
Ngươi xây nhà sang trọng bằng đá đẽo,
    nhưng sẽ không được ở trong đó.
Ngươi trồng nhiều vườn nho xinh tốt,
    nhưng sẽ không được uống rượu từ chúng.
12 Ngươi biết những tội ác mình,
    những tội lỗi ghê gớm của mình.
Ngươi làm hại người làm lành,
    và nhận tiền hối lộ để làm bậy,
Ngươi ngăn không cho kẻ nghèo có được công lý.
13 Trong khi đó kẻ khôn ngoan im lặng,
    vì không phải lúc để nói.
14 Hãy làm lành, tránh ác để được sống,
thì CHÚA Toàn Năng sẽ ở cùng ngươi, như ngươi nói.
15 Hãy ghét điều ác, mến điều thiện;
    hãy tỏ ra công bằng trước toà án.
Nguyện CHÚA là Thượng-Đế Toàn-Năng
    tỏ lòng nhân từ cùng dân cư
    còn sống sót của Giô-xép.

Thời kỳ sầu thảm sắp đến

16 Sau đây là lời CHÚA,
    Thượng-Đế Toàn Năng phán:
“Người ta sẽ kêu khóc trong đường phố;
    họ sẽ kêu lên nơi công cộng,
    ‘Ôi, còn nữa sao!’
Họ sẽ gọi các nông gia đến mà than khóc,
    và thuê những kẻ khóc mướn [i].
17 Dân chúng sẽ than khóc về vườn nho,
    vì ta sẽ đi qua giữa các ngươi
    để trừng phạt các ngươi,” CHÚA phán vậy.

Ngày xét xử của Chúa

18 Khốn cho các ngươi là kẻ
    mong ngày phán xử của CHÚA đến.
Sao các ngươi mong ngày ấy đến làm gì?
    Nó sẽ mang bóng tối đến,
    không phải ánh sáng đâu.
19 Ngày đó sẽ giống như kẻ chạy trốn khỏi sư tử
    nhưng lại đụng đầu với gấu,
hay kẻ đi vào nhà đặt tay lên vách
    nhưng bị rắn cắn.
20 Nên ngày phán xử của CHÚA
    sẽ mang bóng tối đến,
    không phải ánh sáng;
bóng tối mịt, không có chút sáng nào.

Chúa không chấp nhận lối thờ phụng của Ít-ra-en

21 CHÚA phán, “Ta rất ghét ngày lễ của các ngươi;
    ta không chịu nổi các buổi họp đạo của các ngươi.
22 Khi các ngươi dâng của lễ thiêu
    hay của lễ chay cho ta,
    ta không chấp nhận.
Ngươi mang đến của lễ thân hữu
    bằng gia súc mập béo nhất
    nhưng ta không đếm xỉa tới.
23 Hãy dẹp các bài hát ồn ào của các ngươi khỏi ta đi!
    Ta không muốn nghe tiếng đờn cầm của ngươi nữa.
24 Hãy để công lý chảy cuồn cuộn như sông,
    hãy làm cho lòng nhân từ
    chảy như suối không ngưng.
25 Hỡi Ít-ra-en, các ngươi đâu có dâng sinh tế và của lễ cho ta
    khi ngươi lang thang trong sa mạc
    suốt bốn mươi năm [j].
26 Mà ngươi mang theo mình vua của các ngươi,
    thần Xa-cúc, và thần Cai-quan [k],
    cùng các thần tinh tú [l] mà ngươi đã làm.
27 Cho nên ta sẽ khiến các ngươi
    bị bắt làm tù binh,
    và bị lưu đày đến mãi tận Đa-mách,”
    CHÚA phán vậy.
    Danh Ngài là Thượng-Đế Toàn-Năng.

Footnotes

 1. A-mốt 5:2 Trinh nữ Trong tiếng Hê-bơ-rơ từ ngữ nầy có nghĩa là “một người đàn bà chưa hề giao tiếp thể xác với đàn ông,” nhưng ở đây có nghĩa là thành Xa-ma-ri.
 2. A-mốt 5:4 dân Nguyên văn, “nhà.” Đây có thể là hoàng gia của nước ấy.
 3. A-mốt 5:5 Bê-tên, Ghinh-ganh, Bê-e-sê-ba Những nơi thờ phụng xưa kia. Áp-ra-ham và Gia-cốp xây bàn thờ ở các nơi ấy nhưng Thượng Đế khuyên dân Ít-ra-en hãy xuống đền thờ ở Giê-ru-sa-lem để thờ phụng Ngài.
 4. A-mốt 5:5 bị bắt làm tù binh Trong tiếng Hê-bơ-rơ thì câu nầy nghe như “Ghinh-ganh.”
 5. A-mốt 5:6 nhà Giô-xép Đây nghĩa là mười chi tộc của Ít-ra-en. Giô-xép là tổ tiên của hai chi tộc Ép-ra-im và Ma-na-xe trong Ít-ra-en.
 6. A-mốt 5:6 Bê-tên Từ ngữ nầy nghĩa là “nhà của En” hay “nhà của Thượng Đế.” Ở đó có một đền thờ mà dân chúng thuộc mười chi tộc miền Bắc đến thờ phụng.
 7. A-mốt 5:8 Sao Cày và Sao Rua Hai chòm sao quen thuộc trên bầu trời.
 8. A-mốt 5:9 thuốc độc Nguyên văn, “ngải cứu,” một loại thảo mộc có lá rất đắng. Loại thảo mộc ấy có thể dùng làm thuốc nhưng nếu dùng quá liều sẽ trở thành thuốc độc.
 9. A-mốt 5:16 kẻ khóc mướn Những người đi đến các gia đình có người chết để khóc thảm thiết rồi họ được trả công.
 10. A-mốt 5:25 Hỡi Ít-ra-en … bốn mươi năm Hay “Hỡi Ít-ra-en, ngươi có mang sinh tế và của lễ cho ta trong sa mạc suốt 40 năm không?”
 11. A-mốt 5:26 thần Xa-cúc, và thần Cai-quan Hay “Xa-cúc, Mô-lóc, và Cai-quan,” đó là tên của các thần của dân A-xy-ri.
 12. A-mốt 5:26 thần tinh tú Đây có thể là cách người ta tôn kính một vị thần nào đó hay thờ kính các ngôi sao trên trời. Người xưa cho rằng mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao và hành tinh là các vị thần hay thiên sứ.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors