Add parallel Print Page Options

Ang mga Pagpangdaog ni David(A)

Sang ulihi napierdi ni David ang mga Filistinhon, kag ginsakop niya sila. Naagaw niya sa ila ang lugar sang Meteg Ama. Napierdi man ni David ang mga Moabnon. Ginpahigda niya sila nga nagaidas sa duta kag gintakos sang lubid. Ang mga nasakop sang kada duha ka takos sang lubid ginpamatay, kag ang mga nasakop sang kada isa ka takos sang lubid gintugutan nga mabuhi. Ang mga Moabnon nga wala ginpamatay nangin sakop ni David kag nagbayad sila sang buhis sa iya.

Nagpakig-away man si David kay Haring Hadadezer sang Zoba, nga anak ni Rehob, sang maglakat si Hadadezer sa pagsakop liwat sang mga duta malapit sa Suba sang Eufrates. Naagaw nila ni David ang 1,000 niya ka karwahe, 7,000 ka manugkarwahe,[a] kag 20,000 ka soldado. Ginpamiang nila ni David ang mga kabayo nga nagaguyod sang mga karwahe luwas lang sa 100 nga ginbilin nila para ila gamiton.

Sang mag-abot ang mga Arameanhon[b] halin sa Damascus sa pagbulig kay Hadadezer, ginpamatay nila ni David ang 22,000 sa ila. Nagpabutang dayon si David sang mga kampo sa Damascus, ang lugar sang mga Arameanhon. Kag nangin sakop niya sila, kag nagbayad sila sang buhis sa iya. Ginpadaog sang Ginoo si David bisan diin siya magkadto sa pagpakig-away. Ginkuha ni David ang bulawan nga mga taming nga iya sang mga opisyal ni Hadadezer, kag gindala ini sa Jerusalem. Ginkuha man niya ang madamo gid nga mga saway sa Beta[c] kag Berotai, nga mga banwa nga sakop ni Hadadezer.

Karon, nabalitaan ni Haring Tou[d] sang Hamat nga ginpierdi ni David ang bug-os nga soldado ni Hadadezer. 10 Gani ginpakadto niya ang iya anak nga si Joram kay Haring David sa pagpangamusta kag sa pagpadungog sa iya sa pagdaog niya kay Hadadezer sa inaway. (Ining si Tou kag si Hadadezer kontrahanay halin sang una pa.) Nagdala si Joram sang mga regalo nga hinimo halin sa pilak, bulawan, kag saway. 11 Ginhalad ini ni Haring David sa Ginoo, pareho sa iya ginhimo sa mga pilak kag bulawan nga iya naagaw sa iban nga mga nasyon nga iya ginpierdi— 12 ang Edom,[e] Moab, Ammon, Filistia, kag Amalek. Ginhalad man niya ang mga naagaw nila kay Haring Hadadezer sang Zoba, nga anak ni Rehob. 13 Kag nangin bantog pa gid si David matapos niya pamatay ang 18,000 ka Edomnon[f] sa kapatagan nga ginatawag Asin. 14 Nagpabutang dayon siya sang mga kampo sa bug-os nga Edom, kag nangin sakop niya ang tanan nga Edomnon. Ginpadaog sang Ginoo si David bisan diin siya magkadto sa pagpakig-away.

Ang mga Opisyal ni David

15 Naghari si David sa bug-os nga Israel, nga nagahimo sang matarong kag husto para sa tanan niya nga katawhan. 16 Ang nagapangulo sa iya mga soldado amo si Joab nga anak ni Zeruya. Ang nagadumala sang mga kasulatan sang ginharian amo si Jehoshafat nga anak ni Ahilud. 17 Ang mga pangulo nga pari amo si Zadok nga anak ni Ahitub kag si Ahimelec nga anak ni Abiatar. Ang sekretaryo amo si Seraya. 18 Ang pangulo sang mga badigard ni David nga mga Keretnon kag mga Peletnon amo si Benaya nga anak ni Jehoyada. Kag ang mga manuglaygay[g] ni David amo ang iya mga anak nga lalaki.

Footnotes

  1. 8:4 1,000 niya ka karwahe, 7,000 ka manugkarwahe: Amo ini sa Septuagint (kag sa 1 Cro. 18:4). Sa Hebreo, 1,700 ka manugkarwahe.
  2. 8:5 Arameanhon: ukon, Syrianhon. Amo man sa bersikulo 6.
  3. 8:8 Beta: sa iban nga mga kopya sang Septuagint (kag sa 1 Cro. 18:8), Teba.
  4. 8:9 Tou: ukon, Toi.
  5. 8:12 Edom: Amo ini sa Septuagint, sa Syriac, kag sa iban nga mga kopya sang Hebreo. Sa kalabanan nga mga kopya sang Hebreo, Aram.
  6. 8:13 Edomnon: Amo ini sa Septuagint, sa Syriac, kag sa iban nga mga kopya sang Hebreo. Sa kalabanan nga mga kopya sang Hebreo, Aram, nga ang buot silingon, mga Arameanhon.
  7. 8:18 mga manuglaygay: ukon, mga pari.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors