Add parallel Print Page Options

Ang Paghari ni Hezekia sa Juda(A)

29 Nagaedad si Hezekia sang 25 ka tuig sang nangin hari siya. Sa Jerusalem siya nag-estar, kag naghari siya sa sulod sang 29 ka tuig. Ang iya iloy amo si Abia nga anak ni Zacarias. Maayo ang ginhimo ni Hezekia sa panulok sang Ginoo, pareho sa ginhimo sang iya katigulangan nga si David. Sang nahauna nga bulan sang nahauna nga tuig sang iya paghari, ginpabuksan niya liwat ang mga puwertahan sang templo sang Ginoo kag ginpakay-o ini. Ginpatawag niya ang mga pari kag ang mga Levita kag ginpatipon sa lagwerta sa sidlangan dampi sang templo. Nagsiling siya sa ila, “Pamatii ninyo ako, kamo nga mga kaliwat ni Levi. Magpakatinlo kamo[a] subong, kag tinlui man ninyo ang templo sang Ginoo, ang Dios sang inyo mga katigulangan. Kuhaa ninyo sa templo ang tanan nga butang nga ginakabig nga mahigko. Indi matutom ang aton mga katigulangan. Malain ang ila ginhimo sa panulok sang Ginoo nga aton Dios kag ginsikway nila siya. Gintalikdan nila ang templo nga ginaestaran sang Ginoo kag nagbiya sila sa iya. Ginsiradhan nila ang mga puwertahan sa balkon sang templo kag ginpamatay ang mga suga. Wala sila magsunog sang insenso ukon maghalad sang mga halad nga ginasunog sa templo para sa Dios sang Israel. Gani naakig ang Ginoo sa Juda kag Jerusalem. Kag tungod sa iya nga silot sa aton, ginkangidlisan, ginkangil-aran, kag gintamay kita sang mga tawo pareho sang inyo nakita subong. Nagkalamatay ang aton mga katigulangan sa inaway, kag ginpangbihag ang aton mga asawa kag mga kabataan. 10 Pero karon desidido ako nga maghimo sang kasugtanan sa Ginoo, ang Dios sang Israel, agod madula ang iya puwerte nga kaakig sa aton. 11 Gani mga pinalangga ko,[b] indi na kamo magpatumbaya. Kamo ang ginpili sang Ginoo sa pagtindog sa iya presensya, sa pag-alagad, kag sa paghalad.”[c]

12 Gani nagsugod dayon sa pag-obra ini nga mga Levita:

Sa pamilya ni Kohat: si Mahat nga anak ni Amasai kag si Joel nga anak ni Azaria.

Sa pamilya ni Merari: si Kish nga anak ni Abdi kag si Azaria nga anak ni Jehalelel.

Sa pamilya ni Gershon: si Joa nga anak ni Zima kag si Eden nga anak ni Joa.

13 Sa mga kaliwat ni Elizafan: si Shimri kag si Jiel.

Sa mga kaliwat ni Asaf: si Zacarias kag si Matania. 14 Sa mga kaliwat ni Heman: si Jehiel kag si Shimei.

Sa mga kaliwat ni Jedutun: si Shemaya kag si Uziel.

15 Gintipon nila ang ila kapareho nga mga Levita kag nagpakatinlo sila.[d] Dayon gintinluan nila ang templo sang Ginoo suno sa ginmando sang hari. Ginsunod nila ang ginsiling sang Ginoo. 16 Nagsulod ang mga pari sa templo sa pagtinlo sini. Ginpaguwa nila sa lagwerta sang templo ang tanan nga ila nakita nga kagamitan nga ginakabig nga mahigko. Dayon gindala ini sang mga Levita sa Kidron nga ililigan sang tubig.

17 Nagsugod sila sa pagtinlo sang templo sa nahauna nga adlaw sang nahauna nga bulan, kag sang ikawalo nga adlaw nakaabot sila sa balkon sang templo. Ginpadayon nila ang pagtinlo sang templo sa sulod pa gid sang walo ka adlaw, kag natapos nila ini sang ika-16 nga adlaw sang amo nga bulan. 18 Pagkatapos nagkadto sila kay Haring Hezekia kag nagsiling, “Natinluan na namon ang bug-os nga templo sang Ginoo pati ang halaran sang halad nga ginasunog kag ang tanan nga kagamitan sini, kag ang lamisa nga ginabutangan sang tinapay nga ginahalad sa presensya sang Dios kag ang tanan man nga kagamitan sini. 19 Nabalik man namon ang tanan nga kagamitan nga ginkuha ni Haring Ahaz tungod sa iya pagtalikod sa Dios. Gintinluan namon ini kag handa na nga gamiton. Ara na ini subong sa atubangan sang halaran sang Ginoo.”

20 Aga pa sang masunod nga adlaw, gintipon ni Haring Hezekia ang mga opisyal sang siyudad kag nagkadto sila sa templo sang Ginoo. 21 Nagdala sila sang pito ka turo nga baka, pito ka gulang nga karnero nga lalaki, pito ka bataon nga karnero nga lalaki, kag pito ka lalaki nga kanding bilang halad sa pagpakatinlo para sa ila ginharian, sa templo, kag sa katawhan sang Juda. Ginsugo ni Haring Hezekia ang mga pari nga mga kaliwat ni Aaron sa paghalad sang sina nga mga halad sa halaran sang Ginoo. 22 Gani gin-ihaw sang mga pari ang mga turo nga baka kag ginwisik ang dugo sini sa halaran; sunod ang mga gulang nga karnero kag ginwisik man nila ang dugo sini sa halaran, dayon ang mga bataon nga karnero kag ginwisik man ang dugo sini sa halaran. 23 Ang mga kanding nga halad sa pagpakatinlo gindala nila sa hari kag sa katilingban, kag gintungtong nila ang ila mga kamot sa mga kanding. 24 Dayon gin-ihaw sang mga pari ang mga kanding kag ginbubo ang dugo sini sa halaran bilang halad sa pagpakatinlo agod matinluan ang sala sang tanan nga Israelinhon. Kay nagsugo ang hari nga maghalad sang mga halad nga ginasunog kag mga halad sa pagpakatinlo para sa tanan nga Israelinhon.

25 Dayon nagbutang si Hezekia sang mga Levita sa templo sang Ginoo nga may mga simbals, mga arpa, kag mga lira. Ini suno man sa mando sang Ginoo kay Haring David paagi kay Gad nga propeta ni David kag kay Propeta Natan. 26 Nagplastar ang mga Levita nga may mga instrumento ni Haring David, kag ang mga pari nga may mga trumpeta.

27 Dayon nagmando si Hezekia nga ihalad sa halaran ang mga halad nga ginasunog. Kag samtang nagahalad, nagakanta ang mga tawo sa Ginoo, nga ginatukaran sang mga trumpeta kag iban pa nga mga instrumento ni Haring David sang Israel. 28 Ang bug-os nga katilingban nagsimba sa Ginoo samtang nagakanta ang mga manugkanta kag nagatrumpeta ang mga manugtrumpeta hasta natapos ang tanan nga halad nga ginasunog. 29 Pagkatapos sang mga halad, nagluhod si Haring Hezekia kag ang tanan nga kaupod niya kag nagsimba sa Ginoo. 30 Nagsugo si Haring Hezekia kag ang iya mga opisyal sa mga Levita sa pagdayaw sa Ginoo paagi sa mga kanta nga ginhimo ni Haring David kag ni Asaf nga propeta. Gani nagkanta sila sang mga kanta sang pagdayaw nga may kalipay samtang nagaluhod sila sa pagsimba sa Dios.

31 Dayon nagsiling si Hezekia, “Karon nga nahalad na ninyo ang inyo kaugalingon sa Ginoo, magdala kamo sang mga halad, lakip na ang mga halad sa pagpasalamat sa templo sang Ginoo.” Gani nagdala ang katilingban sang sini nga mga halad sa templo sang Ginoo, kag ang iban kabubut-on nga naghalad sang mga halad nga ginasunog. 32 Ang kadamuon sang mga halad nga ginasunog nga gindala sang katilingban 70 ka turo nga baka, 100 gulang nga karnero nga lalaki, kag 200 ka bataon nga karnero nga lalaki. 33 Nagdala man sila sang iban pa nga mga halad nga 600 ka turo nga baka kag 3,000 ka karnero kag kanding. 34 Pero kulang ang mga pari nga mag-ihaw sining tanan nga sapat. Gani nagbulig sa ila ang ila mga kadugo nga mga Levita hasta nga nagdamo ang mga pari nga nagpakatinlo sang ila kaugalingon para magbulig kag hasta natapos ang amo nga obra. Kay mas matutom pa ang mga Levita sa pagpakatinlo sang ila kaugalingon sang sa mga pari. 35 Madamo gid ang mga halad nga ginasunog, pati mga tambok sang mga sapat nga halad para sa maayo nga relasyon, kag mga halad nga ilimnon nga ginahalad upod sa mga halad nga ginasunog. Sa sini nga paagi, nabalik liwat ang mga buluhaton sa templo sang Ginoo. 36 Nagkalipay gid si Hezekia kag ang mga tawo tungod nga sa bulig sang Dios nahimo nila ini tanan nga madali lang.

Footnotes

  1. 29:5 magpakatinlo kamo: buot silingon, tumanon ninyo ang seremonya sang pagpakatinlo.
  2. 29:11 mga pinalangga ko: sa literal, mga anak ko.
  3. 29:11 sa paghalad: ukon, sa pagsunog sang insenso.
  4. 29:15 nagpakatinlo sila: buot silingon, naghimo sila sang seremonya nga para mangin takos sila sa Dios.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors