Add parallel Print Page Options

Ginsaway ni Samuel si Saul

13 Nagaedad si Saul sang 30[a] ka tuig sang nangin hari siya sang Israel, kag naghari siya sa sulod sang 42[b] ka tuig.

Nagpili si Saul sang 3,000 ka lalaki sa Israel sa pagpakig-away sa mga Filistinhon. Ang mga wala napili ginpapauli niya. Gin-upod niya ang 2,000 sa Micmash kag sa kabukiran sang Betel, kag ang 1,000 ginpaupod niya sa iya anak nga si Jonatan sa Gibea nga sakop sang Benjamin.

Ginsalakay ni Jonatan ang kampo sang mga Filistinhon sa Geba, kag nabatian ini sang iban nga mga Filistinhon. Gani nagsugo si Saul nga patunugon ang mga budyong sa bug-os nga duta sang Israel sa pagpreparar sa mga Hebreo[c] sa inaway. Nabalitaan sang mga Israelinhon nga akig gid ang mga Filistinhon sa ila tungod nga ginsalakay ni Saul ang ila kampo. Gani nagtipon ang mga Israelinhon upod kay Saul didto sa Gilgal.

Nagtipon ang mga Filistinhon sa pagpakig-away sa mga Israelinhon. May 3,000[d] sila ka karwahe, 6,000 ka manugkabayo, kag puwerte kadamo nga mga soldado, pareho sa balas sa baybayon. Nagkadto sila sa Micmash, sa sidlangan sang Bet Aven, kag didto nagkampo. Sang makita sang mga Israelinhon nga sa peligro ang ila kahimtangan, nagpanago sila sa mga kuweba, sa masiot nga mga lugar, sa mga kabatuhan, sa mga buho, kag sa mga pulunduhan sang tubig. Ang iban sa ila nagtabok sa Suba sang Jordan kag nagpalagyo sa Gad kag sa Gilead. Si Saul iya nagpabilin sa Gilgal, kag nagakurog sa kahadlok ang iya mga kaupod.

Naghulat si Saul kay Samuel sa Gilgal sang pito ka adlaw suno sa ginsiling ni Samuel sa iya, pero wala mag-abot si Samuel. Sang makita ni Saul nga nagaamat-amat palagyo ang iya mga kaupod, nagsiling siya, “Dal-a ninyo diri sa akon ang halad nga ginasunog kag ang halad nga para sa maayo nga relasyon.” Kag ginhalad ni Saul ang halad nga ginasunog. 10 Sang nagahingapos na siya sa paghalad, nag-abot si Samuel. Nagguwa si Saul sa pag-abiabi sa iya, 11 pero nagpamangkot si Samuel, “Ano ang imo ginhimo?” Nagsabat si Saul, “Nakita ko nga nagaamat-amat palagyo ang mga tawo, kag wala ka mag-abot sa oras nga imo ginsiling, kag nagatipon na ang mga Filistinhon sa Micmash. 12 Naghunahuna ako nga basi magsalakay sa amon ang mga Filistinhon diri sa Gilgal kag wala pa makahalad sa Ginoo sa pagpangayo sa iya sang bulig. Gani napilitan ako nga maghalad sang halad nga ginasunog.”

13 Nagsiling si Samuel, “Kabuangan ang imo ginhimo. Wala mo gintuman ang sugo sang Ginoo nga imo Dios nga ginbilin niya sa imo. Kon gintuman mo lang, ang imo kuntani mga kaliwat amo ang padayon nga magahari sa Israel. 14 Pero indi na ina matabo, kay may nakita na ang Ginoo nga tawo nga nagakomporme sa iya luyag, kag ginhimo niya siya nga pangulo sang iya katawhan, tungod kay wala ka nagtuman sa iya sugo.”

15 Dayon naghalin si Samuel sa Gilgal kag nagkadto sa Gibea nga sakop sang Benjamin. Gin-isip ni Saul ang nabilin niya nga mga tinawo; mga 600 sila tanan.

Wala sing mga Armas ang mga Israelinhon

16 Nagkampo si Saul kag ang iya anak nga si Jonatan, kag ang iya mga tinawo, sa Geba[e] nga sakop sang Benjamin, samtang ang mga Filistinhon iya nagkampo sa Micmash. 17 Karon, nagguwa ang mga Filistinhon sa ila kampo sa tatlo ka grupo sa pagsalakay. Ang isa ka grupo nagkadto sa Ofra, sa duta sang Shual. 18 Ang isa nagkadto sa Bet Horon, kag ang isa pa gid nagkadto sa dulunan nga kitaon ang pulopatag sang Zeboim nga nagaatubang sa kamingawan.

19 (Sang sadto nga panahon, sa bug-os nga Israel wala sing may nakahibalo maghimo sang mga gamit halin sa salsalon. Wala magtugot ang mga Filistinhon nga makahibalo ang mga Israelinhon[f] kay basi kon maghimo sila sang mga espada kag mga bangkaw. 20 Gani nagakadto pa ang mga Israelinhon sa mga Filistinhon bisan magpabaid sang punta sang ila mga arado, mga tagad, mga wasay, kag mga garab. 21 Kag mahal ang sukot sa ila. Ang bayad sa pagpabaid sang punta sang arado ukon sang sadol, duha ka bilog nga pilak. Kag ang bayad sa pagpabaid sang wasay ukon pagpakay-o sang mga inugsuntok sa sapat, isa ka bilog nga pilak.) 22 Gani sa adlaw sang inaway, wala sing isa sa mga Israelinhon nga may espada ukon bangkaw magluwas kay Saul kag kay Jonatan.

23 Karon, nagpadala ang mga Filistinhon sang mga soldado sa pagbantay sang alagyan sa Micmash.

Footnotes

  1. 13:1 30: Wala ini sa Hebreo, pero ara sa iban nga mga kopya sang Septuagint.
  2. 13:1 42: Indi kompleto ang numero sa Hebreo: naghari siya sa sulod sang… kag duha ka tuig.
  3. 13:3 Hebreo: ukon, Israelinhon.
  4. 13:5 3,000: Amo ini sa iban nga mga kopya sang Septuagint kag sa Syriac. Sa Hebreo, 30,000.
  5. 13:16 Geba: sa duha ka kopya sang Hebreo, Gibea.
  6. 13:19 Israelinhon: sa Hebreo, Hebreo.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors