Add parallel Print Page Options

Ang mga Guwardya sang mga Puwertahan sang Templo

26 Amo ini ang mga grupo sang mga guwardya sang mga puwertahan sang templo:

Halin sa pamilya ni Kora, si Meshelemia nga anak ni Kore nga miyembro sang pamilya ni Asaf, kag ang pito niya ka anak nga lalaki nga sila ni Zacarias, ang kamagulangan, dayon si Jediel, Zebadia, Jatniel, Elam, Jehohanan, kag Eliehoenai.

Kaupod man si Obed Edom kag ang walo niya ka anak nga lalaki nga sila ni Shemaya, ang kamagulangan, dayon si Jehozabad, Joa, Sacar, Netanel, Amiel, Isacar, kag Peuletai. Ginpakamaayo sang Dios si Obed Edom. Ang kamagulangan nga anak ni Obed Edom nga si Shemaya may mga anak nga lalaki nga mga pangulo sang mga pamilya, tungod kay may mga abilidad sila. Sila amo si Otni, Refael, Obed, kag Elzabad. Ang ila paryente nga si Elihu kag si Semakia may mga abilidad man.

Sila tanan ang mga kaliwat ni Obed Edom. Sila kag ang ila mga anak kag mga paryente may ikasarang kag abilidad sa pag-obra. Ang ila kadamuon, 62 tanan.

Ang 18 ka mga anak kag mga paryente ni Meshelemia may mga abilidad man. 10 Si Hosa nga halin sa pamilya ni Merari may mga anak man. Ginhimo ni Hosa si Shimri nga pinakapangulo sang ila pamilya bisan indi siya ang iya kamagulangan nga anak. 11 Ang ikaduha kay Shimri amo si Hilkia, ang ikatatlo si Tebalia, kag ang ikaapat si Zacarias. 13 tanan ang mga anak kag mga paryente ni Hosa nga mga guwardya sa puwertahan sang templo.

12 Gin-grupo ang mga guwardya sang mga puwertahan sang templo suno sa pangulo sang ila pamilya, kag may mga katungdanan sila sa pag-alagad sa templo sang Ginoo, pareho sang ila kapareho nga mga Levita. 13 Naggabot-gabot sila kon sa diin nga puwertahan ang pagaguwardyahan sang ila mga pamilya, pamatan-on man ukon tigulang. 14 Ang sa sidlangan nga puwertahan nagabutan ni Shelemia,[a] kag ang sa aminhan nga puwertahan nagabutan sang iya anak nga si Zacarias. Ining si Zacarias maalam nga manuglaygay. 15 Ang sa bagatnan nga puwertahan nagabutan ni Obed Edom, kag ang iya mga anak gintugyanan sang mga bodega. 16 Ang sa nakatundan nga puwertahan kag ang puwertahan sang alagyan pataklad sa templo[b] nagabutan ni Shupim kag ni Hosa.

May turno sila sa pagbantay: 17 Sa sidlangan anom ka guwardya ang nagabantay kada adlaw, sa aminhan apat, sa bagatnan apat, kag sa kada bodega tag-duha. 18 Sa nakatundan apat ang nagabantay sa alagyan pataklad sa templo kag duha ang nagabantay sa lagwerta.

19 Amo ina sila ang grupo sang mga guwardya sang mga puwertahan sang templo nga mga kaliwat ni Kora kag Merari.

Ang mga Tresurero kag ang Iban pa nga mga Opisyal

20 Ang iban nga Levita[c] amo ang gintugyanan sang mga bodega sang templo sang Dios, lakip na ang mga bodega sang mga butang nga ginhalad sa Dios.

21 Si Ladan kaliwat ni Gershon kag amay ni Jehieli. Ang iban sa mga kaliwat ni Ladan mga pangulo man sang ila kaliwat. 22 Ang mga anak ni Jehieli nga si Zetam kag si Joel amo ang gintugyanan sang mga bodega sang templo sang Ginoo.

23 Amo ini ang mga opisyal nga halin sa mga kaliwat ni Amram, Izhar, Hebron, kag Uziel:

Halin sa mga kaliwat ni Amram: 24 si Shebuel,[d] nga kaliwat ni Gershom nga anak ni Moises, amo ang pangulo nga opisyal sang mga bodega sang templo. 25 Ang iya mga paryente nga mga kaliwat ni Eliezer amo sila ni Rehabia, Jeshaya, Joram, Zicri, kag Shelomit.[e] 26 Si Shelomit kag ang iya mga paryente amo ang gintugyanan sang tanan nga bodega sang mga ginhalad ni Haring David, sang mga pangulo sang mga pamilya, sang mga kumander sang mga linibo kag mga ginatos nga mga soldado, kag sang iban pa nga mga kumander. 27 Ginhalad nila ang iban nga nakuha nila sa inaway para gamiton sa templo sang Ginoo. 28 Si Shelomit man kag ang iya mga paryente ang nagaasikaso sang tanan nga ginhalad ni Propeta Samuel, ni Saul nga anak ni Kish, ni Abner nga anak ni Ner, kag ni Joab nga anak ni Zeruya. Ang iban pa nga mga ginhalad gin-asikaso man nila.

29 Halin sa mga kaliwat ni Izhar: si Kenania kag ang iya mga anak nga lalaki, nga mga administrador kag mga manughukom sa Israel. Wala sila nagatrabaho sa templo.

30 Halin sa mga kaliwat ni Hebron: si Hashabia kag ang 1,700 niya nga mga paryente nga may mga abilidad. Gintugyanan sila sa pagdumala sang mga kadutaan sa nakatundan sang Suba sang Jordan. Sila ang nagaasikaso sang mga buluhaton sang Ginoo kag sang hari sa sina nga lugar. 31 Si Jeria ang pangulo sang mga kaliwat ni Hebron suno sa listahan sang ila mga pamilya. (Sang ika-40 nga tuig sang paghari ni David, gin-usisa ang mga listahan, kag natukiban nga may mga kaliwat si Hebron sa Jazer nga sakop sang Gilead, kag ini sila may mga abilidad.) 32 Si Jeria may 2,700 ka paryente nga may mga abilidad kag mga pangulo sang mga pamilya. Sila ang ginpadumala ni Haring David sa mga kaliwat ni Reuben, Gad, kag sa katunga nga tribo ni Manase. Kag sila ang nagaasikaso sang tanan nga buluhaton sang Dios kag sang hari sa sina nga mga lugar.

Footnotes

  1. 26:14 Shelemia: ukon, Meshelemia.
  2. 26:16 puwertahan sang alagyan pataklad sa templo: sa Hebreo, Puwertahan nga Shaleket sa ibabaw nga alagyan.
  3. 26:20 Ang iban nga Levita: Amo ini sa Septuagint. Sa Hebreo, Ang mga Levita, si Ahia.
  4. 26:24 Shebuel: ukon, Shubael.
  5. 26:25 Shelomit: ukon, Shelomot.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors