Add parallel Print Page Options

16 Ginbutang nila ang Kahon sang Dios sa sulod sang tolda nga ginpatindog ni David para sa sini nga Kahon. Dayon naghalad sila sa Ginoo sang mga halad nga ginasunog kag sang mga halad nga para sa maayo nga relasyon. Pagkatapos nila ni David halad sadto, ginbendisyunan niya ang mga tawo sa ngalan sang Ginoo. Dayon ginhatagan niya ang tagsa ka Israelinhon didto, lalaki kag babayi, sang tinapay, karne,[a] kag mga pasas.

Nagpili si David sang mga Levita sa pag-alagad sa atubangan sang Kahon sang Ginoo, sa pagpangamuyo, sa pagpasalamat kag sa pagdayaw sa Ginoo, ang Dios sang Israel. Si Asaf amo ang nagapanguna sa ila kag siya ang manugpatunog sang mga simbals. Ang sunod sa iya amo si Zacarias, dayon si Jiel, Shemiramot, Jehiel, Matitia, Eliab, Benaya, Obed Edom, kag Jiel. Sila ang mga manugtukar sang mga lira kag mga arpa. Ang mga pari nga si Benaya kag Jahaziel amo ang manugpatunog permi sang mga trumpeta sa atubangan sang Kahon sang Kasugtanan sang Dios.

Ang Kanta ni David sa Pagpasalamat(A)

Sadto nga adlaw sa una nga tion, ginhatag ni David sa una nga tion kay Asaf kag sa iya kapareho nga mga Levita ang ini nga kanta sa pagpasalamat sa Ginoo:

Pasalamati ninyo ang Ginoo;
simbaha ninyo siya!
Isugid sa mga katawhan ang iya mga binuhatan.
Kantahi ninyo siya sang mga pagdayaw;
isugid ang tanan nga makatilingala niya nga mga binuhatan.
10 Dayawa ninyo ang iya pagkabalaan.[b]
Magkalipay kamo nga mga nagadangop sa iya.
11 Magsalig kamo sa Ginoo kag sa iya nga kusog.
Magdangop kamo permi sa iya.

12-13 Kamo nga mga pinili sang Dios kag mga kaliwat ni Israel nga amo man si Jacob nga alagad sang Dios,
dumduma ninyo ang iya makatilingala nga mga binuhatan, ang iya mga milagro, kag ang iya mga paghukom.
14 Siya ang Ginoo nga aton Dios,
kag nagahukom siya sa bug-os nga kalibutan.
15 Indi gid niya pagkalimtan ang iya kasugtanan hasta san-o, ang iya promisa hasta sa linibo ka mga henerasyon.
16 Ini nga kasugtanan ginhimo niya kay Abraham kag ginpromisa man niya kay Isaac.
17 Ginpadayon niya ini nga kasugtanan kay Jacob, nga ginatawag man Israel,
kag magapadayon ini nga kasugtanan hasta san-o.
18 Nagsiling siya sa tagsa sa ila,
“Ihatag ko sa imo ang duta sang Canaan bilang palanublion mo kag sang imo mga kaliwat.”[c]

19 Sadto anay diutay pa lang kaayo ang katawhan sang Dios,
kag mga dumuluong pa lang sila sa duta sang Canaan.
20 Nagsaylo-saylo sila sa mga nasyon kag sa mga ginharian.
21 Pero wala pagtuguti sang Dios nga daog-daugon sila.
Para maproteksyunan sila, ginsabdong niya ang mga hari nga nagakontra sa ila.
Siling niya,
22 “Indi ninyo pag-anha ang akon pinili nga mga alagad;
indi ninyo paghaliti ang akon mga propeta.”

23 Kamo nga mga katawhan sa bug-os nga kalibutan, magkanta kamo sa Ginoo.
Isugid ninyo adlaw-adlaw ang parte sa pagluwas niya sa aton.
24 Ibantala ninyo sa tanan nga katawhan sang mga nasyon ang iya pagkagamhanan kag ang iya makatilingala nga mga binuhatan.
25 Kay gamhanan ang Ginoo, kag takos gid nga dayawon.
Dapat siya nga tahuron labaw sa tanan nga dios,
26 kay ang tanan nga dios sang iban nga mga nasyon ginhimo man lang nila agod ila simbahon,
pero ang Ginoo amo ang naghimo sang kalangitan.
27 Ara sa iya ang pagkagamhanan kag pagkahalangdon;
ang kusog kag kalipay ara sa iya puluy-an.

28 Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga mga katawhan sang mga nasyon.
Dayawa ninyo ang iya gahom kag kusog.
29 Ihatag sa Ginoo ang pagpadungog nga nagakadapat sa iya,
kag magdala kamo sang halad sa iya presensya.
Simbaha ninyo siya sa iya balaan nga presensya.
30 Magtahod kamo sa iya presensya, kamo nga mga katawhan sa bug-os nga kalibutan.
Ginpahamtang niya sing malig-on ang kalibutan kag indi ini mauyog.
31 Magkalipay ang kalangitan kag ang kalibutan.
Magsugid sila sa mga nasyon, “Nagahari ang Ginoo.”
32 Magkalipay man sing tudo ang kadagatan, mga latagon, kag ang tanan nga ara sa ila.
33 Ang mga kahoy sa kagulangan magakanta sa kalipay sa presensya sang Ginoo.
Kay magaabot siya sa paghukom sa mga tawo sa kalibutan.
34 Pasalamati ang Ginoo kay maayo siya;
ang iya gugma wala sing katapusan.
35 Magpangamuyo kamo, “Luwasa kami, O Dios nga amon Manluluwas;
hilwaya kami sa mga nasyon kag tipuna kami liwat sa amon duta
agod makapasalamat kami kag makadayaw sa imo pagkabalaan.[d]
36 Dalayawon ang Ginoo, ang Dios sang Israel, sa wala sing katapusan.”

Dayon nagsabat ang tanan nga katawhan, “Amen.” Kag nagdayaw sila sa Ginoo.

37 Gintugyan ni David kay Asaf kag sa iya kapareho nga mga Levita ang pag-alagad permi sa atubangan sang Kahon sang Kasugtanan sang Ginoo, suno sa kinahanglan nga himuon kada adlaw. 38 Lakip sa sini nga grupo amo si Obed Edom nga anak ni Jedutun, si Hosa, kag ang 68 pa ka Levita, nga amo ang mga guwardya sang puwertahan sang Tolda.

39 Gintugyan ni David kay Zadok nga pari kag sa iya kapareho nga mga pari ang Tolda sang Ginoo didto sa mataas nga lugar sa Gibeon. 40 Sila permi ang maghalad sang mga halad nga ginasunog sa halaran, adlaw-gab-i, suno sa tanan nga nasulat sa Kasuguan sang Ginoo nga iya ginhatag sa Israel. 41 Kaupod man nila si Heman, si Jedutun, kag ang iban nga ginpili sa pagkanta sang pagpasalamat sa Ginoo tungod sa iya gugma nga wala sing katapusan. 42 Responsibilidad ni Heman kag ni Jedutun ang pagpatunog sang mga trumpeta, mga simbals kag sang iban pa nga mga instrumento nga ginagamit sa pagkanta sang mga ambahanon para sa Ginoo. Ang mga anak ni Jedutun amo ang gintugyanan sa pagbantay sang puwertahan.

43 Dayon nagpauli ang tanan sa ila mga balay, kag si David nagpauli man sa pagbendisyon sang iya pamilya.

Footnotes

  1. 16:3 karne: Amo ini sa Syriac, pero sa Hebreo indi klaro.
  2. 16:10 pagkabalaan: sa literal, balaan nga ngalan.
  3. 16:18 palanublion mo kag sang imo mga kaliwat: sa Hebreo, palanublion ninyo.
  4. 16:35 pagkabalaan: sa literal, balaan nga ngalan.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors