Add parallel Print Page Options

Ang Pagpreparar sa Pagkuha sang Kahon sang Kasugtanan

15 Nagpatindog si David sang mga bilding para sa iya kaugalingon didto sa iya banwa.[a] Nagpahimo man siya sang tolda para sa Kahon sang Dios kag ginplastar niya ini sa lugar nga iya ginpreparar para sa sini. Dayon nagsiling si David, “Wala sing may magdala sang Kahon sang Dios magluwas sa mga Levita, tungod kay ginpili sila sang Ginoo sa pagdala sang Kahon sang Ginoo kag sa pag-alagad sa iya presensya hasta san-o.”

Gintipon ni David ang tanan nga Israelinhon sa Jerusalem sa pagdala sang Kahon sang Ginoo sa lugar nga iya ginpreparar para sa sini. Ginpatawag man niya ang mga pari[b] kag mga Levita, nga ang ila kadamuon amo ini:

Halin sa mga kaliwat ni Kora, 120, kag ginpanguluhan sila ni Uriel.

Halin sa mga kaliwat ni Merari, 220, kag ginpanguluhan sila ni Asaya.

Halin sa mga kaliwat ni Gershon,[c] 130, kag ginpanguluhan sila ni Joel.

Halin sa mga kaliwat ni Elizafan, 200, kag ginpanguluhan sila ni Shemaya.

Halin sa mga kaliwat ni Hebron, 80, kag ginpanguluhan sila ni Eliel.

10 Halin sa mga kaliwat ni Uziel, 112, kag ginpanguluhan sila ni Aminadab.

11 Dayon ginpatawag ni David si Zadok kag si Abiatar nga mga pari, kag ang mga Levita nga sila ni Uriel, Asaya Joel, Shemaya, Eliel, kag Aminadab. 12 Nagsiling siya sa ila, “Kamo ang mga pangulo sang mga pamilya nga mga kaliwat ni Levi. Magpakatinlo kamo[d] kag ang inyo kapareho nga mga kaliwat ni Levi, agod madala ninyo ang Kahon sang Ginoo, ang Dios sang Israel, sa lugar nga ginpreparar ko para sa sini. 13 Tungod indi kamo ang nagdala sang Kahon sang Kasugtanan sang nahauna nga tion, ginsilutan kita sang Ginoo nga aton Dios sa iya kaakig. Wala kita magpamangkot sa Ginoo kon paano ini dal-on sa husto nga pamaagi.”

14 Gani nagpakatinlo[e] ang mga pari kag ang mga Levita agod madala nila ang Kahon sang Ginoo, ang Dios sang Israel. 15 Kag gindala nila ang Kahon sang Dios paagi sa tukon nga pangtuwang, suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

16 Ginsugo ni David ang mga pangulo sang mga Levita sa pagpili sang mga manugkanta halin sa ila kapareho nga mga Levita, sa pagkanta sang masadya nga mga kalantahon nga ginatukaran sang mga lira, arpa, kag mga simbals. 17 Gani ginpili sang mga Levita si Heman nga anak ni Joel, si Asaf nga anak ni Berekia, kag si Etan nga anak ni Kushaya nga kaliwat ni Merari. 18 Ang ginpili nga magbulig sa ila amo ang ila mga paryente nga sila ni Zacarias, Jaaziel, Shemiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maasea, Matitia, Elifelehu, Miknea, kag ang mga guwardya sang puwertahan sang Tolda nga sila ni Obed Edom kag Jiel. 19 Ang gintugyanan sa pagtukar sang mga saway nga simbals amo sila ni Heman, Asaf, kag Etan. 20 Ang gintugyanan sa pagtukar sang mga lira sa mataas nga tunog [f] amo sila ni Zacarias, Aziel, Shemiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasea, kag Benaya. 21 Ang gintugyanan sa pagtukar sang mga arpa sa manubo nga tunog[g] amo sila ni Matitia, Elifelehu, Miknea, Obed Edom, Jiel, kag Azazia. 22 Ang gintugyanan sa pagpanguna sa pagkanta amo si Kenania nga pangulo nga Levita, tungod kay maayo siya magkanta. 23 Ang gintugyanan sa pagbantay sang Kahon sang Kasugtanan amo si Berekia kag si Elkana. 24 Ang gintugyanan sa pagpatunog sang trumpeta sa atubangan sang Kahon sang Dios amo ang mga pari nga sila ni Shebania, Joshafat, Netanel, Amasai, Zacarias, Benaya, kag Eliezer. Si Obed Edom kag si Jehia mga manugbantay man sa Kahon sang Kasugtanan.

Gindala sa Jerusalem ang Kahon sang Kasugtanan(A)

25 Gani malipayon nga nagkadto si David, ang mga manugdumala sang Israel, kag ang mga kumander sang linibo ka mga soldado sa balay ni Obed Edom sa pagkuha sang Kahon sang Kasugtanan sang Ginoo. 26 Kag tungod ginbuligan sang Dios ang mga Levita sang ginadala nila ang Kahon sang Kasugtanan sang Ginoo, naghalad sila sang pito ka turo nga baka kag pito ka karnero. 27 Si David nagabayo sang linen pati ang tanan nga Levita nga nagadala sang Kahon sang Kasugtanan, ang mga manugkanta, kag si Kenania nga amo ang gintugyanan sa pagpanguna sa pagkanta. Nagasul-ob man si David sang espesyal nga panapton[h] nga linen. 28 Gani gindala sang tanan nga Israelinhon ang Kahon sang Kasugtanan sang Ginoo nga may paghinugyaw, pagpatunog sang mga trumpeta, mga budyong kag mga simbals, kag pagtukar sang mga lira kag mga arpa.

29 Sang nagapasulod na ang Kahon sang Kasugtanan sang Ginoo sa Banwa ni David, nagtan-aw si Mical nga anak ni Saul sa bintana. Kag sang makita niya si Haring David nga nagasaot sa kalipay, ginkaugtan niya siya.

Footnotes

  1. 15:1 iya banwa: sa Hebreo, Banwa ni David.
  2. 15:4 mga pari: sa literal, mga kaliwat ni Aaron.
  3. 15:7 Gershon: ukon, Gershom.
  4. 15:12 magpakatinlo kamo: buot silingon, tumanon ninyo ang seremonya sang pagpakatinlo.
  5. 15:14 nagpakatinlo: buot silingon, naghimo sila sang seremonya nga para mangin takos sila sa Dios.
  6. 15:20 mataas nga tunog: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  7. 15:21 manubo nga tunog: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  8. 15:27 espesyal nga panapton: sa Hebreo, efod.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors