Add parallel Print Page Options

Bài ai ca cho Ít-ra-en

19 “Hãy hát bài ai ca cho các lãnh tụ của Ít-ra-en như sau:

‘Mẹ các ngươi như sư tử cái
    ở giữa các sư tử.
Nó nằm giữa các sư tử tơ và nuôi con nó.
Nó nuôi một trong các sư tử con,
    con đó trở thành một sư tử mạnh dạn.
Nó tập xé con mồi khi đi săn,
    nó ăn thịt người ta.

Các dân nghe về nó.
Nó bị rơi vào bẫy của họ,
    Rồi người ta lấy móc kéo nó xuống xứ Ai-cập.
Mẹ nó chờ và thấy
    không còn hi vọng gì cho con mình,
nên bắt một trong các sư tử con khác
    và nuôi cho nó lớn mạnh.
Con sư tử nầy đi ngao du giữa các sư tử khác.
Bây giờ nó đã trở nên
    một con sư tử mạnh dạn.
Nó cũng tập xé mồi khi đi săn thịt,
    nó cũng ăn người ta.
Nó phá sập những nơi kiên cố
    và tiêu diệt các thành của họ.
Đất cùng mọi thứ trong đó đều kinh hoảng
    khi nghe tiếng gầm thét của nó.
Rồi dân từ các nơi xung quanh
    đến chống nghịch nó,
    bủa lưới ra trên nó.
Nó bị rơi vào bẫy của họ.
Rồi họ móc hàm nó lại,
    bỏ vào chuồng và giải nó đến vua Ba-by-lôn.
Họ nhốt nó vào ngục
    để không còn ai nghe tiếng gầm thét của nó
    trên các núi Ít-ra-en nữa.

10 Mẹ ngươi giống như cây nho
    trong vườn nho ngươi,
    trồng bên dòng nước.
Cây nho ra nhiều nhánh và sai trái,
    vì gần nước.
11 Cây nho ra nhiều nhánh lớn mạnh,
    đủ để làm một cây trượng cho vua.
Nó trở nên cao lớn
    giữa các nhánh rậm rạp.
Ai cũng nhìn thấy vì nó cao lớn rậm rạp.
12 Nhưng trong cơn giận, nó bị nhổ bật gốc
    và bị ném xuống đất.
Gió Đông khiến nó khô héo.
    Trái nó rơi rụng hết.
Các nhánh nó bị bẻ gãy và đốt cháy.

13 Bây giờ nó bị trồng trong sa mạc,
    nơi khô khan không nước.
14 Lửa phát ra từ nhánh chính của nó
    đốt cháy hết các trái.
Không còn nhánh nào của nó đủ lớn
    để làm cây trượng cả.’”

Đó là lời than vãn đã trở thành bài ai ca.

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors