Add parallel Print Page Options

Lều Thánh

26 “Hãy may mười cái màn cho Lều Thánh bằng vải gai mịn, dùng chỉ xanh, tím, và đỏ. Bảo thợ thủ công khéo thêu hình các con vật có cánh trên vải. Các màn phải may cùng một kích thước dài mười bốn thước và rộng hai thước. Kết năm bức màn lại với nhau thành một bộ, và kết các bức màn còn lại thành bộ thứ nhì. Làm các vòng bằng vải xanh trên viền của mỗi một bộ, bộ kia cũng làm y như vậy. Làm năm mươi vòng trên viền của bộ màn thứ nhất, và năm mươi vòng trên viền màn của bộ thứ nhì. Các vòng phải đối nhau. Làm năm mươi móc vàng nối hai bộ màn với nhau để Lều Thánh thành một miếng mà thôi.

Hãy làm một cái lều nữa để bọc Lều Thánh, dùng mười một bức màn làm bằng lông dê. Tất cả các bức màn nầy phải may cùng một kích thước dài mười lăm thước, rộng hai thước. Kết năm bức màn lại thành một bộ. Rồi đính sáu bức màn kia thành bộ thứ nhì. Xếp bức màn thứ sáu phủ lên trước Lều. 10 Làm năm mươi vòng dọc xuống theo viền cuối một bộ màn, bộ kia cũng làm y như vậy. 11 Làm năm mươi móc đồng máng vào các vòng kết lều lại với nhau để tấm che làm thành một miếng. 12 Phần nửa miếng dư thì rủ xuống phía sau của Lều Thánh. 13 Mỗi bên hông Lều Thánh phải có miếng rủ xuống dài nửa thước để che chở Lều. 14 Hãy làm một miếng phủ Lều Thánh bằng da chiên nhuộm đỏ, và dùng một miếng da mịn phủ lên miếng che.

15 Hãy dùng gỗ cây keo để làm khung dựng cho Lều Thánh. 16 Mỗi khung dài năm thước, ngang bảy tấc rưỡi, 17 có hai lỗ mộng để gắn liền với nhau. Mỗi khung đều phải làm giống nhau. 18 Làm hai mươi khung cho mặt phía nam của Lều Thánh. 19 Mỗi khung phải có hai đáy bằng bạc nằm bên dưới, có hai cây cọc để giữ đáy. Con cũng phải làm bốn mươi đáy bạc cho các khung. 20 Đóng hai mươi khung nữa cho phía bắc của Lều Thánh 21 và bốn mươi đáy bạc cho các khung đó mỗi khung có hai đáy bạc. 22 Con phải đóng sáu khung cho phía sau hoặc phía tây của Lều Thánh 23 và hai khung cho mỗi góc phía sau. 24 Hai khung phải rời ra nơi đáy nhưng dính lại phía trên bằng một khoen sắt. Cả hai khung nơi góc đều phải đóng như thế. 25 Như vậy có tất cả là tám khung nằm phía sau của Lều, và mười sáu đáy bằng bạc hai đáy cho mỗi khung.

26 Hãy làm các thanh ngang bằng gỗ cây keo để nối khung đứng của Lều Thánh. Làm năm thanh ngang để giữ mỗi bên khung 27 và năm thanh ngang để giữ các khung với nhau phía bên kia. Cũng hãy làm năm thanh ngang để giữ khung phía tây, về phía sau. 28 Thanh ngang giữa phải đặt nửa chừng khung, và chạy dọc suốt chiều dài của mỗi bên và phía sau.

29 Làm các khoen vàng bên các cạnh của khung để giữ các thanh ngang, rồi bọc vàng các khung và các thanh ngang. 30 Hãy dựng Lều Thánh theo sơ đồ đã chỉ cho con trên núi.

31 Hãy may một bức màn bằng vải gai mịn dùng chỉ xanh, tím và đỏ. Bảo thợ thủ công lành nghề thêu các hình con vật có cánh trên đó. 32 Treo bức màn bằng các móc vàng trên bốn cột gỗ cây keo bọc vàng và đặt các cột đó trên bốn đế bằng bạc. 33 Treo bức màn bằng các móc trên mái, và đặt Rương Giao Ước có hai bảng đá phía sau bức màn. Màn nầy sẽ phân cách Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh. 34 Đặt nắp lên Rương Giao Ước trong Nơi Chí Thánh.

35 Bên ngoài bức màn đặt cái bàn về phía bắc Lều Thánh. Đặt chân đèn về phía nam Lều Thánh đối diện cái bàn.

Cửa vào Lều Thánh

36 Rồi làm cửa vào Lều bằng một bức màn bằng vải gai mịn dùng chỉ xanh, tím và đỏ. Ai khéo tay thì bảo họ thêu các kiểu trên đó.

37 Làm năm cây cột bằng gỗ cây keo bọc vàng. Dùng các móc vàng để treo màn, và cũng làm năm đế đồng cho các cột đó.”

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors