Add parallel Print Page Options

Chúa kêu gọi mọi người ăn năn

Hãy nhóm lại, tập họp lại,
    tất cả các ngươi là dân tộc
    mà Thượng Đế không thích.
Hãy nhóm lại trước khi quá trễ,
    trước khi các ngươi bị thổi bay tứ tung như trấu,
trước khi cơn thịnh nộ ghê gớm của Chúa đến cùng các ngươi,
trước ngày giận dữ của Ngài
    đến cùng các ngươi.
Hỡi tất cả các ngươi là kẻ khiêm nhường,
hãy đến cùng CHÚA,
    những ai vâng luật lệ Ngài.
Hãy làm điều phải.
    Học tập đức khiêm nhường.
May ra các ngươi sẽ thoát chết
    trong ngày CHÚA nổi thịnh nộ.

Phi-li-tin sẽ bị trừng phạt

Sẽ không còn ai sống sót trong thành Ga-xa,
    thành Ách-kê-lôn sẽ bị tiêu diệt.
Đến trưa thì Ách-đốt sẽ hoang vắng [a],
    còn dân cư Éc-rôn [b] sẽ bị đuổi đi.
Khốn cho các ngươi
    là kẻ sống bên bờ Địa-trung-hải,
hỡi các ngươi là người Phi-li-tin!
    Lời CHÚA phán nghịch các ngươi,
    hỡi Ca-na-an, xứ của dân Phi-li-tin.
“Ta sẽ tiêu diệt các ngươi
    đến nỗi không còn ai sống sót.”
Vùng đất dọc theo Địa-trung-hải
    nơi các ngươi sinh sống,
    sẽ trở thành đồng cỏ, ruộng nương cho kẻ chăn chiên.
Nó sẽ thuộc về con cháu Giu-đa
    là kẻ còn sống sót.
Họ sẽ thả chiên mình ăn cỏ ở đó,
    và ngủ đêm trong các nhà cửa
    của Ách-kê-lôn.
CHÚA là Thượng-Đế của họ
    sẽ chăm sóc họ
và phục hồi đời sống của họ.

Mô-áp và Am-môn sẽ bị trừng phạt

Ta đã nghe lời nhục mạ
    đến từ xứ Mô-áp
và những tiếng đe dọa
    của dân Am-môn.
Chúng đã sỉ nhục dân ta
    và hăm dọa chiếm xứ của dân ta.
Vì thế Đấng Toàn Năng,
    Thượng-Đế của Ít-ra-en phán,
“Thật như ta hằng sống,
    Mô-áp sẽ bị tiêu diệt như Xô-đôm,
còn Am-môn sẽ như Gô-mô-rơ—
    chỉ còn lại một đống cỏ dại,
một hầm muối, một nơi đổ nát đời đời.
    Những dân còn sống sót của ta
sẽ chiếm đoạt những gì họ muốn từ chúng nó;
dân còn sót lại của ta sẽ chiếm xứ chúng nó.”

10 Đó là giá mà Mô-áp và Am-môn
    phải trả về tội tự phụ,
vì chúng đã sỉ nhục và chế giễu
    dân tộc của CHÚA Toàn Năng.
11 CHÚA sẽ khiến chúng hoảng sợ,
    vì Ngài sẽ tiêu diệt các thần trên đất.
Rồi mọi người ở những nơi xa xôi
    sẽ đều thờ phụng Ngài.

Cút và A-xy-ri sẽ bị tiêu diệt

12 “Các ngươi là dân Cút sẽ bị gươm ta giết.”
13 Rồi CHÚA sẽ quay nghịch phương Bắc
    và tiêu diệt A-xy-ri.
    Ngài sẽ biến Ni-ni-ve trở thành hoang tàn
    và khô khan như sa mạc.
14 Các bầy súc vật
    sẽ nằm nghỉ ngơi nơi đó, cùng với các dã thú.
Chim cú và quạ sẽ đậu
    trên các trụ đá.
Chim cú sẽ kêu lên qua cửa sổ,
    Quạ sẽ đậu trên các ngạch cửa chính,
Chúng sẽ mổ và phá hư
    các đồ trang hoàng
    trên những tấm vách gỗ
    của các toà nhà.
15 Nó từng là thành nhộn nhịp và vui vẻ.
    Mọi người tưởng rằng mình an toàn.
Chúng cho rằng Ni-ni-ve là thành lớn nhất thế giới,
    nhưng nó sẽ bị tiêu hủy,
    trở thành nơi ở cho muông thú.
Người qua kẻ lại đều huýt sáo, lắc đầu chế giễu nó,
    khi nhìn thấy nó bị tiêu điều.

Footnotes

  1. Xê-pha-ni-a 2:4 hoang vắng Trong tiếng Hê-bơ-rơ thì từ ngữ nầy nghe như “Phi-li-tin.” Xem câu 6.
  2. Xê-pha-ni-a 2:4 Ga-xa, Ách-kê-lôn, Ách-đốt, Éc-rôn Các thành phố của người Phi-li-tin. Xô-phô-ni chơi chữ với tên của các thành phố nầy.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors