Add parallel Print Page Options

Ca ngợi vinh quang Chúa

96 Cả trái đất, hãy hát một bài ca mới [a] cho Chúa;
    hãy hát tôn vinh Ngài.
Hãy hát xướng cho Chúa và ca ngợi Ngài;
    mỗi ngày hãy thuật lại ơn giải cứu lớn lao của Ngài.
Hãy thuật cho các nước biết vinh quang Ngài,
    và muôn dân biết các điều diệu kỳ Ngài làm,
vì Chúa rất cao cả; Ngài đáng được ca ngợi luôn luôn.
    Ngài đáng được tôn trọng
    hơn tất cả các thần.
Các thần khác hoàn toàn vô ích,
    nhưng Chúa tạo lập các từng trời.
Chúa đầy vinh hiển và uy nghiêm;
    Ngài có năng lực và vẻ đẹp trong đền thánh Ngài.
Hỡi các nước trên đất, hãy ca ngợi Chúa;
    hãy ca ngợi sự vinh hiển và quyền năng Ngài.
Hãy ca ngợi xứng đáng với vinh hiển Ngài.
    Hãy mang của lễ đi vào sân của đền thờ Ngài.
Hãy thờ phụng Chúa vì Ngài là thánh [b].
    Mọi người trên đất, hãy run sợ trước mặt Ngài.
10 Hãy bảo cho các nước rằng,
    “Chúa là vua.”
    Trái đất đã được Chúa an bài,
    sẽ không lay chuyển.
Ngài sẽ phân xử các dân tộc một cách công minh.
11 Các từng trời hãy reo vui,
    đất hãy mừng rỡ;
    biển và mọi vật trong biển
    hãy la lớn lên.
12 Đồng ruộng và mọi vật trong đó hãy hớn hở,
    Mọi cây cối trong rừng
    hãy hát mừng
13 trước mặt Chúa vì Ngài đang ngự đến.
    Ngài đến để phân xử thế gian;
Ngài sẽ phân xử thế gian
    bằng sự công chính và các dân tộc bằng sự thành tín.

Footnotes

  1. Thánh Thi 96:1 bài ca mới Khi Thượng Đế làm một điều mới lạ cho dân Ngài thì họ viết một bài ca mới cảm tạ về điều đó.
  2. Thánh Thi 96:9 vì Ngài là thánh Hay “bằng y phục thánh,” hoặc “trong nơi thánh rất tốt đẹp.” Câu nầy tiếng Hê-bơ-rơ không rõ nghĩa.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors