Add parallel Print Page Options

Sự oai nghi của Chúa

93 Chúa là vua, Ngài mặc sự uy nghi.
    Chúa mặc oai nghi và nai nịt bằng sức mạnh.
Thế gian đã được an bài,
    sẽ không lay chuyển.
Nước Ngài vững lập từ xưa;
    Ngài còn đời đời.
Chúa ơi, biển vang dội,
    các đại dương gầm thét,
biển cả đập sóng ầm ầm vào bờ.
Tiếng nước sóng vang rền;
    các luồng phong ba mãnh liệt,
    nhưng Chúa còn vĩ đại hơn.
Lạy Chúa, luật lệ Ngài vững bền mãi [a].
    Đền thờ Ngài muôn đời thánh khiết.

Footnotes

  1. Thánh Thi 93:5 luật lệ Ngài vững bền mãi Hay “chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy nơi giao ước của Ngài.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors