Add parallel Print Page Options

Cảm tạ sự nhân từ Chúa

Bài ca dùng vào ngày Sa-bát.

92 Ca ngợi Chúa và chúc tụng Đấng Chí Cao là điều tốt.
Thuật lại sự yêu thương Chúa
    vào buổi sáng và sự thành tín Ngài vào buổi chiều là điều tốt.
Kèm theo đờn sắt mười dây
    và đờn cầm dìu dặt.
Lạy Chúa, những việc Ngài làm khiến tôi hớn hở;
    Tôi sẽ hát mừng về những việc tay Ngài làm.
Lạy Chúa, Ngài đã làm những việc lớn lao!
    Tư tưởng Ngài vô cùng sâu sắc!
Kẻ ngu si không thể hiểu biết,
    người điên dại không am tường.
Lũ gian ác mọc lên như cỏ.
    Bọn gian tà thịnh vượng,
    nhưng chúng sẽ bị tiêu diệt
    đời đời.
Nhưng, Chúa ôi, Ngài sẽ được tôn cao muôn đời.
Lạy Chúa, hãy nhìn các kẻ thù Ngài,
Chúng sẽ bị tiêu diệt.
    Tất cả các kẻ gian ác sẽ bị tản lạc.
10 Nhưng Ngài làm cho tôi mạnh như trâu [a].
    Ngài đổ dầu hảo hạng trên tôi.
11 Khi tôi nhìn thì tôi thấy kẻ thù tôi bị ngã xuống;
    tôi nghe tiếng kêu la của bọn gian ác nghịch tôi [b].

12 Nhưng người nhân đức
    sẽ lớn mạnh như cây chà là,
    sẽ cao vút như cây hương nam ở Li-băng.
13 Những người được trồng trong đền thờ Chúa,
    họ lớn mạnh trong sân Thượng Đế.
14 Dù đã già, họ vẫn sinh hoa quả;
    vẫn khoẻ mạnh xanh tươi.
15 Họ chứng tỏ rằng Chúa rất nhân lành.
    Ngài là Khối Đá tôi, luôn làm điều chân chính [c].

Footnotes

  1. Thánh Thi 92:10 Ngài làm cho … mạnh như trâu Nguyên bản, “Ngài khiến tôi như con trâu ngẩng sừng lên.”
  2. Thánh Thi 92:11 tôi nghe … tôi Câu nầy trong nguyên bản không rõ nghĩa.
  3. Thánh Thi 92:15 điều chân chính Hay “trong Ngài không có điều cong vẹo.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors