Add parallel Print Page Options

An ninh trong Chúa

91 Người nào ẩn náu trong Đấng Chí Cao
    sẽ được Đấng Toàn Năng bảo vệ.
Tôi thưa cùng Chúa rằng,
    “Ngài là nơi ẩn náu và thành lũy tôi.
Ngài là Thượng Đế tôi,
    nên tôi tin cậy nơi Ngài.”
Chúa sẽ giải cứu ngươi
    khỏi những hiểm nguy ngầm
    và những bệnh tật hiểm nghèo.
Ngài sẽ che phủ ngươi,
    Ngươi có thể ẩn náu dưới cánh Ngài.
Sự thành tín Ngài là cái thuẫn
    che chở ngươi.
Ngươi sẽ không sợ nguy hiểm ban đêm hay tên bay ban ngày.
Cũng không sợ dịch lệ trong bóng tối,
    hay bệnh tật tàn phá giữa trưa.
Dù bên cạnh ngươi có hàng ngàn người chết,
    bên phải ngươi hàng vạn người gục ngã,
    nhưng ngươi sẽ không bị tổn hại gì.
Ngươi chỉ cần nhìn và chứng kiến kẻ ác bị trừng phạt.
Chúa là nơi che chở ngươi;
    ngươi đã chọn Đấng Chí Cao làm nơi trú ẩn của mình.
10 Sẽ không có điều gì chẳng lành
    đến cho ngươi,
    cũng chẳng có thảm họa nào viếng lều ngươi.
11 Ngài đã sai thiên sứ chăm nom ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi.
12 Các thiên sứ sẽ giữ ngươi trong tay để chân ngươi khỏi vấp nhằm đá.
13 Ngươi sẽ đạp trên sư tử và rắn;
    ngươi sẽ dẫm lên sư tử hung hăng và rắn rít.
14 Chúa phán, “Ai yêu mến ta,
    ta sẽ giải cứu người ấy.
Ta sẽ bảo vệ những người biết ta.
15 Họ sẽ kêu xin ta, ta sẽ đáp lời.
Ta sẽ ở cùng họ trong cảnh nguy khốn;
Ta sẽ giải cứu họ và tôn trọng họ.
16 Ta sẽ cho họ mãn nguyện sống lâu,
    và họ sẽ thấy ta sự cứu rỗi của ta.”

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors