Add parallel Print Page Options

Cảm tạ vì đắc thắng

[a] Soạn cho nhạc trưởng theo điệu “Cái chết của Con [b].” Thi thiên của Đa-vít.

Lạy CHÚA, tôi sẽ hết lòng ca ngợi Ngài.
    Tôi sẽ thuật lại các phép lạ Ngài đã làm.
Tôi sẽ vui mừng vì Ngài;
    lạy Thượng Đế Chí Cao,
    tôi sẽ ca ngợi danh Ngài.
Các kẻ thù tôi lùi lại;
    vì cớ Ngài chúng bị vây khốn
    và tiêu diệt.

Ngài đã nghe lời than vãn của tôi;
    Ngài ngự trên ngôi và phân xử
    công bằng cho tôi.
CHÚA quở trách các quốc gia
    và tiêu diệt kẻ ác;
    Ngài vĩnh viễn xóa sạch tên chúng nó.
Kẻ thù tôi bị tiêu diệt đời đời.
    Ngài hủy phá thành của chúng nó;
    không ai còn nhớ đến chúng nữa.

Nhưng CHÚA ngự trị đến muôn đời.
    Ngài ngự trên ngôi và phân xử,
dùng lẽ công bằng phân xử thế gian;
    Ngài sẽ phân xử chính trực
    cho mọi dân.
CHÚA bênh vực kẻ khốn khổ;
    Ngài bênh vực họ khi họ
    lâm cảnh khốn cùng.

10 Những ai biết uy danh CHÚA
    sẽ đặt lòng tin cậy nơi Ngài
    vì Ngài không xua đuổi
    kẻ tìm kiếm Ngài.

11 Hãy ca ngợi CHÚA là vua ngự
    trên núi Xi-ôn [c].
    Hãy thuật cho các dân biết
    những việc lớn lao Ngài làm.
12 Ngài ghi nhớ kẻ giết người;
Ngài không quên tiếng kêu
    của kẻ khốn cùng.

13 Lạy CHÚA, xin thương xót tôi.
    Hãy xem kẻ thù hại tôi biết bao nhiêu.
    Đừng để tôi đi qua cổng chết.
14 Rồi tại cửa thành Giê-ru-sa-lem,
    tôi sẽ ca ngợi Ngài;
    tôi sẽ vui mừng vì Ngài đã cứu tôi.

15 Các dân rơi vào hố chúng đã đào.
    Chân chúng vướng phải lưới
    chúng đã giăng.
16 CHÚA đã tỏ mình qua những
    phán quyết công bình của Ngài;
    kẻ ác bị sập bẫy do điều chúng làm. Hi-gai-on [d]Xê-la

17 Kẻ ác đi xuống mồ
    và những ai quên CHÚA cũng vậy.
18 Nhưng những kẻ khốn cùng
    sẽ không bị quên lãng.
    Hi vọng của kẻ nghèo không bao giờ tiêu mất.

19 Lạy CHÚA, xin đứng dậy phân xử các nước.
    Đừng để các dân tưởng mình mạnh mẽ.
20 Lạy CHÚA, xin hãy dạy họ kính sợ Ngài.
    Các dân nên biết rằng mình
    chẳng qua chỉ là người phàm. Xê-la

Footnotes

  1. Thánh Thi 9:1 Thi thiên 9 Trong nhiều bản Hê-bơ-rơ và bản cổ Hi-lạp thì Thi thiên 9 và 10 nhập chung làm một.
  2. Thánh Thi 9:1 Thi thiên 9 Cái chết của Con Nguyên văn, “A-la-mốt của Ben.” Đây là một điệu nhạc hay là một bản hòa tấu trong đền thờ. Xem I Sử 15:20.
  3. Thánh Thi 9:11 Hãy ca ngợi … trên núi Xi-ôn Hay “Hỡi cư dân Xi-ôn, hãy ca ngợi CHÚA.” Xem “Xi-ôn” trong Bảng Giải Thích Từ Ngữ.
  4. Thánh Thi 9:16 Hi-gai-on Hay “suy tư.” Cùng với dấu hiệu Xê-la, dấu hiệu nầy có thể nghĩa là hãy ngưng lại và suy tư.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors