Add parallel Print Page Options

Chúa ưa thích Giê-ru-sa-lem

Bài ca ngợi của con cháu Cô-rê.

87 Chúa xây dựng Giê-ru-sa-lem trên các núi thánh.
Ngài ưa thích các cổng Xi-ôn hơn các nơi khác trong Ít-ra-en.
Hỡi thành của Thượng Đế,
    người ta nói rất nhiều điều kỳ diệu về ngươi. Xê-la

Thượng Đế phán, “Ta sẽ đặt Ai-cập [a] và Ba-by-lôn
    trong danh sách các quốc gia biết ta.
Các dân Phi-li-tin, Tia và Ê-thi-ô-bi đều sinh trưởng từ nơi đó.”
Họ nói về Giê-ru-sa-lem như sau,
“Người nầy, người nọ sinh ra ở đó.”
    Thượng Đế Chí Cao sẽ thêm sức cho thành ấy.
Chúa sẽ giữ một danh sách các quốc gia.
    Ngài ghi chú rằng, “Người nầy sinh tại đó.” Xê-la

Họ sẽ nhảy múa hát xướng,
    “Mọi điều tốt lành đều từ ngươi mà ra, hỡi Giê-ru-sa-lem.”

Footnotes

  1. Thánh Thi 87:4 Ai-cập Nguyên văn, “Ra-háp.” Từ ngữ nầy có nghĩa là “con Rồng.” Sau nầy trở thành một tên phổ thông để chỉ Ai-cập.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors