Add parallel Print Page Options

Lời kêu cứu

Lời cầu nguyện của Đa-vít.

86 Chúa ôi, xin hãy nghe và đáp lời tôi,
    vì tôi khốn khổ và bị áp bức.
Xin hãy bảo vệ tôi vì tôi trung thành với Ngài.
    Xin hãy cứu tôi, kẻ tôi tớ
    hằng tin cậy nơi Ngài, là Thượng Đế tôi.
Lạy Chúa, xin hãy thương xót tôi vì suốt ngày tôi kêu cầu cùng Ngài.
Lạy Chúa, xin ban hạnh phúc cho tôi, kẻ tôi tớ Chúa,
    vì Chúa ôi, tôi dâng mạng sống tôi cho Ngài.
Lạy Chúa, Ngài nhân từ và hay tha thứ,
    Ngài hằng tỏ lòng yêu thương lớn lao cho những kẻ kêu xin Ngài.
Chúa ôi, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi,
    lắng nghe khi tôi nài xin ơn thương xót.
Tôi kêu cầu Ngài đang khi gặp khốn khó vì Ngài đáp lời tôi.
Lạy Chúa, không có thần nào giống như Ngài,
    cũng không có công việc nào giống công việc Chúa làm.
Lạy Chúa, các nước mà Ngài đã lập sẽ đến thờ phụng Ngài.
    Họ sẽ tôn trọng Ngài.
10 Ngài là Đấng cao cả và hay làm những điều kỳ diệu.
    Chỉ một mình Chúa là Thượng Đế.
11 Lạy Chúa, xin chỉ cho tôi biết
    ý muốn Ngài,
    thì tôi sẽ sống bằng chân lý Ngài.
Xin dạy cho đời tôi biết hết lòng kính sợ Ngài.
12 Lạy Chúa là Thượng Đế tôi,
    tôi sẽ hết lòng ca ngợi Ngài,
    và tôn kính danh Chúa muôn đời.
13 Ngài đã tỏ tình yêu lớn lao đối với tôi.
    Ngài đã cứu tôi khỏi chết.
14 Lạy Thượng Đế, bọn kiêu căng tấn công tôi;
    một lũ côn đồ tìm cách giết tôi.
Chúng không kính sợ Ngài.
15 Nhưng Chúa ơi, Ngài là Thượng Đế giàu lòng thương xót và nhân từ.
    Ngài chậm giận, dạt dào tình yêu và thành tín.
16 Xin hãy quay qua tôi và tỏ lòng thương xót.
Xin thêm sức cho kẻ tôi tớ Chúa.
    Xin hãy cứu vớt con trai [a] của tớ gái Ngài.
17 Xin hãy tỏ dấu hiệu rằng Ngài lo cho tôi.
Để các kẻ thù của tôi nhìn thấy
    thì chúng sẽ bị xấu hổ
    vì Ngài là Đấng giúp đỡ và an ủi tôi.

Footnotes

  1. Thánh Thi 86:16 con trai Hay “con trai trung thành của Ngài.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors