Add parallel Print Page Options

Lời cầu nguyện cho quốc gia

Soạn cho nhạc trưởng. Bài ca ngợi của con cháu Cô-rê.

85 Lạy Chúa, Ngài đã tỏ lòng nhân từ cùng đất nước Ngài;
    Ngài mang con dân Gia-cốp
    trở về.
Ngài tha thứ lầm lỡ của họ
    và xóa bỏ tội lỗi họ. Xê-la

Ngài không còn tức giận;
    và thu hồi cơn thịnh nộ Ngài.
Lạy Thượng Đế là Đấng Cứu Chuộc chúng tôi,
    xin hãy mang chúng tôi trở về.
Xin đừng giận chúng tôi nữa.
Ngài sẽ giận chúng tôi mãi sao?
    Ngài vẫn còn tức giận từ đời nầy sang đời kia sao?
Ngài sẽ không khiến chúng tôi sống lại nữa sao?
    Dân Ngài sẽ vui mừng trong Ngài.
Lạy Chúa, xin hãy tỏ ra tình yêu Ngài và cứu chúng tôi.

Tôi sẽ lắng nghe lời Chúa là Thượng Đế tôi.
Ngài nói về sự an bình cho dân Ngài và những người thờ kính Ngài.
    Họ không nên trở lại con đường ngu dại nữa.
Thượng Đế sẽ sớm cứu những kẻ kính sợ Ngài,
    và đất nước chúng ta sẽ nhận được vinh hiển Ngài [a].
10 Tình yêu và lòng trung tín của Chúa sẽ gặp nhau;
    sự công chính và hoà bình sẽ chào nhau,
    để ban phúc cho dân Ngài.
11 Sự trung thành sẽ mọc lên từ đất,
    và sự công chính sẽ nhìn xuống từ trời [b].
12 Thật vậy, Chúa sẽ ban những điều tốt lành,
    đất đai chúng ta sẽ sinh sản hoa màu.
13 Sự công chính sẽ đi trước Thượng Đế để dọn đường cho Ngài.

Footnotes

  1. Thánh Thi 85:9 đất nước … vinh hiển Ngài Hay “Chúng ta sẽ sống vinh hiển trong đất nước.”
  2. Thánh Thi 85:11 Sự trung thành … xuống từ trời Nghĩa là “Mọi người trên đất sẽ trung thành với Ngài, còn Thượng Đế sẽ tỏ lòng nhân từ với họ.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors