Add parallel Print Page Options

Lời kêu xin công lý

Bài ca ngợi của A-sáp.

82 Thượng Đế chủ tọa hội của các thần [a];
    Ngài phân xử giữa các thần.
Ngài hỏi, “Các ngươi bênh vực
    kẻ ác cho đến chừng nào?
    Các ngươi thiên vị người bất lương cho đến bao giờ?” Xê-la

Hãy bênh vực người yếu thế và kẻ mồ côi;
    hãy bênh vực quyền của người nghèo khó và kẻ khốn khổ.
Hãy cứu người yếu đuối và kẻ cô thế;
    giải thoát họ khỏi quyền lực
    kẻ ác.

“Các ngươi [b] chẳng biết gì cả.
    Các ngươi không hiểu gì hết.
Các ngươi dò dẫm đi trong bóng tối trong khi thế gian đang sụp đổ.”
Ta bảo, “Các ngươi là thần [c].
    Các ngươi đều là con của Thượng Đế Chí Cao.
Nhưng các ngươi sẽ chết như loài người;
    sẽ sụp đổ như mọi lãnh tụ.”

Thượng Đế ôi, xin hãy đến phân xử thế gian
    vì tất cả các dân đều thuộc về Ngài.

Footnotes

  1. Thánh Thi 82:1 hội của các thần Các dân tộc khác dạy rằng thần En (Thượng Đế) và các thần khác họp lại để quyết định những gì cần phải làm cho các dân trên đất. Tuy nhiên nhiều khi các vua và các lãnh tụ cũng được gọi là “thần.” Cho nên thi thiên nầy có thể là lời cảnh cáo của Thượng Đế cho các lãnh tụ của Ít-ra-en.
  2. Thánh Thi 82:5 Các ngươi Đây ám chỉ những vị “thần” hay các lãnh tụ. Thượng Đế bảo rằng họ không biết rằng vì sự bất công và làm quấy của họ, họ đang làm hư hỏng thế gian.
  3. Thánh Thi 82:6 thần Hay “quan án.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors