Add parallel Print Page Options

Cầu xin Chúa mang dân Ít-ra-en trở về

Soạn cho nhạc trưởng theo điệu “Hoa Huệ Giao ước.” Bài ca của A-sáp.

80 Lạy Đấng chăn dắt Ít-ra-en, xin hãy nghe chúng tôi.
    Ngài dẫn dắt dân cư Giô-xép [a] như một đàn chiên.
Ngài ngự trên ngôi giữa
    các sinh vật bằng vàng có cánh.
    Xin hãy tỏ sự cao cả của Ngài
cho dân Ép-ra-im,
    Bên-gia-min và Ma-na-xe thấy.
Xin hãy dùng sức mạnh Ngài đến giải cứu chúng tôi.
Thượng Đế ôi, xin mang chúng tôi trở về.
    Xin tỏ lòng nhân từ Ngài cùng chúng tôi để chúng tôi được giải cứu.
Lạy Chúa là Thượng Đế Toàn Năng,
    Ngài sẽ tức giận về lời cầu nguyện của con dân Ngài cho đến bao giờ?
Ngài khiến dân Ngài sống bằng nước mắt;
    Ngài bắt họ uống giọt lệ tràn trề.
Ngài khiến những kẻ quanh chúng tôi dành giựt chúng tôi,
    khiến chúng tôi làm trò cười cho các dân tộc chung quanh chúng tôi.
Lạy Thượng Đế Toàn Năng,
    xin mang chúng tôi trở về.
Xin tỏ lòng nhân từ Ngài cùng chúng tôi để chúng tôi được giải cứu.

Ngài bứng chúng tôi ra khỏi Ai-cập như dây nho.
    Ngài đánh đuổi các dân khác và trồng chúng tôi vào đất ấy.
Ngài dọn đất cho chúng tôi.
    Chúng tôi đâm rễ và mọc tràn đất.
10 Bóng mát chúng tôi che phủ các núi.
    Nhánh của chúng tôi che phủ các cây hương nam hùng mạnh.
11 Cành lá chúng tôi đâm ra đến Địa-trung-hải,
    và các chồi chúng tôi mọc đến sông Ơ-phơ-rát.
12 Lạy Thượng Đế, tại sao Ngài phá sập các vách tường che chở nó?
    Nay thì người qua kẻ lại đều hái trái nó.
13 Heo rừng đạp trên nó;
    thú hoang ăn nuốt lá nó.
14 Lạy Đấng Toàn Năng, xin hãy trở lại.
Từ trời xin hãy nhìn xuống mà xem.
    Xin hãy che chở cây nho của Ngài.
15 Chính tay Ngài trồng mầm non [b] nầy và vun xới nó.
16 Nhưng nay nó bị chặt và chụm lửa;
    Cái nhìn giận dữ của Ngài cũng đủ tiêu diệt chúng tôi.

17 Xin hãy dùng tay Ngài tiếp sức cho kẻ Ngài đã chọn lựa [c].
    Xin giúp đỡ những người [d] mà Ngài đã nuôi nấng.
18 Như thế chúng tôi sẽ không lìa xa Ngài.
    Xin khiến chúng tôi sống lại,
    thì chúng tôi sẽ kêu cầu Ngài.
19 Lạy Chúa là Thượng Đế Toàn Năng,
    xin mang chúng tôi trở về.
Xin tỏ lòng nhân từ Ngài với chúng tôi để chúng tôi được giải cứu.

Footnotes

  1. Thánh Thi 80:1 dân cư Giô-xép Giô-xép là cha của Ép-ra-im và Ma-na-xe. Hai chi tộc nầy thường được dùng để chỉ toàn thể các chi tộc miền Bắc Ít-ra-en.
  2. Thánh Thi 80:15 mầm non Nguyên văn, “con trai.”
  3. Thánh Thi 80:17 kẻ Ngài đã chọn lựa Nguyên văn, “người mà Ngài chọn làm cánh tay phải của Ngài.”
  4. Thánh Thi 80:17 người Nguyên văn, “con người.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors