Add parallel Print Page Options

Sự cao cả của Chúa

Soạn cho nhạc trưởng theo điệu ghi-tít. Thi thiên của Đa-vít.

Lạy CHÚA là chủ tôi, danh CHÚA
    thật diệu kỳ trên khắp đất!
    Danh đó khiến trời cao ca ngợi Ngài.

Vì cớ kẻ thù nên Ngài dạy cho trẻ thơ
    và hài nhi ca ngợi Ngài
    để chúng bị câm miệng
    và để diệt những kẻ định báo thù.

Tôi nhìn bầu trời do tay Ngài tạo nên.
    Tôi ngắm mặt trăng và các ngôi sao mà Ngài đã dựng nên.
Thì con người là gì mà Ngài bận tâm?
    Tại sao CHÚA chăm sóc loài người [a]?
CHÚA tạo nên con người [b] dưới thiên sứ một chút
    rồi ban cho người vinh hiển và danh dự.
Ngài đặt con người quản trị
    mọi loài Ngài đã tạo dựng.
    Ngài đặt mọi vật dưới quyền
    kiểm soát của con người:
tất cả chiên cừu, gia súc, muông thú,
chim trời, cá biển và mọi sinh vật trong biển.
Lạy CHÚA là chủ tôi,
    danh CHÚA thật diệu kỳ trên khắp đất!

Footnotes

  1. Thánh Thi 8:4 Thì con người … loài người Nguyên văn, “Ê-nóc … con cái A-đam.” Đây là lối nói của người Hê-bơ-rơ để ám chỉ loài người—con cháu của A-đam và Ê-nóc.
  2. Thánh Thi 8:5 con người Tức là loài người nói chung.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors