Add parallel Print Page Options

Ta sẽ dùng truyện tích để nói chuyện;
    sẽ tiết lộ những bí mật từ xưa.

Read full chapter
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors