Add parallel Print Page Options

Cầu xin được đối xử công bằng

Bài ca của Đa-vít theo điệu Si-gai [a]. Ông hát bài nầy cho CHÚA về vụ Cút, người Bên-gia-min.

Lạy CHÚA là Thượng Đế tôi,
    tôi trông cậy Ngài che chở tôi.
    Xin giải cứu tôi khỏi các kẻ
    đang rượt đuổi tôi.
Nếu không chúng nó sẽ xé xác tôi như sư tử.
    Chúng sẽ phanh thây tôi,
    không ai cứu giúp.

Lạy CHÚA là Thượng Đế tôi ôi,
    tôi đã làm gì?
    Tay tôi có làm gì quấy không?
Tôi có đối xử bất công với bạn hữu [b] tôi
    hay vô cớ ăn cắp đồ của kẻ thù tôi không?
Nếu tôi có làm những điều ấy thì cầu cho kẻ thù tôi rượt theo bắt được tôi.
Mong cho nó chà đạp tôi dưới cát bụi
    và chôn vùi tôi xuống đất đen. Xê-la

Lạy CHÚA, xin hãy nổi thịnh nộ đứng dậy [c];
    chống lại cơn giận của kẻ thù tôi.
Thượng Đế tôi ơi, xin hãy đứng dậy và định ngày xét xử.
Xin hãy nhóm họp các dân lại quanh Ngài
    và trên ngôi cao từ trời xét xử chúng.
Lạy CHÚA xin hãy xét xử các dân.
    Lạy CHÚA, xin bênh vực tôi vì tôi làm điều phải,
Lạy Thượng Đế tối cao,
    tôi không làm điều gì quấy.
Lạy Thượng Đế, Ngài luôn luôn làm điều phải.
    Ngài biết tư tưởng và cảm nghĩ
    của lòng chúng tôi.
Xin hãy ngăn chận hành vi kẻ ác
    và cứu giúp kẻ làm điều phải.

10 Thượng Đế che phủ tôi
    như cái thuẫn đỡ;
    Ngài cứu những kẻ có lòng ngay thật.
11 Thượng Đế phân xử theo lẽ công bằng,
    Ngài luôn sẵn sàng trừng phạt kẻ ác.
12 Nếu kẻ ác không ăn năn,
    thì Thượng Đế sẽ mài gươm;
Ngài đã giương cung và nhắm.
13 Ngài đã chuẩn bị các khí giới
    độc hại; và chế tên lửa.

14 Có những kẻ âm mưu điều ác,
    gieo rối loạn và tung lời láo khoét.
15 Chúng đào hố để kẻ khác sụp,
    nhưng chính mình lại rơi vào đó.
16 Chính chúng sẽ lâm vào cảnh khốn đốn;
    sự hung ác mà chúng gây ra
    sẽ trở lại gây hại cho chúng.

17 Tôi ca ngợi CHÚA vì Ngài làm
    điều công bằng.
    Tôi ca tụng Thượng Đế Chí cao.

Footnotes

  1. Thánh Thi 7:1 Thi thiên 7 điệu Si-gai Có thể là một điệu hát buồn thảm và đầy tình cảm.
  2. Thánh Thi 7:4 bạn hữu Hay “đồng minh.”
  3. Thánh Thi 7:6 Lạy CHÚA, … đứng dậy Dân chúng nói câu nầy khi họ mang Rương Giao Ước vào mặt trận để chứng tỏ Thượng Đế ở với họ. Xem Dân 10:35-36.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors