Add parallel Print Page Options

Cầu xin được bảo vệ

Soạn cho nhạc trưởng để dùng với nhạc khí bằng dây. Bài ca của Đa-vít.

61 Chúa ôi, xin nghe tiếng kêu và lời khẩn nguyện tôi.
Từ cuối đất, khi tôi sợ hãi liền kêu xin Ngài.
    Xin mang tôi lên một ngọn núi cao hơn.
Ngài là nơi che chở tôi,
    như tiền đồn kiên cố chống địch quân.
Xin cho tôi ở trong Lều Thánh [a] Ngài mãi mãi,
    và được an ninh khi núp dưới cánh Ngài. Xê-la

Lạy Chúa Ngài đã nghe
    hứa nguyện tôi.
    Những gì kẻ thờ kính Ngài có được là do Ngài ban cho.
Nguyện vua được sống lâu;
    để người được trường thọ.
Hãy để người cai trị trước mặt Chúa đời đời.
    Xin dùng tình yêu và chân lý Ngài bảo bọc vua.
Rồi tôi sẽ ca ngợi danh Chúa muôn đời,
    và hằng ngày tôi sẽ giữ lời tôi hứa nguyện.

Footnotes

  1. Thánh Thi 61:4 Lều Thánh Nơi Thượng Đế ngự giữa dân Ngài. Đây muốn nói đến đền thờ ở Giê-ru-sa-lem. Xem “Lều Thánh” và “đền thờ” trong Bảng Giải Thích Từ Ngữ.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors