Add parallel Print Page Options

Kẻ vô tín thật dại dột

Soạn cho nhạc trưởng theo điệu “ma-ha-lát [a].” Một bài mạch kinh của Đa-vít.

53 Kẻ ngu dại nghĩ thầm,
    “Chẳng có Thượng Đế đâu.”
Kẻ dại dột đều gian ác và hành động nhơ nhuốc;
    Chẳng có ai làm điều phải.
Thượng Đế từ trời nhìn xuống loài người
    xem thử có ai khôn ngoan,
    hoặc tìm kiếm Ngài để xin chỉ dạy chăng.
Nhưng mọi người đều quay đi.
    Ai nấy đều gian ác.
Chẳng có ai làm điều thiện,
    kiếm một người cũng không ra.

Kẻ ác không biết sao?
    Chúng ăn nuốt dân ta như ăn bánh.
    Chúng không hề nhờ cậy Chúa.
Kẻ ác bị kinh hoảng dù không có gì phải sợ.
    Thượng Đế sẽ phân tán xương cốt của kẻ thù ngươi.
    Chúng sẽ bị ô nhục,
    vì Thượng Đế đã từ bỏ chúng.

Tôi cầu xin cho chiến thắng
    đến với Ít-ra-en từ núi Xi-ôn!
Cầu Chúa mang họ trở về.
    Lúc đó dân của Gia-cốp sẽ vui mừng,
    còn người Ít-ra-en sẽ hớn hở.

Footnotes

  1. Thánh Thi 53:1 Thi thiên 53 ma-ha-lát Có thể là một danh từ âm nhạc, nói về một nhạc khí hay một điệu ca.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors