Add parallel Print Page Options

Thượng Đế muốn sự thờ phụng chân thật

Bài ca của A-sáp.

50 Thượng Đế, Chúa của các Chúa, phán.
    Từ hướng mặt trời mọc cho đến hướng mặt trời lặn Ngài gọi cả thế giới.
Ngài chiếu sáng ra từ Giê-ru-sa-lem,
    thành phố có vẻ đẹp tuyệt vời [a].
Thượng Đế của chúng tôi đến,
    Ngài không im lặng đâu.
Trước mặt Ngài có ngọn lửa cháy,
    và quanh Ngài có trận bão dữ dội.
Ngài bảo trời cao và đất thấp làm nhân chứng,
    khi Ngài phân xử dân sự Ngài.
Ngài phán, “Hỡi những kẻ thờ phụng ta hãy tập họp lại đây,
    là những người đã dùng sinh tế lập giao ước với ta.”

Thượng Đế là quan án,
    đến nỗi trời cao kia cũng tuyên bố sự công chính của Ngài. Xê-la

Thượng Đế phán, “Hỡi dân Ít-ra-en ta, hãy nghe đây.
Ta sẽ làm chứng nghịch các ngươi.
    Ta là Thượng Đế, Chúa của các ngươi.
Ta sẽ chẳng trách ngươi
    vì các của lễ ngươi.
    Các ngươi luôn dâng cho ta các của lễ thiêu.
Nhưng ta không cần bò đực
    trong chuồng hay dê đực trong ràn của các ngươi
10 vì tất cả muôn thú trong rừng đều thuộc về ta.
    Các gia súc ăn cỏ trên ngàn núi cũng là của ta.
11 Ta biết từng con chim trên núi,
    mọi sinh vật trong đồng nội cũng thuộc về ta.
12 Nếu ta đói, ta chẳng nói cho ngươi biết,
    vì đất và mọi vật trong đất đều thuộc về ta.
13 Ta không ăn thịt bò đực hay uống huyết dê đực.

14 Hãy dâng của lễ để tỏ lòng cảm tạ Thượng Đế.
    Hãy dâng cho Thượng Đế Chí Cao điều ngươi đã hứa.
15 Hãy kêu cầu ta trong khi gặp gian nan.
    Ta sẽ giải cứu ngươi rồi ngươi sẽ tôn kính ta.”

16 Nhưng Thượng Đế phán cùng kẻ ác rằng,
    “Tại sao ngươi nói đến luật lệ ta,
    và đề cập đến giao ước ta làm gì?”
17 Ngươi ghét lời dạy ta
    và quay lưng khỏi điều ta dặn bảo.
18 Khi ngươi thấy kẻ trộm liền nhập bọn với nó.
    Ngươi tham dự vào chuyện ngoại tình.
19 Miệng ngươi tuôn ra lời nói xấu,
    lưỡi ngươi phát ra điều dối trá.
20 Ngươi nói xấu anh em ngươi,
    và đặt điều dối trá về con của mẹ ngươi.
21 Trong khi ngươi làm như vậy thì ta làm thinh,
    cho nên ngươi tưởng ta [b] cũng như ngươi.
Nhưng ta sẽ quở phạt ngươi
    tận mặt.
22 “Vậy, hỡi những người quên
    Thượng Đế hãy suy nghĩ điều nầy.
    Nếu không ta sẽ xé banh xác ngươi,
    không ai giải cứu nổi.
23 Kẻ nào dâng của lễ tỏ lòng biết ơn ta
    là kẻ tôn kính ta.
Còn những kẻ đi trong đường lối ta,
    Ta là Thượng Đế sẽ giải cứu họ.”

Footnotes

  1. Thánh Thi 50:2 Ngài chiếu sáng … tuyệt vời Hay “Ánh sáng của Thượng Đế chiếu từ Xi-ôn thật tuyệt đẹp.”
  2. Thánh Thi 50:21 tưởng ta Hay “tưởng Đấng Hằng Hữu.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors